Навчально-методичне забезпечення спеціальності 035 Філологія
(бакалавр)

          

Англійська мова для повсякденного спілкування

Вступ до мовознавства

Граматичні проблеми перекладу

Ділова документація англійською мовою

Історія англійської мови

Курс ділової англійської мови

Латинська мова

Лінгвопрагматичні проблеми перекладу

Мовний етикет

Німецька мова: інтенсивний курс

Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум

Основна іноземна мова: практична граматика англійської мови

Перекладацький скоропис

Порівняльна граматика англійської та української мов

Порівняльна лексикологія англійської та української мов

Практична стилістика української мови

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька)

Транскреація й локалізація

Українська мова

Університетська освіта

Комплексний атестаційний екзамен за фахом (англійська мова)

Атестаційний екзамен з другої іноземної мови і перекладу (німецька)

          

Архів

Вступ до мовознавства

Практична стилістика української мови

Українська мова