Навчально-методичне забезпечення спеціальності 035 Філологія

          

Автоматизовані системи перекладу

Бізнес-курс основної іноземної мови

Загальне мовознавство

Комунікативні стратегії основної іноземної мови

Комунікативні стратегії німецької мови

Культура наукової мови

Лінгвопрагматичні аспекти перекладу

Методика викладання перекладу у вищій школі

Основи комунікативної лінгвістики

Основи лідерства

Педагогіка вищої школи

Педагогічна та професійна психологія

Письмовий двосторонній переклад (основна іноземна мова)

Письмовий двосторонній переклад (німецька мова)

Філологічний аналіз художнього тексту

Функціонально-стильові труднощі перекладу

Практика виробнича: переддипломна

Практика виробнича: асистентська

Практика виробнича: перекладацька

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра

Атестаційний екзамен з другої іноземної мови і перекладу (німецька)

          

Архів