Навчально-методичне забезпечення спеціальності 035 Філологія

          

Автоматизовані системи перекладу

Загальне мовознавство

Комунікативні стратегії основної іноземної мови

Комунікативні стратегії німецької мови

Лідерство і керівництво

Лінгвопрагматичні аспекти перекладу

Методика викладання перекладу у вищій школі

Педагогіка вищої школи

Педагогічна та професійна психологія

Письмовий двосторонній переклад (основна іноземна мова)

Письмовий двосторонній переклад (німецька мова)

Філологічний аналіз художнього тексту

Практика навчальна: асистентська

Практика виробнича: перекладацька

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра

Атестаційний екзамен з другої іноземної мови і перекладу (німецька)

Вибіркові дисципліни

          

Архів