Опитування стейкхолдерів та їх результати

          

Результати опитування випускників освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

У першому семестрі 2022/2023 н. р. кафедрою української, іноземних мов та перекладу було проведено опитування випускників за спеціальністю 035 Філологія, освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Метою опитування було вивчення думок стейкхолдерів щодо якості надання освітніх послуг у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за освітньою програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» і збір інформації про кар’єрний шлях випускників. Для цього було застосовано методику напівстандартизованого онлайн-опитування (форма складалася із 10 питань). Опитування відбувалося на анонімній основі. Вибіркова сукупність не формувалася: посилання на електронну форму було розіслано всім випускникам освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Отримані результати було обговорено на розширеному засіданні кафедри за участю стейкхолдерів.

Отримані результати представлені візуально за допомогою 8 діаграм та 2 відкритих відповідей.

          

Результати опитування роботодавців щодо якості освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

У першому семестрі 2022/2023 н. р. кафедрою української, іноземних мов та перекладу було проведено опитування роботодавців, що співпрацюють з кафедрою у процесі реалізації освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Метою опитування було вивчення думок роботодавців щодо якості освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» та якості підготовки фахівців за цією програмою. Для цього було застосовано методику напівстандартизованого онлайн-опитування (форма складалася із 10 питань). Отримані результати було обговорено на розширеному засіданні кафедри за участю стейкхолдерів.

Отримані результати представлені візуально за допомогою 8 діаграм і 2 відкритих відповідей.

          

Результати опитування здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» у першому семестрі 2022/2023 н. р.

У листопаді 2022 року кафедрою української, іноземних мов та перекладу було проведено опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія, освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Метою опитування було вивчення думок здобувачів вищої освіти студентів щодо якості надання освітніх послуг. Кафедрою застосовувалася методика напівстандартизованого онлайн-опитування (форма складалася із 15 запитань). Опитування відбувалося на анонімній основі. Вибіркова сукупність не формувалася: посилання на електронну форму було розіслано всім здобувачам освіти, які навчаються за освітньою програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» (ОКР «Бакалавр»). Отримані результати було обговорено на засіданні за участю стейкхолдерів.

В опитуванні взяли участь 14 респондентів. Отримані результати представлені візуально за допомогою 15 діаграм.

          

РЕЦЕНЗІЇ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША – АНГЛІЙСЬКА»

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) галузь знань 03 Гуманітарні науки
Кваліфікація: магістр філології (спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

РЕЦЕНЗІЯ 1

РЕЦЕНЗІЯ 2

РЕЦЕНЗІЯ 3

          

Результати анкетування студентів спеціальності
035 Філологія
035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» освітнього ступеня бакалавр
(ІІ семестр 2021-2022 н.р.)

26 – 28 квітня 2022 року кафедра української, іноземних мов та перекладу провела анонімне опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Анкету було створено за посиланням на гугл-диску.

Метою анкетування було вивчення вражень і думок студентів щодо якості надання освітніх послуг. Загалом у опитуванні взяли участь 42 респонденти.

Отримані результати було обговорено на засіданні стейкхолдерів.

Подаємо отримані результати:

          

Результати анкетування студентів спеціальності
035 Філологія
035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» освітнього ступеня бакалавр
(І семестр 2021-2022 н.р.)

22 грудня 2021 року кафедра української, іноземних мов та перекладу провела анонімне опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Метою анкетування було вивчення вражень і думок студентів щодо якості надання освітніх послуг. Загалом у опитуванні взяли участь 38 респондентів.

Подаємо отримані результати:

1. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень проведення викладачами кафедри навчальної роботи (якість проведення навчальних занять, професіоналізм викладачів, пунктуальність, уміння спілкуватися зі студентами тощо), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

2. Оцініть за п’ятибальною шкалою актуальність навчального матеріалу, який викладачі використовують у навчальній роботі, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

3. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень доступності та зрозумілості навчальних вимог викладачів кафедри, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

4. Оцініть об’єктивність оцінювання викладачами Ваших навчальних результатів із дисциплін, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

5. Оцініть за п’ятибальною шкалою забезпечення навчальними і методичними матеріалами під час Вашого навчання, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

6. Оцініть за п’ятибальною шкалою умови навчання (ергономічність аудиторій, комфорт, технічне забезпечення навчального процесу), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

7. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень проведення викладачами кафедри виховної роботи (спілкування з куратором, залучення студентів до різних заходів тощо), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

8. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень залучення до наукової роботи, сприяння участі в наукових та фахових конкурсах, олімпіадах, конференціях (регіональних, всеукраїнських, міжнародних тощо), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

9. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень налагодження співпраці з потенційними роботодавцями, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

10. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень задоволеності освітнім процесом протягом семестру (оптимальна кількість занять на день, стабільність розкладу занять тощо), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

11. Оцініть за п’ятибальною шкалою свої враження та задоволеність від співпраці з іншими структурними підрозділами університету (бібліотека, фінансовий відділ тощо), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

12. У разі відсутності на заняттях або недостатнього розуміння навчального матеріалу чи мали Ви додаткову можливість отримати або уточнити його?

13. Чи користуєтеся Ви системою дистанційного навчання в середовищі Moodle?

14. Чи дотримувалися принципи вільного вибору навчальних дисциплін?

15. Чи виправдані Ваші очікування навчання за обраною спеціальністю?

          

Результати анкетування студентів спеціальності
035 Філологія
035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» освітнього ступеня магістр
(І семестр 2021-2022 н.р.)

3 грудня 2021 року кафедра української, іноземних мов та перекладу провела анонімне опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Метою анкетування було вивчення вражень і думок магістрів щодо якості надання освітніх послуг. Загалом у опитуванні взяли участь 14 респондентів.

Подаємо отримані результати:

1. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень проведення викладачами кафедри навчальної роботи (якість проведення навчальних занять, професіоналізм викладачів, пунктуальність, уміння спілкуватися зі студентами тощо), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

2. Оцініть за п’ятибальною шкалою актуальність навчального матеріалу, який викладачі використовують у навчальній роботі, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

3. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень доступності та зрозумілості навчальних вимог викладачів кафедри, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

4. Оцініть об’єктивність оцінювання викладачами Ваших навчальних результатів із дисциплін, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

5. Оцініть за п’ятибальною шкалою забезпечення навчальними і методичними матеріалами під час Вашого навчання, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

6. Оцініть за п’ятибальною шкалою умови навчання (ергономічність аудиторій, комфорт, технічне забезпечення навчального процесу), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

7. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень проведення викладачами кафедри виховної роботи (спілкування з куратором, залучення студентів до різних заходів тощо), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

8. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень залучення до наукової роботи, сприяння участі в наукових та фахових конкурсах, олімпіадах, конференціях (регіональних, всеукраїнських, міжнародних тощо), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

9. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень налагодження співпраці з потенційними роботодавцями, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

10. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень задоволеності освітнім процесом протягом семестру (оптимальна кількість занять на день, стабільність розкладу занять тощо), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

11. Оцініть за п’ятибальною шкалою свої враження та задоволеність від співпраці з іншими структурними підрозділами університету (бібліотека, фінансовий відділ тощо), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища

12. У разі відсутності на заняттях або недостатнього розуміння навчального матеріалу чи мали Ви додаткову можливість отримати або уточнити його?

13. Чи користуєтеся Ви системою дистанційного навчання в середовищі Moodle?

14. Чи дотримувалися принципи вільного вибору навчальних дисциплін?

15. Чи виправдані Ваші очікування навчання за обраною спеціальністю?

          

Увага!
Долучайтеся до обговорення

Освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Пропозиції та зауваження надсилати на пошту uim@puet.edu.ua

Дякуємо !

          

Результати анкетування студентів спеціальності 035 Філологія
035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» освітнього ступеня магістр

(ІІ семестр 2021 р.)

Кафедра української, іноземних мов та перекладу провела анонімне опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Метою анкетування було вивчення вражень і думок магістрів щодо якості надання освітніх послуг. Загалом у опитуванні взяли участь 8 респондентів.

Подаємо отримані результати:

1. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень проведення викладачами кафедри навчальної роботи (якість проведення навчальних занять, професіоналізм викладачів, пунктуальність, уміння спілкуватися зі студентами тощо), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища:

2. Оцініть за п’ятибальною шкалою актуальність навчального матеріалу, який викладачі використовують у навчальній роботі, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища:

3. Оцініть за п’ятибальною шкалою вміння викладачів викликати інтерес до навчальної дисципліни, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища:

4. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень доступності та зрозумілості навчальних вимог викладачів кафедри, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища:

5. Оцініть об’єктивність оцінювання викладачами Ваших навчальних результатів із дисциплін:

6. Оцініть за п’ятибальною шкалою забезпечення навчальними і методичними матеріалами під час Вашого навчання, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища:

7. У разі відсутності на заняттях або недостатнього розуміння навчального матеріалу чи мали Ви додаткову можливість отримати або уточнити його?

8. Чи користуєтеся Ви системою дистанційного навчання в середовищі Moodle?

9. Оцініть за п’ятибальною шкалою умови навчання (ергономічність аудиторій, комфорт, технічне забезпечення навчального процесу), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища:

10. Оцініть за п’ятибальною шкалою забезпеченість навчальним контентом із дисциплін (якість та інформативність наповнення дистанційних курсів із навчальних дисциплін, наявність інших додаткових джерел для самостійної роботи), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища:

11. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень проведення викладачами кафедри виховної роботи (спілкування з куратором, залучення студентів до різних заходів тощо), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища:

12. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень методичної та фахової допомоги у виробничих стажуваннях і практиках, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища:

13. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень залучення до наукової роботи, сприяння участі в наукових та фахових конкурсах, олімпіадах, конференціях (регіональних, всеукраїнських, міжнародних тощо), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища:

14. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень налагодження співпраці з потенційними роботодавцями, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища:

15. Яка форма співпраці з роботодавцями, успішними випускниками та студентами університету, на Вашу думку, є найбільш доцільною:

16. Чи є у Вас можливість попередньо ознайомитися з переліком навчальних дисциплін на семестр на сайті університету?

17. Чи дотримувалися принципи вільного вибору навчальних дисциплін?

18. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень задоволеності освітнім процесом протягом семестру (оптимальна кількість занять на день, стабільність розкладу занять тощо), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища:

19. Оцініть за п’ятибальною шкалою роботу інституту та директора, з якими Ви співпрацюєте впродовж всього періоду навчання, де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища:

20. Оцініть за п’ятибальною шкалою свої враження та задоволеність від співпраці з іншими структурними підрозділами університету (бібліотека, фінансовий відділ тощо), де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища:

21. Чи виправдані Ваші очікування від навчання за обраною спеціальністю?

22. Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП?

23. Якби Вам довелося зараз вирішувати питання про вибір спеціальності, чи обрали б Ви цю спеціальність знову?

24. Чи рекомендували б Ви цю спеціальність своїм знайомим?

25. Чи є у Вас пропозиції щодо актуалізації чи змін в ОПП (відкрите запитання)?

Висновки

Рівень проведення викладачами кафедри навчальної роботи (якість проведення навчальних занять, професіоналізм викладачів, пунктуальність, уміння спілкуватися зі студентами тощо), на думку опитаних студентів, високий (незадовільних оцінок немає).

Навчальний матеріал, який використовують викладачі, на думку респондентів, актуальний.

Один студент оцінив уміння викладачів викликати інтерес до навчальної дисципліни на задовільному рівні, решта – «добре» та «відмінно».

Навчальні вимоги викладачів кафедри доступності та зрозумілі здобувачам вищої освіти (незадовільних оцінок немає).

Загалом студенти вважають оцінювання викладачами навчальних результатів із дисциплін об’єктивним, лише в одного з опитаних респондентів є зауваження до системи оцінювання викладачів спеціальності.

Рівень забезпечення навчальними і методичними матеріалами під час навчання, на думку опитаних студентів, високий (незадовільних оцінок немає, задовільно – один респондент).

Усі студенти відповіли, що можуть вільно звертатися до викладачів за додатковими консультаціями.

Усі студенти користуються системою дистанційного навчання Moodle.

Умови навчання (ергономічність аудиторій, комфорт, технічне забезпечення навчального процесу) студенти оцінюють позитивно.

Забезпеченість навчальним контентом із дисциплін студенти оцінюють позитивно.

Рівень проведення викладачами кафедри виховної роботи, на думку студентів, високий.

Рівень методичної та фахової допомоги у виробничих стажуваннях і практиках, на думку студентів, високий.

Рівень залучення до наукової роботи, на думку студентів, високий.

Рівень налагодження співпраці з потенційними роботодавцями один із опитаних студентів визначив «незадовільно» (решта 3 – «добре», 4 – «відмінно»).

Більшість студентів переконані, що найбільш доцільною формою співпраці з роботодавцями, успішними випускниками та студентами університету є проблемні лекції із залученням практичних працівників на базі університету.

Усі студенти могли ознайомитися з переліком навчальних дисциплін.

Усі респонденти відповіли, що принципи вільного вибору навчальних дисциплін в університеті дотримано.

Один студент визначив «на задовільно» рівень задоволеності освітнім процесом протягом семестру (оптимальна кількість занять на день, стабільність розкладу занять тощо). (Решта – «відмінно»).

Усі студенти високо оцінили роботу інституту та директора, з якими співпрацювали впродовж навчання (незадовільних оцінок немає).

Лише один студент визначив свої враження та задоволеність від співпраці з іншими структурними підрозділами університету (бібліотека, фінансовий відділ тощо) «незадовільно». («Добре» – 1, «відмінно» – 6).

Лише один студент вказав, що його очікування від навчання за обраною спеціальністю не виправдані, він не обрав би цю спеціальність знову та не рекомендував би своїм знайомим.

Пропозиції щодо актуалізації чи змін в ОПП респонденти не висловили.

          

Кафедрою української, іноземних мов та перекладу проведено анонімне опитування студентів І–ІV курсів спеціальності 035 Філологія спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», які здобувають освітній ступінь бакалавра.

Анкету було розміщено на гугл-диску, посилання надано студентам. Загалом відповіді надіслали 30 студентів.

З середніх оцінок студентів можна зробити висновки, що кафедрі необхідно звернути увагу на налагодження співпраці з потенційними роботодавцями; залучення студентів до наукової роботи, сприяння участі в наукових та фахових конкурсах, олімпіадах, конференціях; рівень задоволеності студентів освітнім процесом протягом семестру (оптимальна кількість занять на день, стабільність розкладу занять тощо); рівень доступності та зрозумілості навчальних вимог викладачів кафедри.

Серед позитивного відзначимо, що всі студенти (100%) користуються системою Moodle; 93% студентів – вказали на те, що оцінювання об’єктивне; 96,7% опитаних студентів відзначають, що можуть звернутися до викладачів за консультаціями, додатковими поясненнями тощо; 80% студентів відзначають наявність принципу вільного вибору навчальних дисциплін.

Щоправда, 16,7% опитаних студентів жалкують про обрану спеціальність.

З загальної кількості проаналізованих анкет помітно, що тільки 2 студента негативно ставиться до обраної спеціальності, усе оцінюють негативно.

1 студент із 30 незадоволений вимогами викладачів. 10 % (3 студенти) – незадоволені рівнем проведення викладачами виховної роботи (спілкування зі студентами, залученням до різних заходів), у попередні роки такого показника взагалі не було, кафедра вбачає причини в організації дистанційного навчання. Дистанційне навчання робить неможливим повноцінне спілкування з кураторами, організацію виховних заходів тощо.

30 % студентів поставили негативні оцінки співпраці з потенційними роботодавцями. Причини таких негативних оцінок – дистанційне навчання, неможливість організувати зустрічі з роботодавцями. Зараз кафедра розглядає можливості організацій онлайн зустрічей із роботодавцями, а після зняття карантинних обмежень – організацію відвідування мовних школ м. Полтави, центрів перекладу тощо. Зокрема, Міжнародної мовної школи «Атлас», Центру вивчення іноземних мов «Статус» та ін.

          

Увага!
Долучайтеся до обговорення

Освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Пропозиції та зауваження надсилати на пошту uim@puet.edu.ua

Дякуємо !

          

Анкетування студентів І–ІV курсів спеціальності 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» (І семестр)

Результати анкетування
студентів І–ІV курсів спеціальності 035 Філологія
035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно),
перша – англійська»
(І семестр)

Із метою оцінки якості освітньої складової підготовки (навчання) студентів І–ІV курсів спеціальності 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», які здобувають освітній ступінь бакалавра, було проведено анонімне добровільне анкетування. Дані опитування проаналізовано й узагальнено.

Усього взяли участь – 49 студентів.

1. За п’ятибальною шкалою студенти оцінили рівень проведення викладачами кафедри української, іноземних мов та перекладу навчальної роботи (якість проведення навчальних занять, професіоналізм викладачів, пунктуальність, уміння спілкуватися зі студентами тощо):

1

2

3

4

5

-

-

3 (6 %)

15 (30 %)

31 (64 %)

2. За п’ятибальною шкалою студенти оцінили рівень проведення викладачами кафедри виховної роботи (спілкування з куратором, організація екскурсій, залучення студентів до різних заходів тощо):

1

2

3

4

5

1 (2 %)

3 (6 %)

1 (2 %)

8 (16 %)

36 (74 %)

3. Студенти визначили, які форми співпраці з роботодавцями, успішними випускниками університету, на їхню думку, є найбільш доцільними:

Виїзні заняття

 

Проблемні лекції із залученням практичних працівників на базі університету

Тематичні зустрічі з успішними випускниками / студентами

Ваш варіант

16 (30 %)

14 (26 %)

23 (43 %)

1 (1 %)
(практика з носіями мови)

4. Дисципліни, які, на думку студентів, є обов’язковими для розкриття професійних компетентностей майбутнього фахівця у сфері перекладу (подаємо кількісні результати, оскільки кожен студент обирав не менше 20 предметів):

1. Вступ до мовознавства – 30
2. Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум – 48
3. Основна іноземна мова: практична граматика англійської мови – 48
4. Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька) – 43
5. Основи теорії мовної комунікації – 30
6. Практична психологія – 12
7. Соціологія – 12
8. Філософія – 8
9. Історія та культура України – 7
10. Історія зарубіжної літератури – 19
11. Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови – 45
12. Латинська мова – 14
13. Українська мова (за професійним спрямуванням) – 34
14. Історія англійської мови – 30
15. Практика перекладу з англійської мови – 45
16. Міжкультурна комунікація – 28
17. Риторика – 32
18. Вступ до перекладознавства – 26
19. Переклад ділового мовлення (англійська) – 43
20. Сучасні інформаційні технології – 15
21. Основи наукових досліджень – 10
22. Практична стилістика української мови – 17
23. Переклад у галузі фінансів – 37
24. Порівняльна лексикологія англійської та української мов – 31
25. Порівняльна граматика англійської та української мов – 34
26. Переклад у галузі економіки і менеджменту – 39
27. Теорія перекладу – 44
28. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови – 30
29. Граматичні проблеми перекладу – 44
30. Основи усного перекладу – 42
31. Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови (німецька) – 26
32. Переклад ділового мовлення (німецька) – 30
33. Переклад у галузі харчової інженерії та індустрії гостинності – 26
34. Стилістика англійської мови – 33
35. Фізичне виховання – 7

 Висновки:

Студенти І–ІV курсів спеціальності 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», які здобувають освітній ступінь бакалавра, загалом задоволені рівнем проведення викладачами кафедри української, іноземних мов та перекладу навчальної роботи 64 % – оцінка «відмінно» (100 % – «задовільно»); рівень виховної роботи 74 % – оцінка «відмінно» (8 % студентів визначили рівень виховної роботи «незадовільним»).

43 %  студентів уважають тематичні зустрічі з успішними випускниками найкращою формою співпраці; 30 % – виїзні засідання; 26 % – проблемні лекції із залученням практичних працівників на базі університету; 1 % – практика з носіями мови.

Дисципліни, які (на думку студентів) є обов’язковими для розкриття компетентностей майбутнього фахівця (за кількістю обраних):

 1. Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум – 48
 2. Основна іноземна мова: практична граматика англійської мови – 48
 3. Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови – 45
 4. Практика перекладу з англійської мови – 45
 5. Теорія перекладу – 44
 6. Граматичні проблеми перекладу – 44
 7. Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька) – 43
 8. Переклад ділового мовлення (англійська) – 43
 9. Практика перекладу з англійської мови – 42
 10. Основи усного перекладу – 42
 11. Переклад у галузі економіки і менеджменту – 39
 12. Переклад у галузі фінансів – 37
 13. Порівняльна граматика англійської та української мов – 34
 14. Українська мова (за професійним спрямуванням) – 34
 15. Стилістика англійської мови – 33
 16. Риторика – 32
 17. Порівняльна лексикологія англійської та української мов – 31
 18. Вступ до мовознавства – 30
 19. Основи теорії мовної комунікації – 30
 20. Історія англійської мови – 30
 21. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови – 30
 22. Переклад ділового мовлення (німецька) – 30
 23. Міжкультурна комунікація – 28
 24. Вступ до перекладознавства – 26
 25. Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови (німецька) – 26
 26. Переклад у галузі харчової інженерії та індустрії гостинності – 26
 27. Історія зарубіжної літератури – 19
 28. Практична стилістика української мови – 17
 29. Сучасні інформаційні технології – 15
 30. Практична психологія – 12
 31. Соціологія – 12
 32. Основи наукових досліджень – 10
 33. Філософія – 8
 34. Історія та культура України – 7
 35. Фізичне виховання – 7

          

Анкетування
студентів І–ІV курсів спеціальності 035 Філологія
035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно),
перша – англійська»
I семестр)

Кафедра української, іноземних мов та перекладу провела анонімне опитування студентів І–ІV курсів спеціальності 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», які здобувають освітній ступінь бакалавра. Метою анкетування було вивчення вражень і думок студентів щодо якості надання освітніх послуг в університеті на вказаній спеціальності. В опитуванні взяли участь 52 респонденти. Упевнені, що пропозиції наших студентів дозволять підвищити якість надання освітніх послуг і рівень конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

Анкета розміщена за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/16UOsYado8GsN8YntHygJi6-BebK96Ubs?usp=sharing

Отримані результати:

1. Рівень проведення викладачами кафедри навчальної роботи (якість проведення навчальних занять, професіоналізм викладачів, пунктуальність, уміння спілкуватися зі студентами тощо)

2. Актуальність матеріалу, який викладачі використовують у навчальній роботі

3. Уміння викладачів викликати інтерес до навчальної дисципліни

4. Рівень доступності та зрозумілості навчальних вимог викладачів кафедри

5. Об’єктивність оцінювання викладачами навчальних результатів із дисциплін

6. Рівень забезпечення навчальними і методичними матеріалами під час навчання

7. Можливість отримання консультацій, додаткової інформації, пояснень від викладачів. Відповідь «так» - усі респонденти.

8. Використання системи дистанційного навчання в середовищі Moodle

9. Умови навчання (ергономічність аудиторій, комфорт, технічне забезпечення навчального процесу)

10. Забезпеченість навчальним контентом із дисциплін (якість та інформативність наповнення дистанційних курсів із навчальних дисциплін, наявність інших додаткових джерел для самостійної роботи)

11. Рівень проведення викладачами кафедри виховної роботи (спілкування з куратором, залучення студентів до різних заходів тощо)

12. Рівень методичної та фахової допомоги у виробничих стажуваннях і практиках

13. Рівень залучення до наукової роботи, сприяння участі в наукових та фахових конкурсах, олімпіадах, конференціях (регіональних, всеукраїнських, міжнародних тощо)

14. Рівень налагодження співпраці з потенційними роботодавцями

15. Доцільні форми співпраці з роботодавцями, успішними випускниками та студентами університету

16. Можливість попередньо ознайомитися з переліком навчальних дисциплін на семестр на сайті університету

17. Дотримання принципу вільного вибору навчальних дисциплін

18. Рівень задоволеності освітнім процесом протягом семестру (оптимальна кількість занять на день, стабільність розкладу занять тощо)

19. Оцінка роботи інституту (деканату) та директора (декана)

20. Оцінка вражень та задоволеності від співпраці з іншими структурними підрозділами університету (бібліотека, фінансовий відділ тощо)

21. Виправдання очікувань від навчання за обраною спеціальністю

22. Бажання залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП

23. Чи обрали б цю спеціальність знову?

24. Чи рекомендували б Ви цю спеціальність своїм знайомим?

Відповідь усіх респондентів – «так».

Результати опитування було розглянуто на засіданні кафедри української, іноземних мов та перекладу (Протокол № 9 від 27. 05. 20 р.). Одержані дані кафедра використає для вдосконалення та покращення якості надання освітніх послуг у підготовці фахівців спеціальності 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Дякуємо за відповіді! Ми працюємо для Вас та прагнемо якісного вдосконалення процесу Вашого навчання!

          

Результати анкетування студентів спеціальності 035 Філологія
035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» освітнього ступеня магістр

Кафедра української, іноземних мов та перекладу провела анонімне опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Метою анкетування було вивчення вражень і думок магістрів щодо якості надання освітніх послуг в університеті на спеціальності 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Загалом у опитуванні взяли участь 15 респондентів.

Подаємо отримані результати:

1. Попередня освіта студентів

2. Оцінка рівня проведення викладачами кафедри навчальної роботи

1 – 0
2 – 0
3 – 0
4 – 1
5 – 14

3. Думка студентів про форми співпраці з роботодавцями

Виїзні засідання – 5
Проблемні лекції із залученням практичних працівників на базі університету – 9
Тематичні зустрічі з успішними випускниками – 1

4. Можливість ознайомлення з переліком навчальних дисциплін на сайті

Так – 13
Ні – 2

5. Чи користуються студенти системою дистанційного навчання Moodle

Так – 14
Ні – 1

6. Можливість ознайомлення зі змістом, очікуваними результати навчання, критеріями

Так – 12
Ні – 3

7. Можливість отримання додаткового навчального матеріалу

Так – 15
Ні – 0

8. Об’єктивність оцінювання

Так – 13
Загалом об’єктивно, але є зауваження – 2
Ні, не об’єктивно – 0

9. Дотримання принципів вільного вибору навчальних дисциплін

Так – 14
Ні – 1

10. Готовність до дослідницької діяльності

Так – 14
Ні – 1

11.Виправдання очікувань від навчання

Так – 15
Ні – 0

12. Бажання залучення до процедур забезпечення якості

Так – 2
Ні – 13

13. Обрання спеціальності знову

Так – 15
Ні – 0

14. Рекомендації іншим вступати

Так – 14
Ні – 1

15. Пропозиції

немає

16. Обов’язкові (на думку студентів) дисципліни

 1. Загальне мовознавство – 11
 2. Методика викладання перекладу у вищій школі – 13
 3. Комунікативні стратегії основної іноземної мови – 14
 4. Комунікативні стратегії німецької мови – 15
 5. Письмовий двосторонній переклад (основна іноземна мова) – 15
 6. Функціонально-стильові труднощі перекладу – 15
 7. Педагогіка вищої школи – 10
 8. Автоматизовані системи перекладу – 14
 9. Бізнес-курс основної іноземної мови – 12
 10. Лінгвопрагматичні аспекти перекладу – 15
 11. Письмовий двосторонній переклад (німецька мова) – 14
 12. Основи лідерства – 9
 13. Культура наукової мови – 12
 14. Педагогічна та професійна психологія – 8
 15. Філологічний аналіз художнього тексту – 15
 16. Основи комунікативної лінгвістики – 15

Отже, попередня освіта наших магістрантів така:

ПУЕТ – 10 студентів, ПНПУ імені В. Г. Короленка – 4 студента, НЮУ імені Ярослава Мудрого – 1 студент.

Респонденти вважають, що рівень проведення навчальних занять викладачами кафедри загалом високий.

На думку магістрантів, проблемні лекції із залученням практичних працівників на базі університету є найефективнішою формою співпраці з роботодавцями.

З переліком навчальних дисциплін не змогли ознайомитися двоє респондентів (решта опитуваних ознайомилася).

Лише один магістр не користувався системою дистанційного навчання Moodle.

Усі респонденти обрали б цю спеціальність знову та висловили думку, що навчання виправдало їхні очікування. Один із опитаних магістрів: не рекомендував би цю спеціальність для вступу; висловив неготовність до науково-дослідницької діяльності; не мав вільного вибору навчальних дисциплін.

Обов’язкові дисципліни для вивчення, на думку всіх респондентів: комунікативні стратегії німецької мови, письмовий двосторонній переклад (основна іноземна мова), функціонально-стильові труднощі перекладу, лінгвопрагматичні аспекти перекладу, філологічний аналіз художнього тексту, основи комунікативної лінгвістики.

Результати опитування було розглянуто на засіданні кафедри української, іноземних мов та перекладу (протокол № 9 від 27.05.2020). Одержані дані кафедра використає для вдосконалення та покращення якості надання освітніх послуг у підготовці фахівців спеціальності 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».