Стрічка новин кафедри

          

3 жовтня 2023 року доц. кафедри української, іноземних мов та перекладу  Сухачова Наталія Сергіївна взяла участь у міжнародному вебінарі для викладачів «Starting the year to plan for success in Cambridge English Qualifications with Claire Ross Confirmation».

На вебінарі обговорювалися питання підготовки здобувачів освіти до володіння іноземною мовою за рівнями A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools та C1 Advanced for Universities.

          

26 вересня 2023 року доц. кафедри української, іноземних мов та перекладу  Сухачова Наталія Сергіївна взяла участь у міжнародній онлайн-конференції «Багатомовна освіта: перспективи для України» ("Multilingual Education: Perspectives for Ukraine") за підсумками реалізації завдань проекту MultiEd за підтримки TESOL-Ukraine, Multilingual Education та Erasmus+. На конференції особлива увага була приділена результатам імплементації проекту MultiEd, розробці та впровадженню стратегій і методичних рекомендацій з багатомовної освіти у ЗВО-партнерах.

Професор Гейдельберзького педагогічного університету Ганс Вернер Хунеке розповів про принципи реалізації багатомовної освіти в Німеччині та створення освітніх програм на основі сучасних методик викладання іноземних мов. Державний експерт МОН України Олександра Лактіонова визначила інституційні кроки щодо якісного викладання, навчання й використання англійської мови в закладах вищої освіти в студентському та викладацькому середовищі країни. Світлана Запольських виступила з доповіддю  «Впровадження стратегії багатомовної освіти: досягнення та виклики» (за результатами проекту MultiEd під патронатом програми Erasmus+).

http://www.tesol-ukraine.com/multied-international-online-conference-multilingual-education-in-ukraine-september-26-2023/

Certificate

          

Вітаємо Детюк Владу, студентку третього курсу, з перемогою в номінації «Кращий студент спеціальності 035 Філологія! Зичимо подальших успіхів!

          

4 вересня 2023 року відбулася зустріч науково-педагогічних працівників кафедри української, іноземних мов та перекладу зі студентами-першокурсниками. Студентів ознайомили з метою освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», спрямованої на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі філології та перекладу, на всебічний розвиток здобувачів вищої освіти й забезпечення конкурентоспроможності випускників на сучасному ринку праці, та її особливостями. Викладачі розповіли про організацію навчального процесу та проходження практик в Україні, Болгарії, Туреччині, Італії, Австрії, а також ознайомили з можливостями працевлаштування. Студентам побажали успішного навчального року.

          

Вітаємо Детюк Владу і Мироненко Вікторію (Філ б-21) з перемогою в конкурсі «КРАЩИЙ СТУДЕНТ-НАУКОВЕЦЬ» у 2022-2023 навчальному році.

Вітаємо Бобух Надію Миколаївну, завідувача кафедри української,іноземних мов та перекладу, д. філол. н., професора з перемогою в конкурсі «КРАЩИЙ ВИКЛАДАЧ-НАУКОВЕЦЬ» у 2022-2023 навчальному році. 

          

Студенти ПУЕТ отримали сертифікати проходження дистанційного курсу «Життєстійкість молоді в умовах криз»

За ініціативи психологічної служби студенти спеціальності 035 Філологія Кароліна Дажук, Арина Книш, Антон Васюта, Діана Чуйко, Максим Терещенко, Світлана Чуль та студентів інших спеціальності в рамках політики неформальної освіти пройшли навчання та отримали сертифікати з курсу «ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ МОЛОДІ В УМОВАХ КРИЗ» на платформі Prometheus. Пропонуємо всім студентам університету долучитися до вивчення цього надзвичайно корисного курсу. Отримані сертифікати надсилайте на електронну пошту психологічної служби.

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+RESILIENCE101+2022_T3/course/

Цей курс спрямований на формування у молодих людей навичок стійкості, які дозволять їм краще адаптуватися в умовах труднощів, травми, загроз чи значного стресу, а також справлятися з руйнівними наслідками будь-яких криз. Курс є безкоштовним для всіх і являє собою безпечний простір для прокладання власного шляху до стійкості. Курс включає 10 модулів.

Модуль 1. Вплив кризи: стрес та стресостійкість
Модуль 2. Відновлення внутрішніх ресурсів (управління думками та емоціями)
Модуль 3. Творчість як інструмент поповнення ресурсу
Модуль 4. Комунікація та її налагодження (соціальні ресурси)
Модуль 5. Допомога собі через допомогу іншим
Модуль 6. Цінності під час криз, що сприяють життєстійкості
Модуль 7. Короткочасне планування
Модуль 8. Відновлення контролю над життям, пошук мотивації
Модуль 9. Адаптація до нових умов (посттравматичний зріст, переоцінка цінностей, нові цілі)
Модуль 10. Прояви лідерства, соціальне підприємництво, робота в громаді

  

 

 

          

Академічна мобільність студентів спеціальності 035 Філологія

Упродовж ІІ семестру 2022/2023 н. р. студентки другого курсу спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська») Полтавського університету економіки і торгівлі Детюк Влада та Литвиненко Марина брали участь у реалізації внутрішньої академічної мобільності на кафедрі англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Майбутні перекладачки удосконалили рівень своєї фахової компетентності, опановуючи курс «Практикум з письмового та усного перекладу (англійська мова)» (гарант відповідної освітньо-професійної програми – к. філол. н., доцент кафедри англійської та німецької філології Тимінська Ірина Миколаївна). Під час участі в програмі академічної мобільності студентки брали участь у відкритих лекціях і семінарах профільних викладачів кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, а також обговорювали актуальні питання підготовки сучасного студента в умовах змішаного формату освітнього процесу.

          

Майбутні філологи відвідали Театр ім. М. В. Гоголя

В останній день весни студенти третього курсу спеціальності 035 Філологія зі старшим викладачем кафедри української, іноземних мов та перекладу Опанасенко В. В. відвідали Полтавський обласний український музично-драматичний театр ім. М. В. Гоголя.

Для ознайомлення із Театром ім. М. В. Гоголя майбутні філологи обрали музичну комедію на дві дії «За двома зайцями» (режисер – Владислав Шевченко). Це третя інтерпретація безсмертної драми 1883 року, автором якої є видатний український письменник, драматург і театральний діяч Михайло Старицький. Комедія «За двома зайцями» – добре відома всім історія про хитрого збанкрутілого цирульника, який шукає вихід зі скрутного фінансового становища шляхом «вполювання» багатої нареченої, упадає за двома дівчатами водночас, та зрештою залишається ні з чим. Класична історія перетворилася у трактовці гоголівців на сучасну музичну виставу з яскравими костюмами, декораціями і гротесковими персонажами.

Глядачі захоплено спостерігали за магічним дійством на сцені, співпереживали, сміялися та впізнавали героїв комедії Михайла Старицького. Майбутні філологи були в захваті від акторського складу учасників і їхньої неперевершеної гри на сцені, тож вже планують свій наступний похід в театр. Студенти вивчають іноземну філологію, але необхідно спочатку знати й полюбити рідне.

Театральне мистецтво є невід’ємним складником естетичного виховання молоді, однак у підготовці фахівців гуманітарного циклу воно відіграє особливу роль. З-поміж чималої кількості спеціальностей, представлених в університеті, з театром найбільше пов’язана філологія, оскільки вивчення й дослідження літератури неможливе без знання таємниць театрального мистецтва.

Цікаво, що ще з античних часів театральне мистецтво інтенсивно використовувалося в освітньому процесі як важливий виховний засіб. Не менш активно воно використовувалося в епоху середньовіччя, найпоказовішим прикладом чого є функціонування «шкільного театру». Тільки згодом театр відокремився від освітнього процесу, набувши статусу самостійного існування. Отже, базовою й універсальною рисою театру як специфічного роду творчої діяльності людини є його дидактичність. Здавна театр мав просвітницьку мету, викликаючи у глядачів роздуми про певні проблеми, розуміння тієї чи іншої соціальної ситуації, виховуючи моральні та політичні позиції. Використання театру в освітньому процесі дозволяє не лише краще пізнати літературну творчість, але й цілісно розвивати особистість з одночасним ввімкненням інтелекту, почуття та дії, допомагає зробити процес навчання більш привабливим і радісним.

          

30 травня 2023 р.  письменниця Валентина Басан (Валенсія, Іспанія) прочитала лекцію на тему: «Середньовіччя та сучасність: сім гріхів людини» для студентів групи Філ б-11.

          

Викладач кафедри доц. Сухачова Наталія Сергіївна взяла участь в курсі підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» від ГО «Прогресильні» (15 березня – 19 квітня 2023 року). За результатами проходження програми доц. Сухачова Н. С. отримала сертифікат підвищення кваліфікації обсягом 1 кредит ЄКТС (30 годин).

Програма підвищення кваліфікації включала актуальні для сучасної освіти питання, а саме:  Питання академічної доброчесності та чому це важливо в розрізі розвитку країни; Як спроектувати якісну освітню програму; Інституційне забезпечення якості освітнього процесу: становлення та розвиток; Зміст освітньої програми: вимоги ринку праці та актуалізація; Безбар’єрність та умови для інклюзивного навчання; Синергія неформальної та академічної освіти: інструменти та best practices; Чому успішний освітній процес повинен бути публічним?; Наука, як невід'ємна складова підготовки сучасного спеціаліста; Lifelong learning для викладача: вимога зверху чи необхідність сучасності?; Методи якісного навчання.

          

26 травня 2023 року викладачі кафедри української, іноземних мов та перекладу провели зустріч з випускниками освітньої  програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», на якій  були присутні: Лук’янова Валерія, Корж Владислав, Олійник Євгенія, Сизонова Марія, Нікітіна Анастасія, Несміян Вікторія.

Лук’янова Валерія поінформувала, що зараз перебуває в Німеччині, працює на посаді професіонала з розвитку персоналу у сфері розробки онлайн-платформ із використанням німецької мови в ТОВ Воркконсалт.

Нікітіна Анастасія розповіла, що обіймає посаду менеджера з логістики в міжнародному консалтинговому агентстві «HedgeHog» у Полтавському регіоні.

Корж Владислав повідомив, що працює вчителем англійської мови у філії «Новофедорівська ЗОШ І–ІІ ступенів» опорного закладу «Чутівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» Чутівської районної ради Полтавської області.

Сизонова Марія розповіла, що викладає англійську мову в мовній школі «Інтелект».

Під час зустрічі було наголошено, що у зв’язку з воєнним станом переклади художньої літератури, проєктів міжнародної співпраці тощо – все це відійшло на другий план. Натомість на цьому сумному підґрунті з’явилася нова тематика для перекладачів, починаючи від перекладу новин та викриття російської дезінформації до інструкцій ліків і воєнної термінології. І йдеться вже не лише про переклад – коло обов’язків перекладача значно розширилося. За сучасних умов майбутні фахівці мають не лише володіти власне перекладацькими навичками, але й уміти спілкуватися з людьми, які розповідають про свій складний і травматичний досвід, бути готовими підтримати їх морально, адаптуватися та вирішувати завдання в стресових ситуаціях. Це складна робота, іноді пов’язана зі значним рівнем небезпеки – як фізичної, так і психологічної.

Випускники запропонували періодично запрошувати перекладачів-практиків для проведення бесід і круглих столів з метою отримання знань про практичний досвід перекладацької діяльності в умовах кризових ситуацій.

          

23 травня 2023 року викладачі кафедри української, іноземних мов та перекладу провели круглий стіл «Професійна адаптація перекладачів в умовах кризових ситуацій» зі стейкхолдерами. На зустрічі були присутні: Адамчук О. П. – HR-менеджер міжнародного консалтингового агентства «HedgeHog» у Полтавському регіоні, Бутаєва К. Т. – директор школи англійської мови «Green Language School», Стеценко А. В. – директор компанії з розробки інтернет-сайтів ФОП, Костенко В. Г. – доцент кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Полтавського державного медичного університету, Михайлик Р. О. – заступник директора єврейської благодійної організації «Хесед Нефеш» (Полтавська філія), Русіна К. В. – завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти імені М. В. Остроградського.

Учасники обмінялися думками щодо покращення професійної адаптації перекладачів в умовах кризових ситуацій. Так, Русіна К. В. наголосила, що в умовах воєнного стану науково-педагогічним співробітникам варто звернути увагу на підтримку й нормалізацію психічного стану здобувачів вищої освіти.

Стеценко А. В. запропонував ознайомити майбутніх фахівців з особливостями здійснення перекладу в кризових ситуаціях (робота  під час аудіо-, відео- та інтернет-перешкод).

Костенко В. Г. зазначила, що при підготовці майбутніх перекладачів у кризових умовах слід враховувати безпековий, емоційний, здоров’язбережувальний, соціальний складники успішної адаптації до роботи в цих умовах. Здатність здобувачів вищої освіти до комунікації доцільно розвивати шляхом залучення їх до вирішення реалістичних, змістовних завдань, що підвищує їхню впевненість, робить більш самостійними та відповідальними. У цьому аспекті особливо вагомої ролі набуває суб’єкт-суб’єктна взаємодія та партнерські відносини між студентами й викладачами, а також, за необхідності, консультації з коучами, службами психологічної підтримки.

Адамчук О. П. порадила звернути увагу на вивчення відповідних офісних онлайн-програм передачі інформації та виконувати посадові обов’язки відповідно до правил безпеки підприємства в кризових ситуаціях, а також зазначила, що випускники й здобувачі вищої освіти за освітньою програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» вже працюють у міжнародному консалтинговому агентстві «HedgeHog» (Дашко К., Прохоренко Т., Максимчук П., Клюшник Є.).

Михайлик Р. О. додала, що майбутні фахівці постійно допомагають із перекладами для всесвітньої організації WJR (World Jewish Relief) організації «Хесед Нефеш».

Стейкхолдери – учасники круглого столу – відзначили високий рівень підготовки філологів-перекладачів у ПУЕТ.

          

Студенти-філологи відвідали літературно-меморіальні музеї Полтави

18 травня, у міжнародний день музеїв студенти другого та третього курсів спеціальності 035 Філологія Полтавського університету економіки і торгівлі зі старшим викладачем кафедри української, іноземних мов та перекладу Опанасенко Вікторією Вікторівною відвідали літературно-меморіальні музеї Полтави: Полтавський літературно-меморіальний музей І. Котляревського і його філіал – Музей-садибу І. П. Котляревського, Полтавський літературно-меморіальний музей В. Г. Короленка та Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мирного.

Міжнародний день музеїв – день великої культурної спадщини і самоідентифікації українців. Свято засновано в 1977 році рішенням Генеральної конференції Міжнародної ради музеїв. У цей день більшість музеїв в усьому світі пропонують безоплатне відвідування для всіх охочих. Така традиція покликана популяризувати відвідування музеїв населенням.

У сучасному світі музеї є скарбницею історичної та культурної спадщини. Вони залишаються центром активного літературно-мистецького спілкування, а також збереження історично-літературної спадщини для нинішніх і майбутніх поколінь. Це те, без чого неможливі спадкоємність і розвиток культури.

У міжнародний день музеїв у Полтаві в режимі «дня відкритих дверей» цього року працювали п’ять музеїв, три з яких –літературно-меморіальні. Головною особливістю таких музеїв є меморіальність будинків письменників, у яких вони розміщені. Окрім того, специфіка цих музеїв зумовлена самою літературою як видом мистецтва. Література створює ментальні образи і, на відміну від образотворчого мистецтва, не виявляє емоції у наочний спосіб, доступний для споглядання.

Літературна карта Полтавської області – різнобарвна й надзвичайно багата на імена та події. З-поміж видатних полтавців – письменник, поет, драматург, зачинатель сучасної української літератури І. Котляревський; письменник-класик, драматург Панас Мирний, а також його брат, письменник і літературний критик І. Білик; поет та байкар Л. Глібов; публіцист, історик, літературознавець, фольклорист М. Драгоманов, і його сестра, письменниця етнограф, мати Лесі Українки Олена Пчілка; поет, байкар, філософ Г. Сковорода; поет та байкар Є. Гребінка; письменник-сатирик, гуморист Остап Вишня і ще десятки видатних українських письменників та літературознавців.

Літературно-меморіальні музеї Полтави можуть найповніше представити інформацію про літературне життя міста й області, біографічні та фотодокументальні матеріали про письменників-земляків. Тож відвідування таких музеїв студентами значно розширює їх інтелектуальний і культурний світогляд. Для майбутніх фахівців із філології та перекладу це ще й можливість збагатити свої знання, які неодмінно знадобляться у подальшій професійній діяльності.

          

10 травня 2023р. доц. кафедри української, іноземних мов та перекладу Стеценко В. В. провів лекцію на тему «Індустріальна революція у Великобританії» у групах МЕН б-11 та МЕН БА б-11. Під час лекції викладач перекладав навчальний фільм «Rochdale Pioneers» з англійської мови на українську мову.

          

ХLVI Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік)

25–26 квітня 2023 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася ХLV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік).

У роботі секції «Якість вищої освіти: проблеми, виклики, перспективи» взяла участь студентка групи Філ б-21 Детюк Влада Валентинівна (керівник – Сухачова Н. С.,к. філол. н., доцент) з доповіддю: «Лексико-граматичні проблеми перекладу фразеологізмів з  англійської мови на українську».

У рамках конференції працювала секція кафедри української, іноземних мов та перекладу «Актуальні проблеми лінгвістики» (керівник: д. філол. н., професор Бобух Надія Миколаївна, секретар: Попович Таїсія Володимирівна).

Участь у роботі секції взяли 17 студентів спеціальності 035 Філологія, освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Наукові розвідки майбутніх фахівців у галузі філології та перекладу були спрямовані на дослідження проблем перекладознавства, літературознавства, типологічного та зіставного мовознавства. Учасникам студентської конференції видали сертифікати.

СЕКЦІЯ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ

1. Stylistically marked words
Попович Таїсія Володимирівна, Філ-41 Семеняка Євгенія Олегівна, Філ-41
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

2. Peculiarities of language style, expression and non-verbal means in the English speeches by the president of Ukraine Volodymyr Zelensky
Мамедов Руслан Азер-ОГЛИ, Філ-41
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

3. The concept of the lexical neology for it technology metalanguage
Молошна Марія Олександрівна, Філ-41
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

4. New war economic vocabulary and terminology of English language
Кришень Катерина Петрівна, Філ-41
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

5. Translation and localization: what"s the difference?
Павленко Вікторія Олександрівна, Філ-31
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

6. Translation of realia from English into Ukrainian
Алексашенко Анна Олександрівна, Філ-31
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

7. Pleonasms in Shakespeare"s dramas
Філоненко Софія Євгеніївна, Філ-21
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач)

8. Translation and gender
Левченко Валерія Романівна, Філ-21
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач)

9. Bilingualism and translation
Литвиненко Марина Сергіївна, Філ-21
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач)

10. Modern English lexical and grammatical simplification
Детюк Влада Валентинівна, Філ-21
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач)

11. Міжмовна омонімія як проблема перекладу
Мироненко Вікторія Володимирівна, Філ-21
(керівник – Бобух Н. М., д. філол. н., професор)

12. Англо-американізми в текстах пісень BTS
Чуйко Діана Романівна, Філ-11
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач)

13. Англізми в аніме опенінгах
Чуль Світлана Володимирівна, Філ-11
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач)

14. Англомовні запозичення в корейській мові
Миколенко Вікторія Олександрівна, Філ-11
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач)

15. Lingua Latina на сучасному етапі
Решетар Діана Андріївна, Філ-11
(керівник – Бобух Н. М., д. філол. н., професор)

16. Переклад англомовних гендерних термінів українською мовою
Терещенко Максим Русланович, Філ-11
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач)

17. Translation patterns of idioms in English literature
Дажук Кароліна Олексіївна, Філ-11
(керівник– Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач)

          

Філологи доєдналися до відкритої лекції з німецької мови

19 квітня 2023 року у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася відкрита гостьова лекція професора, доктора філологічних наук Кобзар О. І. (Інститут німецької мови імені Лейбніця, Мангейм, ФРН), у якій взяли участь студенти й викладачі освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Зустріч проводилася у змішаному форматі. Так, студенти 1 курсу відвідали захід офлайн, а студенти 2 та 3 курсів доєдналися до заходу онлайн.

Лекція була присвячена прагмалінгвістичним особливостям урядових заяв як жанру політичної мови (на прикладі заяв Німеччини щодо війни росії проти України). Лекторка поділилася результатами своїх досліджень щодо лексичних, граматичних та стилістичних характеристик текстів зазначеного жанру. Особливу зацікавленість слухачів викликали неологізми, які використовуються авторами у текстах заяв.

          

Участь студентів і викладачів у відкритій лекції Йорга Плогера (Німеччина)

3 квітня 2023 року відбулася відкрита гостьова лекція провідного менеджера компанії Quanos з Німеччини Йорга Плогера німецькою мовою. Захід об’єднав близько 100 учасників. До участі в зустрічі з гостьовим лектором доєдналися студенти спеціальності 035 Філологія й викладачі кафедри української, іноземних мов та перекладу Полтавського університету економіки і торгівлі. Лекція була присвячена питанням використання сучасних інформаційних систем в управлінні підприємством. По її завершенні учасники взяли участь в обговоренні низки дискусійних питань.

          

Підсумкова атестація з англійської мови для спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма «Філологія» ступеня бакалавр

24 березня 2023 року проведено підсумкову атестацію з англійської мови для студентів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма «Філологія» ступеня бакалавр (група Філ б – 51 заочна форма навчання).

Комплексний атестаційний екзамен за фахом (англійська мова) мав на меті визначити рівень теоретичної та практичної підготовки студентів, а також рівень сформованості практичних навичок і вмінь реалізовувати повний еквівалентний переклад з англійської мови на українську.

Для проведення атестаційного екзамену організовано комісію у складі голови й екзаменаторів (членів).

Голова комісії: Воскобойник В. І., доцент кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат філологічних наук, доцент.

Члени комісії: Сухачова Н. С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

Бобух Н. М., завідувач кафедри української, іноземних мов та перекладу, доктор філологічних наук, професор.

Комплексний атестаційний екзамен за фахом (англійська мова) складався з двох частин. Теоретична частина передбачала виконання тестових завдань множинного вибору за теоретичним матеріалом навчальних дисциплін  фахової підготовки. Практична частина полягала у виконанні повного письмового перекладу з англійської мови на українську автентичного тексту / фрагмента тексту (обсягом до 250 слів) без використання комп’ютерних засобів перекладу й словниково-довідникових матеріалів та презентації перекладацького аналізу тексту оригіналу й перекладознавчого аналізу отриманого тексту перекладу.

Комплексний екзамен продемонстрував володіння студентами основною фаховою термінологією, фонетичним, лексичним та граматичним матеріалом, необхідним для оперування в майбутній професійній діяльності; теорією та практикою перекладу з англійської мови на українську; фоновими знаннями в галузі фінансів, економіки, менеджменту, харчових технологій та індустрії гостинності.

          

Вітаємо переможців конкурсу «Кращий викладач очима студентів»:

          

Підсумкова атестація з німецької мови для спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно),  освітня програма «Філологія» ступеня бакалавр

21 березня 2023 року проведено атестаційний екзамен з німецької мови для спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно), освітня програма «Філологія» ступеня бакалавр (група Філ б-51, заочна форма навчання). Атестаційний екзамен мав на меті виявити рівень теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти з другої іноземної мови, а також уміння здійснювати переклад тексту.

Для проведення атестаційного екзамену організовано комісію у складі голови й екзаменаторів (членів).

Голова комісії: Воскобойник В. І., доцент кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат філологічних наук, доцент.

Члени комісії: Кононенко В. В., доцент кафедри романо-германської філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат філологічних наук, доцент;

Бобух Н. М., завідувач кафедри української, іноземних мов та перекладу, доктор філологічних наук, професор.

Атестаційний екзамен засвідчив, що здобувачі вищої освіти оволоділи орфоепічними, лексичними й граматичними нормами сучасної німецької мови.

          

Викладач кафедри Опанасенко Вікторія Вікторівна взяла участь у засіданні Спілки Рад молодих вчених

14 березня 2023 року заступник завідувача кафедри української, іноземних мов та перекладу, старший викладач Опанасенко Вікторія Вікторівна взяла участь у засіданні Спілки Рад молодих вчених (РМВ), що проводилося у дистанційному режимі.

Загалом захід зібрав понад 200 представників РМВ закладів вищої освіти з усієї України. До зібрання доєднався також Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Під час засідання було розглянуто питання ефективного функціонування РМВ, фінансування досліджень молодих вчених, а також можливості підтримки молодих вчених, що опинилися в скрутному стані внаслідок російсько-української війни.

          

Студент групи ФІЛ б-41 Бондаренко Богдан забезпечив переклад вебінару «Основні принципи створення онлайн-курсу»

6 березня 2023 року у Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшов вебінар «Основні принципи створення онлайн-курсу», який зібрав близько 100 учасників.

Запрошеним спікером заходу став доцент Університету Луїзіани в Лафайєтті (штат Луїзіана, США), учасник Програми Фулбрайта для фахівців, представник організації «Quality Matters» Павел Самсонов. Науковець поділився власним досвідом створення й оформлення онлайн-курсів, а також розповів про систему забезпечення комфортного середовища для взаємодії викладачів і студентів в США.

Усний переклад вебінару забезпечив член Студентської перекладацької агенції «СОТ», здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» (група ФІЛ б-41) Бондаренко Богдан.

          

Студенти-філологи пройшли перекладацьку практику в Студентській перекладацькій агенції «СОТ»

У період з 26 грудня 2022 року по 5 березня 2023 року Студентська перекладацька агенція «СОТ» (Cooperation of Translators) прийняла 31 здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 035 Філологія, освітньою програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», для проходження виробничої перекладацької практики.

Протягом зазначеного періоду майбутні перекладачі пройшли інструктажі з охорони праці на робочому місці, після чого ознайомлювалися й виконували переклад академічних, публіцистичних текстів і ділових паперів. У зв’язку з ситуацією, що склалася в країні, та з метою забезпечення умов безпечної роботи проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня було організовано в дистанційному режимі.

          

Участь здобувачів вищої освіти в VІ Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Сучасний англомовний науковий дискурс»

Здобувачі вищої освіти спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), освітньо-професійна  програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» взяли участь у VІ Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Сучасний англомовний науковий дискурс», яка проходила 28–29 вересня 2022 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Магістрантки групи Філ м-21 Прохоренко Т. О., Олійник Є. К., Зеленько Д. В. підготували доповіді «Семантичні особливості англійських прислів’їв», «Особливості перекладу англомовних термінів сфери туризму» і «Проблематика перекладу візуальних книг» (науковий керівник – к. філол. н., доц. Сухачова Н. С.).

Студентка групи Філ б-21 Детюк В. В. виступила з доповіддю «Використання американського сленгу в соцмережах» (науковий керівник – д. філос. Опанасенко В. В.).

За результатами конференції виданий збірник наукових праць студентів, магістрантів та аспірантів (Сучасний англомовний науковий дискурс : зб. наук. пр. студентів, магістрантів та аспірантів / за ред. О. М. Ніколенко, М. О. Зуєнко. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. Вип. 6. 248 с.).

          

26 і 27 грудня 2022 року було проведено онлайн-захисти кваліфікаційних робіт зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), освітньо-професійна  програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» ступеня магістр денної та заочної форм навчання (наказ 165а-Н від 2 вересня 2022 року, наказ № 101-Н від 16 червня 2022 року).

Склад екзаменаційної комісії: голова – Воскобойник В. І., к. філол. н., доцент, доцент кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; члени комісії – Бобух Н. М., професор, д. філол. н., завідувач кафедри української, іноземних мов та перекладу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент, доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», секретар – Козоріз Тетяна Володимирівна, ст. лаборант кафедри української, іноземних мов та перекладу ПУЕТ.

Представлені до захисту магістерські роботи засвідчили високий рівень кваліфікаційної підготовки здобувачів вищої освіти за обраною спеціальністю. Студенти підготували змістовні доповіді за результатами власних досліджень із презентаціями, продемонстрували вміння самостійно опрацьовувати значні обсяги літературних джерел за темою роботи, застосовувати сучасну методику наукових досліджень під час вирішення визначеної проблеми; обґрунтовано використовувати національний і світовий досвід, формулювати висновки й пропозиції.

Екзаменаційна комісія відзначила кваліфікаційні роботи Алан (Харченко) Д. М. «Особливості перекладу англомовного художнього тексту українською мовою (на матеріалі твору Джона Грішема «Острів Каміно»)» (науковий керівник – доц. Іщенко В.Л.), Левошко Є. О. «Особливості перекладу американського гумору українською мовою (на прикладі комедійного серіалу «Дві дівчини без копійчини» (науковий керівник – доц. Іщенко В. Л.), Лук’янової В. В. «Особливості перекладу поезії з української на англійську мову на матеріалі віршів Сергія Жадана» (науковий керівник – доц. Сухачова Н. С.), Прохоренко Т. О. «Структурно-семантичні особливості англомовних логістичних термінів та способи їх перекладу українською мовою» (науковий керівник – доц. Сухачова Н. С.), Нос Ю. О. «Особливості перекладу американських поп-пісень українською мовою» (науковий керівник – ст. викл. Опанасенко В. В.).

Ознайомитися з кваліфікаційними роботами магістрів можна в репозиторії на сайті бібліотеки ПУЕТ.

Зичимо випускникам успіхів у професійній діяльності!

          

8 лютого 2023 року відбулася чергова зустріч робочої групи з обговорення освітньо-професійних програм «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

На зустрічі були присутні викладачі кафедри української, іноземних мов та перекладу, а також роботодавці: Бутаєва К. Т. – директор школи англійської мови «Green Language School», Адамчук О. П. – HR-менеджер міжнародного консалтингового агентства «HedgeHog» у полтавському регіоні, Стеценко А. В. – директор компанії з розробки інтернет-сайтів ФОП, Костенко В. Г. – доцент кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Полтавського державного медичного університету, Михайлик Р. О. – заступник директора єврейської благодійної організації «Хесед Нефеш» (Полтавська філія), Русіна К. В. – завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти імені М. В. Остроградського. У засіданні взяли здобувачі вищої освіти (Вікторова В., Бондаренко О., Кришень К. та ін.), а також випускники (Сизонова М., Нікітіна А.).

Учасники обмінялися думками щодо змісту та особливостей наповнення освітніх компонентів ОПП. Обговорили можливості проходження практик студентами на базі організацій і компаній роботодавців. Роботодавці повідомили, що наші випускники й здобувачі вищої освіти вже працюють у них, зокрема в міжнародному консалтинговому агентстві «HedgeHog» (Дашко К., Прохоренко Т., Максимчук П., Клюшник Є.), постійно допомагають із перекладами для всесвітньої організації WJR (World Jewish Relief) організації «Хесед Нефеш») та ін. Відзначили високий рівень підготовки філологів-перекладачів у ПУЕТ.

          

6 грудня 2022 року доц. Сухачовою Н. С. була організована онлайн-зустріч студентів спеціальності 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) з Bridget Plowright та Steven Summers (Великобританія), під час якої студенти спілкувалися з носіями мови. Протягом години студенти мали змогу обговорити різні аспекти життя з представниками країни, мову якої вони вивчають, дізнатися про життя, традиції та звичаї Великобританії, найпопулярніші професії, систему освіти, уподобання і стиль життя британців. Однак головним завданням зустрічі було удосконалення мовленнєвих навичок студентів-перекладачів та усунення мовного бар’єру. Гості відзначили високий рівень володіння англійською мовою студентів, які ставили запитання та брали активну участь в обговоренні.

          

Студенти-філологи доєдналися до гостьової лекції американського науковця Чеда Хоггана

27 жовтня 2022 року здобувачі вищої освіти Полтавського університету економіки і торгівлі доєдналися до відкритої лекції професора, доктора наук, доцента кафедри освіти дорослих і освіти протягом усього життя Університету штату Північна Кароліна (США) Чеда Хоггана на тему «Навчання впродовж життя для демократії».

Ця лекція стала першою з чотирьох лекцій циклу, запропонованого доктором Хогганом в межах проекту, що реалізується за підтримки директорки Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, професора, доктора педагогічних наук Лариси Лук’янової. Проект спрямований на занурення слухачів у важливу для українського суспільства тему громадянської освіти дорослих, навчання протягом життя для демократії та того трансформаційного ефекту, який вона має.

Протягом лекції учасники мали змогу поставити питання та поспілкуватися з гостьовим лектором англійською мовою. Так, майбутні перекладачі не лише збагатили свої знання і розширили кругозір, а й застосували навички усного спілкування іноземною мовою.

          

Майбутні перекладачі зустрілися з власником локалізаційної компанії UnlocTeam та розробником відеоігор

У рамках вивчення курсу «Переклад і локалізація» (викладач – доктор філософії, старший викладач кафедри української, іноземних мов та перекладу Опанасенко Вікторія Вікторівна) здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 Філологія Полтавського університету економіки і торгівлі доєдналися до зустрічей з українськими фахівцями-практиками у галузі локалізації та розробки ігор.

17 жовтня 2022 року відбулася перша зустріч студентів-філологів із власником української локалізаційної компанії UnlocTeam Андрієм Рабощуком. Під час цієї зустрічі майбутні перекладачі ознайомилися з особливостями локалізації ігор українською мовою, зокрема з роботою перекладача в цій галузі.

UnlocTeam – одна з провідних українських компаній, що здійснює офіційну багатомовну локалізацію ігор (27+ мов), має понад 76 завершених проектів і співпрацює з розробниками ігор з різних країн світу. Її власник Андрій Рабощук розповів студентам про компанію UnlocTeam та її основні проекти, особливості й ключові аспекти процесу української локалізації ігор, етапи роботи над офіційною локалізацією в агенції, а також про те, як створити портфоліо і розпочати кар’єру в локалізації ігор.

31 жовтня 2022 року студенти зустрілися з розробником ігор, геймдизайнером Владиславом Олексюком, який розповів про історію ігрової індустрії України, вітчизняні компанії, що розробляють мобільні та комп’ютерні ігри, взаємодію фахівців, які беруть участь в розробці й локалізації ігор, а також кар’єрні можливості в українській ігровій індустрії.

          

Колектив кафедри української, іноземних мов та перекладу вітає завідувача кафедри Бобух Надію Миколаївну з нагородженням ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України за вагомий внесок у розвиток кооперативної освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя заснування закладу освіти.

          

Магістрантка спеціальності «Філологія» взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу з художнього перекладу

Здобувачка освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Євгенія Олійник взяла участь у ІІ етапі Всеукраїнського студентського конкурсу з художнього перекладу, організованого кафедрою теорії та практики перекладу з англійської мови Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

У цей складний час, коли Україна бореться за збереження своєї ідентичності, надзвичайно важливо продовжувати навчатися, працювати, підтримувати думками й діями нашу державу, бо всі ми – частина України. Конкурс художнього перекладу з української мови англійською, це також крок до перемоги, оскільки сьогодні на часі знайомити світову громадськість із українською культурою, бо вона того варта, бо в ній стверджуються цінності демократичного суспільства, за які зараз й точиться боротьба.

Метою конкурсу є своєрідна популяризація письменників Півдня України, тому до перекладу англійською мовою було обрано уривок з твору «Зоряний корсар» Олеся Бердника, вихідця з Миколаївщини, якому у 2021 році виповнилося б 95 років.

Конкурс проводився з 20 листопада 2021 року по 30 травня 2022 року. 28 березня 2022 року студентка групи Філ м-11 Полтавського університету економіки і торгівлі Євгенія Олійник здобула перемогу в першому етапі конкурсу, що передбачав виконання художнього перекладу прозового твору. Після цього вона була запрошена організаторами до участі в другому етапі конкурсу, де виконувала переклад поетичного твору.

Всього до участі було прийнято понад 40 студентських робіт із різних куточків України (Чернівців, Київ, Львів, Миколаїв, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Хмельницький, Херсон, Полтава, Ніжин, Маріуполь, Ужгород, Житомир, Запоріжжя)

          

Студенти спеціальності 035 Філологія освітня програма 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» успішно склали атестаційні екзамени першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Екзаменаційна комісія працювала в такому складі: голова комісії – Воскобойник Валентина Іванівна, канд. філол. наук, доцент кафедри англійської та німецької філології ПНПУ імені В. Г. Короленка; екзаменатори: Сухачова Наталія Сергіївна, канд. філол. наук, доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу ПУЕТ, Тупиця Олександр Юрійович, канд. філол. наук, доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу ПУЕТ; секретар: Козоріз Тетяна Володимирівна, ст. лаборант кафедри української, іноземних мов та перекладу ПУЕТ.

22–23 червня 2022 року було проведено комплексний атестаційний екзамен за фахом (англійська мова), який мав на меті визначити рівень теоретичної та практичної підготовки студентів, а також рівень сформованості практичних навичок і вмінь реалізовувати повний еквівалентний переклад з англійської мови на українську.

Атестаційний екзамен за фахом (англійська мова) складався з двох частин: теоретичної, спрямованої на визначення рівня володіння теоретичними фаховими дисциплінами, та практичної, яка передбачала перевірку рівня сформованості практичних навичок і вмінь здійснювати повний еквівалентний переклад галузевих текстів з англійської мови на українську.

26–27 червня 2022 року було проведено атестаційний екзамен з другої іноземної мови і перекладу (німецька). Студенти продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки, уміння й навички з другої іноземної мови, а також уміння здійснювати повний адекватний переклад текстів різноманітної тематики.

Вітаємо бакалаврів спеціальності 035 Філологія та запрошуємо в магістратуру!

          

Неформальна освіта студентів спеціальності «Філологія»

Попри війну в Україні, студенти ПУЕТ продовжують успішно здобувати не лише формальну, а й неформальну освіту. Так, студенти групи Філ б-21 спеціальності 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Циніцкий Антон, Клюшник Єлизавета, Павленко Вікторія та Перепеляк Дарія успішно пройшли курс «Бізнес-англійська» на платформі Prometheus й отримали відповідні сертифікати.

Навчання здобувачів освіти проходило з січня по травень 2022 року й передбачало вивчення трьох змістових модулів. Наші студенти успішно склали іспит та отримати сертифікати про проходження курсу.

Курс «Бізнес-англійська» допомагає формувати й розвивати як теоретичні знання з ділової англійської мови, так і практичні навички, адже він спрямований не лише на засвоєння ключової бізнес-лексики та окремих елементів граматики, але й на використання здобутих знань.

Вітаємо студентів групи Філ б-21 з успішним завершенням курсу й бажаємо успіхів у майбутньому!

          

Університет отримав подяку від Добровольчого формування Полтавської міської територіальної громади №1

Ректор Полтавського університету економіки і торгівлі професор Олексій Нестуля отримав подяку від Добровольчого формування Полтавської міської територіальної громади №1, яке розгорнуте у підпорядкуванні в/ч А7310, від командира Владислава Обідіна за виконання професійних обов’язків студентами нашого університету.

Зокрема висловлено щиру вдячність Уляні Рапоті, яка навчається за освітньою програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», за вагомий внесок у розбудову підрозділу в сфері оформлення та систематизації документообігу, невтомну працю з обліку особового складу й особисті моральні та ділові якості.

Полтавський університет економіки і торгівлі пишається своїми студентами!

          

Волонтерська діяльність студентів спеціальності «Філологія»

Студенти ПУЕТ не стоять осторонь подій, які відбуваються в нашій країні! Так, студентка 3-го курсу групи ФІЛ б-31 спеціальності 035 «Філологія» освітньої програми 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Вікторова Валерія Олександрівна з початку війни не припинила діяльність власного інтернет-магазину. Більше того 40% свого прибутку вона перераховує на потреби ЗСУ, а також у різні волонтерські організації й фонди.

Валерія перерахувала вже більше 8200 грн. Вона вважає, що це невеликий вклад, проте дуже рада, що може прискорити нашу перемогу.

Ми пишаємося тим, що маємо такий студентів!

Все буде Україна!

          

Робота студентської перекладацької агенції
COT (Cooperation of Translators)
кафедри української, іноземних мов та перекладу

Здобувачі вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» освітньої програми 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» в цей нелегкий для нашої країни час активно проходять практику на базі студентської перекладацької агенції COT (Cooperation of Translators) при кафедрі української, іноземних мов та перекладу.

Майбутні перекладачі-магістри Овсяник О., Нос Ю., Олійник Є., Прохоренко Т., Зеленько Д. (під керівництвом к. філол. н., доц.  Сухачової Н. С.) закріплюють практичні перекладацькі навички та вміння, здобуті впродовж навчання.

Студенти-практиканти перекладають англійською мовою матеріали для розміщення на англомовній версії сайту ПУЕТ.

Магістри демонструють велику зацікавленість таким видом «надання перекладацьких послуг», оскільки, з одного боку, вдосконалюють професійні навички і вміння, необхідні для виконання різних видів перекладацьких завдань, а з другого – поширюють інформацію про активну позицію Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на ринку освітніх послуг не лише в Україні, а й за її межами. Крім того, учасники агенції надають допомогу в перекладі навчальних матеріалів, зокрема англомовних версій додатків до дипломів.

Із 9 травня 2022 р. по 5 червня 2022 р. запланована також виробнича практика «бакалаврів» спеціальності 035 «Філологія». Кілька студентів буде залучено для роботи в перекладацькій агенції.

Плануємо продовжити інформаційне забезпечення англомовної версії сайту ПУЕТ, а також здійснення перекладів анотацій наукових статей викладачів нашого університету.

          

ХLV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік)

13–14 квітня 2022 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася ХLV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік).

У пленарному засіданні взяла участь магістрантка спеціальності «Філологія» Зеленько Діана Валеріївна (керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент) з доповіддю: «Problems of translation and localization of the English-language comics».
У роботі секції «Якість вищої освіти: проблеми, виклики, перспективи» взяла участь магістрантка спеціальності «Філологія» Олійник Євгенія Костянтинівна (керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент) з доповіддю: «Особливості засвоєння дієслівного керування німецької мови під час вивчення практичного курсу другої іноземної мови».

У рамках конференції працювала секція кафедри української, іноземних мов та перекладу «Актуальні проблеми лінгвістики» (керівник: д. філол. н., професор Бобух Надія Миколаївна, секретар: Попович Таїсія Володимирівна).

Участь у роботі секції взяли 18 студентів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма «Філологія».

Наукові розвідки майбутніх фахівців у галузі філології та перекладу були спрямовані на дослідження проблем перекладознавства, літературознавства, типологічного та зіставного мовознавства. Їх результати знайшли своє відображення у виступах на конференції.

1. Gender aspect of translation of intercultural communication in business environment
Лісовий Іван Вікторович, Філ м-11
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

2. Фразеологія сучасної німецької мови як засіб відображення національних особливостей та культурного розвитку народу
Нос Юліана Олегівна, Філ м-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

3.English is the language of business communication in the modern cultural and educational space
Прохоренко Тетяна Олександрівна, Філ м-11
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

4. Influence of English syntactic construction on translation of Ukrainian sentence
Шпигун Анна Олександрівна, Філ м-11
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

5. Translation peculiarities of terms in the sphere of tourism
Олійник Євгенія Костянтинівна, Філ м-11  
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

6. Тенденції розвитку лексичної системи сучасної німецької мови
Шилан Данііл Юрійович, Філ-41
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

7. Fiction of the English-speaking countries: theoretical, comparative, historical and cultural aspects
Попович Таїсія Володимирівна,
Семеняка Євгенія Олегівна, Філ-31
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

8. Translation peculiarities of idiomatic expressions
Кришень Катерина Петрівна, Філ-31
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

9. Семантико-композиційна роль безеквівалентної лексики в тексті ліричної поезії (оригіналі та перекладі)
Попович Таїсія Володимирівна, Філ-31
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

10. Translation transformations and their peculiarities
Павленко Вікторія Олександрівна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

11. Foreign language borrowings as an important factor for enriching English
Алексашенко Анна Олександрівна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

12. Influence of American hip-hop culture on youth slang
Перепеляк Дарія Юріївна, Філ-21
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач )

13. Значення композиційної організації сучасного рекламного тексту при перекладі
Коломієць Анастасія Євгенівна, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

14. Main processes and features of localization of computer software and games
Чепурняк Андрій Віталійович, Філ-11
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач )

15. Функціонально-семантичні групи міжмовних омонімів
Мироненко Вікторія Володимирівна, Філ-11
(керівник – Бобух Н. М., д. філол. н., професор)

16. Концепт «гроші» в лексичній системі мови
Головешко Катерина Ігорівна, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

17. English borrowings in the texts of modern Ukrainian communication media sources
Детюк Влада Валентинівна, Філ-11
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач )

18. Стійкі словосполучення сучасної німецької мови
Литвиненко Марина Сергіївна, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

19. Білінгвізм житомирських школярів
Степушенко Олена Вікторівна,
спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
(керівник – Титаренко В. М., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

20. Історія формування та поширення суржику
Гончарук Аделіна Володимирівна,
спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
(керівник – Титаренко В. М., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

21. Типові мовні помилки в ЗМІ м. Житомира
Борисюк Оксана Степанівна, спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
(керівник – Титаренко В. М., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

22. Мовна поведінка коростенських школярів
Слабокруг Ольга Миколаївна, спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
(керівник – Титаренко В. М., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

23. Метафори в романі «Коханці Юстиції» Юрія Андруховича
Сидорик Анастасія Вікторівна, спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
(керівник – Титаренко В. М., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

24. Особливості відіменних прізвищ «Книги пам’яті України (Житомирська область)»
Березовська Яна Олегівна, спеціальність «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)», ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», 42 Бд-СОукр
(керівник – Ящук Л. В., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

25. Лексична база прізвищ Радомишльського та Попільнянського районів Житомирської області (на матеріалі «Національної книги пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні»)
Будько Іванна Вікторівна, спеціальність «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)», ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», 34 Бд-Фукр
(керівник – Ящук Л. В., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

26. Особливості вживання напівпредикативних одиниць у романі Люко Дашвар «Мати все»
Пушкар Анастасія Вадимівна, спеціальність «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)», ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», 44 Бд-Фукр
(керівник – Ящук Л. В., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

27. Семантика твірних основ прізвищ Рівненщини (на матеріалі «Книги пам’яті ліквідаторів Чорнобильської катастрофи»)
Токарчук Надія Володимирівна, спеціальність «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)», ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», 12Мд-СОукр
(керівник – Ящук Л. В., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

28. Особливості синтаксичної організації збірки О. Клименка «Supraphon»
Совенко Валерія Андріївна, спеціальність «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)», ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», 12Мд-СОукр
(керівник – Ящук Л. В., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Журі у складі викладачів кафедри визначили переможців.

Дипломами були нагороджені:

І місце – студентка групи Філ м-11 Зеленько Діана Валеріївна. Тема: «Problems of translation and localization of the English-language comics» (науковий керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент);

ІІ місце – Нос Юліана Олегівна, Філ м-11. Тема: «Фразеологія сучасної німецької мови як засіб відображення національних особливостей та культурного розвитку народу» (науковий керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент);

ІІІ місце – Мироненко Вікторія Володимирівна, Філ б-11. Тема: «Функціонально-семантичні групи міжмовних омонімів» (науковий керівник – Бобух Н. М., д. філол. н., професор).

За результатами роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей.

          

Підсумкова атестація з англійської мови для спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма «Філологія» ступеня бакалавр

29 березня 2022 року проведено онлайн підсумкову атестацію з англійської мови для студентів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма «Філологія» ступеня бакалавр (група Філ б – 51 заочна форма навчання).

Комплексний атестаційний екзамен за фахом (англійська мова) мав на меті визначити рівень теоретичної та практичної підготовки студентів, а також рівень сформованості практичних навичок і вмінь реалізовувати повний еквівалентний переклад з англійської мови на українську.

Комплексний атестаційний екзамен за фахом (англійська мова) складався з двох частин. Теоретична частина передбачала виконання тестових завдань множинного вибору за теоретичним матеріалом навчальних дисциплін фахової підготовки. Практична частина полягала у виконанні повного письмового перекладу з англійської мови на українську автентичного тексту / фрагмента тексту (обсягом до 250 слів) без використання комп’ютерних засобів перекладу й словниково-довідникових матеріалів та презентації перекладацького аналізу тексту оригіналу й перекладознавчого аналізу отриманого тексту перекладу.

Комплексний екзамен продемонстрував володіння студентами основною фаховою термінологією, фонетичним, лексичним та граматичним матеріалом, необхідним для оперування в майбутній професійній діяльності; теорією та практикою перекладу з англійської мови на українську; фоновими знаннями в галузі фінансів, економіки, менеджменту, харчових технологій та індустрії гостинності.

Для проведення атестаційного екзамену організовано комісію у складі голови та екзаменаторів.

Голова комісії: Воскобойник В. І., кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Екзаменатори: Сухачова Н. С., кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри української, іноземних мов та перекладу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Тупиця О. Ю., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

          

Підсумкова атестація з німецької мови для спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма «Філологія» ступеня бакалавр

25 березня 2022 року проведено онлайн підсумкову атестацію з німецької мови для спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма «Філологія» ступеня бакалавр (група Філ б – 51 заочна форма навчання).

Атестаційний екзамен мав на меті виявити рівень теоретичної та практичної підготовки, умінь і навичок студентів із другої іноземної мови, а також уміння здійснювати повний адекватний переклад.

Атестаційний екзамен із другої іноземної мови і перекладу (німецька) складався з двох частин: теоретичної – спрямована на визначення рівня лексичної та граматичної компетентностей студентів із сучасної німецької мови та їх умінь будувати розповіді в межах заданої тематики (студенти виконували комплексний тест – усього 50 різних завдань, які формує випадковим чином програма Moodle зі своєї бази, на виконання 1 год. 20 хв.); практичної – спрямована на перевірку рівня вмінь і навичок читання, перекладу та переказу автентичних німецьких текстів визначеної тематики, а також умінь і навичок здійснення адекватного перекладу (програма Moodle випадковим чином обирає текст, загальний обсяг якого до 2000 знаків).

Студенти продемонстрували практичні навички перекладу автентичних текстів. Виконані завдання свідчать про набуті вміння аналізувати конкретний мовний матеріал у лексиці та граматиці сучасної німецької мови.

Для проведення атестаційного екзамену організовано комісію у складі голови та екзаменаторів (членів).

Голова комісії: Воскобойник В. І., кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Екзаменатори: Тупиця О. Ю., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Сухачова Н. С., кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри української, іноземних мов та перекладу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Працюємо кожен на своєму фронті. Все буде Україна!

#puet

          

23 березня 2022 року відбулася чергова зустріч робочої групи з обговорення освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. На зустрічі були присутні викладачі кафедри української, іноземних мов та перекладу, студенти, роботодавці: Гайдученко С. В., директор центру вивчення іноземних мов «Статус», Стеценко А. В., директор компанії з розробки інтернет-сайтів ФОП Стеценко А. В., Костенко В. Г., доцент кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Полтавського державного медичного університету, Адамчук О. П., HR-менеджер міжнародного консалтингового агентства «HedgeHog» у полтавському регіоні, Москвітіна С. С., директор єврейської благодійної організації «Хесед Нефеш» (Полтавська філія).

На засіданні було обговорено зміни навчального плану та освітньо-професійної програми. Фахівці обмінялися думками щодо змісту та особливостей наповнення освітніх компонентів. На засіданні обговорено також можливості проходження практик студентами на базі організацій і компаній роботодавців. Роботодавці повідомили, що наші студенти вже працюють у них (зокрема у центрі вивчення іноземних мов «Статус», міжнародному консалтинговому агентстві «HedgeHog», постійно допомагають із перекладами для всесвітньої організації WJR (World Jewish Relief) організації «Хесед Нефеш») і наголосили на високому рівні підготовки філологів у ПУЕТ.

Працюємо кожен на своєму фронті. Все буде Україна!

          

12-13 лютого 2022 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України з німецької мови.

Працювало журі:

Вітаємо переможців!

          

Вручення дипломів магістрів спеціальності «Філологія»

14 січня 2022 року відбулася церемонія вручення дипломів магістрам спеціальності «Філологія» (ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»).

Професорсько-викладацький склад кафедри української, іноземних мов та перекладу доклав чимало зусиль для підготовки відповідальних і сумлінних фахівців у галузі філології та перекладу, які володіють англійською та німецькою мовами, здатні використовувати свої знання, уміння й навички, а також розвиватися в своїй професії.

Упевнені, що нові знання, отримані в стінах нашого університету, відкриють перед вами широкі можливості для професійного успіху та особистого щастя, стануть надійним «капіталом» для реалізації себе як в Україні, так і за кордоном.

Бажаємо перспективних ідей, приголомшливих можливостей і бажаних прибутків!

          

28 – 29 грудня 2021 р. відбувся захист кваліфікаційних робіт на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Кваліфікаційна магістерська робота синтезує підсумки теоретичної й практичної підготовки в межах нормативної та варіативної складових освітньо-професійної програми підготовки фахівців, а також відображає вміння студентів вирішувати поставлені проблеми з перекладознавства. Цьогоріч філологи продемонстрували свої вміння використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання і практичні навички для вирішення складних завдань у галузі філології та в процесі професійної діяльності перекладача; здатність аналізувати наукові, фахові та інформаційні джерела; узагальнювати матеріали та застосовувати сучасні методи наукових досліджень під час вирішення визначених проблем; навички обґрунтовано використовувати національний і світовий досвід, відображати результати лінгвістичних досліджень із теорії та практики перекладу.

Зичимо подальших успіхів у професійній діяльності! Запрошуємо доєднатися до асоціації випускників ПУЕТ! http://puet.edu.ua/uk/asociaciya-vipusknikiv

          

22 грудня 2021 року викладач кафедри української, іноземних мов та перекладу доц. Стеценко В. В. провів профорієнтаційний захід у Ліцеї №13 «Успіх» Полтавської міської ради. Викладач розповів учням випускних класів про переваги навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі, ознайомив зі специфікою підготовки на спеціальності 035 Філологія освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

          

22 грудня 2021 року проведено атестаційний екзамен із другої іноземної мови і перекладу здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Атестаційний екзамен мав на меті виявити рівень науково-теоретичної та практичної підготовки, глибину знань, умінь та навичок випускників із другої іноземної мови – німецької, а також їхні уміння здійснювати повний адекватний переклад.

Спочатку магістранти виконували тестові завдання із використанням системи Moodle. Загалом кожен студент виконав 50 тестових завдань, які генерувалися в довільному порядку автоматично. Завдання тесту спрямовані на уміння визначати відповідні мовні явища, здійснювати їх систематизацію та інтерпретацію, виходячи із загальних закономірностей мови. Оцінювалися також лексичні та граматичні знання, уміння і навички здобувачів вищої освіти.

Наступний етап атестаційного екзамену – переклад запропонованого німецькомовного автентичного тексту певного жанру. Під час відповідей студенти продемонстрували достатній рівень володіння практичними навичками перекладу з урахуванням тематики, а саме: розуміння принципів перекладу текстів художнього, політичного, соціально-економічного та науково-технічного напрямів; уміння визначати граматичні та лексичні трансформації, які доцільно вжити у перекладі; використання основних прийомів перекладу; навички аналізу конкретного мовного матеріалу тощо.

Вітаємо наших студентів із успішним складанням атестаційного екзамену! Запрошуємо приєднатися до асоціації випускників ПУЕТ!

          

14 грудня 2021 року викладачі кафедри української, іноземних мов та перекладу доц. Стеценко В. В. і доц. Тупиця О. Ю. провели профорієнтаційний захід у Полтавському науковому ліцеї №3. Викладачі розповіли учням випускних класів про переваги освітньої програми «Філологія» в Полтавському університеті економіки і торгівлі. 

Професія перекладача – одна з найпрестижніших і затребуваних на ринку праці. В Україні попит на висококваліфікованих фахівців, які володіють іноземними мовами, зокрема англійською та німецькою, зумовлений інтеграційними процесами, програмами культурних, освітніх обмінів, значним розширенням ділових контактів, розвитком міжнародного туризму. Перекладач має змогу спілкуватися з різними людьми, бути очевидцем важливих заходів, вивчати історію й культуру іншої країни, адже, за висловом американського психолога Джорджа Келлі, без перекладу немає історії світу.

Запрошуємо на навчання!

          

3 грудня 2021 року відбувся Перший (міській) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського відділення Малої академії наук України у 2021-2022 навчальному році. Захист відбувався у змішаному форматі. У роботі журі секції «Англійська мова» брав участь доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу Володимир Валерійович Стеценко.

Володимир Стеценко вже багато років працює з учнівською молоддю Полтави, проводить профорієнтаційну роботу, залучає школярів до наукової роботи, популяризує спеціальність «Філологія (переклад)» у нашому університеті.

          

Вітаємо з Днем перекладача

Професійні перекладачі забезпечують взаєморозуміння між різними мовами і народами, підтримують гармонію спілкування і цілісність світосприйняття.

Сьогодні майбутні перекладачі (студенти групи Філ-31) разом із куратом доц. Сухачовою Н. С. провели захід, присвячений Міжнародному Дню перекладача. 

Викладачі кафедри української, іноземних мов та перекладу приєднуються до привітань на адресу всіх перекладачів і бажають їм здоров’я, професійних звершень, удачі та наснаги!

З Міжнародним Днем перекладача!

Being a translator means removing a language barrier and, as much as possible, bridging a cultural gap between people. 

Happy Translation Day to all translators of the world!

          

25 вересня 2021 р. викладач кафедри української, іноземних мов та перекладу доц. Стеценко В. В. провів профорієнтаційний захід для учнів одинадцятих класів КЗ Полтавська ЗОШ №34.

Викладач розповів майбутнім абітурієнтам про переваги освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» у Полтавському університеті економіки і торгівлі, а також запросив до участі в «Школі юного перекладача».

          

У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  20–22 вересня 2021 року у віддаленому (дистанційному) режимі проходитиме акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Із програмою роботи експертної акредитаційної групи можна ознайомитися за посиланням : http://puet.edu.ua/sites/default/files/programa_vizytu_1.pdf

У рамках акредитаційної експертизи проходитиме відкрита зустріч, на яку запрошуються всі, хто бажає.

Відкрита зустріч з експертною групою:

ЄДЕБО 35942 Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Час: 21 вересня 2021 р. 15:00–15:30 (відповідно до погодженої програми візиту)

Підключитися до конференції:

https://us02web.zoom.us/j/85244570134?pwd=eDhLU3lXbUZ1K3I4MHdocGdIejYrUT09

Ідентифікатор конференції: 852 4457 0134

Пароль: 2021

          

Доцента кафедри української, іноземних мов та перекладу Тупицю О.Ю. включено до складу постійно діючого колегіального робочого органу Агентства сертифікації та акредитації "Стандарт-Експерт" Ради експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти.

          

Зустріч із роботодавцями студентів спеціальності «Філологія»

24.06.2021 року кафедра української, іноземних мов та перекладу організувала зустріч із HR-менеджером міжнародного консалтингового агентства «HedgeHog» у полтавському регіоні Адамчук О. П. На заході були присутні студенти спеціальності «Філологія», які закінчили бакалаврат і готуються до вступу в магістратуру, магістранти, іноземні студенти.

Менеджер «HedgeHog» Адамчук О. П. провела презентацію для студентів ПУЕТ. Розповіла про міжнародну логістику, пояснила, чому це одна з найперспективніших сфер діяльності, які навички необхідні та як почати кар’єру разом із «HedgeHog». Також поділилася досвідом співпраці з американськими логістичними компаніями. Присутні обговорили тему «Кар’єра у сфері міжнародної логістики. З чого почати?»

HR-менеджер відзначила, що студенти університету добре володіють іноземними мовами, без яких неможливе працевлаштування в міжнародній логістичній компанії.

Студенти-філологи, зацікавлені в працевлаштуванні, можуть пройти співбесіду в компанії «HedgeHog».

Побажаємо нашим студентам успіху в проходженні співбесіди й здобуття престижного місця роботи!

          

Обговорення освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти

24.06.2021 року відбулася чергова зустріч робочої групи з обговорення освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. На зустрічі були присутні викладачі кафедри української, іноземних мов та перекладу, кафедри ділової іноземної мови, студенти-магістранти, роботодавці: Гайдученко С. В., директор Центру вивчення іноземних мов «Статус», Стеценко А. В., директор компанії з розробки інтернет-сайтів ФОП Стеценко А. В., Бутенко О. М., директор ABC Language School, Костенко В. Г., доцент кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Полтавського державного медичного університету, Троян Ж. В., директор освітнього центру «Острів знань».

На засіданні було обговорено шляхи вдосконалення освітньо-професійної програми. Фахівці обмінялися думками щодо її змісту, особливостей наповнення освітніх компонентів. Було враховано пропозиції та побажання стейкхолдерів, а також здобувачів вищої освіти. Розглянуто можливості включення до змісту ОП спецкурсів із галузевого перекладу. Також на засіданні обговорено процедуру проходження виробничої практики магістрантами, зокрема Гайдученко С. В. повідомив, що Центр вивчення іноземних мов «Статус» займається перекладацькою діяльністю (це відображено у статуті), а також надав згоду на проходження практики здобувачами другого рівня вищої освіти на базі Центру. Крім того, було обговорено діяльність створеної в університеті студентської перекладацької агенції.

Роботодавці високо оцінили знання та практичні навички студентів-філологів, які в них працюють, і висловили сподівання на подальшу співпрацю.

Колектив кафедри української, іноземних мов та перекладу дякує стейкхолдерам за конструктивну взаємодію.

          

Вітаємо випускницю ПУЕТ Власенко Єлизавету з успішним проходженням відбору в команду волонтерів

Від душі вітаємо волонтера Poltava Volunteer Community Власенко Елізаветту з успішним проходженням відбору (всього 9 активістів з України!) в команду, яка буде займатися організацією фестивалю INTERCULTURE 5S: Схід культури - інші звучання (Люблін, Польща) за підтримки Адміністрації міста Люблін в рамках програми Європейського корпусу солідарності.

Волонтерство відкриває безліч можливостей, головне - йти вперед, розвиватися, жити з відкритим серцем для добра і не зупинятися на досягнутому!

          

Студентка ПУЕТ спеціальності "Філологія" серед найкращих перекладачів України!

Наша студентка Карина Дашко (група Філ-м11) отримала особливу відзнаку від членів журі (потрапила у десятку найкращих серед 150-ти фіналістів конкурсу за свій переклад у фінальному турі всеукраїнського конкурсу перекладачів «Львів Європейський 2021» (Університети: англійська). Щиро вітаємо й віримо у ваш перекладацький хист!

Принагідно хотілося б подякувати організаторам конкурсу https://www.facebook.com/linguistic.centre.ua/ за прекрасну нагоду для перекладачів-початківців випробувати себе, здобути неоціненний досвід, долучитися до перекладацької спільноти та поспілкуватися вживу зі справжніми фахівцями в різних галузях перекладу.

          

Профорієнтаційний захід ПУЕТ

28.05.2021 року на запрошення директорки Наукового ліцею № 3 м. Полтави Ірини Миколаївни Гринь проведено профорієнтаційний захід ПУЕТ. Проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Васильович Манжура презентував нові освітні програми та практики ПУЕТу. Активну участь у цій роботі взяли  наші студенти, які розповіли англійською мовою про особливості навчання (Ганна Олексіюк МЕН-51, Анастасія Олексіюк МЕВ-31). Кафедру української, іноземних мов та перекладу представляв доцент Володимир Валерійович Стеценко. Студентки спеціальності «Філологія» поділилися своїм досвідом про вивчення іноземних мов у ПУЕТі, розповіли про свої закордонні стажування та практики (Ганна Караулова (ФІЛ-41) – німецькою мовою, Марія Сизонова (ФІЛ-51) – англійською мовою).

          

Міжнародне стажування викладача кафедри української, іноземних мов та перекладу

З 15 березня до 30 квітня 2021 р. доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу Тупиця Олександр Юрійович пройшов міжнародне наукове стажування у Західнофінському коледжі Гуйттінен (West Finland College, Huittinen).

Коледж Гуйттінен засновано в 1892 році, він славен своїми традиціями, особливо високим рівнем викладання для іноземних студентів, методиками викладання іноземних мов. Основний напрям діяльності коледжу – це лінгвістика, вивчення іноземних мов. Коледж має спеціально підготовлену програму для вивчення іноземних мов, прекрасне технічне оснащення. Саме тому організатори стажування запропонували актуальну для сьогодення тему: «Стратегії онлайн навчання в університетах» (Strategies for E-Lerning in Universities) (180 год./ 6 ECTS). Курс складається з 5 модулів:

1. Інноваційні технології дистанційної філологічної освіти та навчання – досвід Фінляндії (Innovative technologies of remote philological education and training – the experience of Finland).
2. Цифрова педагогіка та цифрова майстерність сучасного викладача (Digital pedagogy and digital masteries of a modern teacher).
3. Мобільні технології вивчення іноземних мов (Mobile technologies for foreign languages learning).
4. Штучний інтелект у філологічній освіті та навчанні (Artificial intelligence for philological education and training).
5. Гейміфікація сучасної філологічної освіти (Gamification of modern philological education).

Досвід, набутий під час стажування, стане в нагоді для підготовки студентів спеціальності «Філологія».

          

Кафедра української, іноземних мов та перекладу щиро вітає своїх студенток Карину Дашко (група Філ-м11) та Діану Зеленько (група Філ-41) з перемогою в номінації «Університети: англійська» та потраплянням у фінальний тур конкурсу перекладачів «Львів Європейський 2021»! Пишаємося вами й бажаємо успіху в фіналі!

https://instagram.com/linguistic__centre?igshid=nieabkl6kwtg

          

Шановні колеги! 

На базі кафедри української, іноземних мов та перекладу розпочала свою роботу студентська перекладацька агенція COT (Cooperation of Translators)

Ми готові допомогти вам із:

Пропонуємо гнучкі та приємні умови співпраці на безоплатній основі.

Наші контакти:

Приєднайтеся до цього чату Viber: 

Чекаємо на ваші замовлення! Завжди раді допомогти!

          

26-28 березня 2021 року на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки працювали кілька секцій ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України у 2020–2021 навчальному році.

До складу журі ввійшли науково-педагогічні працівники Король Тетяна Григорівна, к.пед.н., доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу (cекція англійської мови), Олександр Тупиця, к. філол. н., доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу (cекція німецької мови). В аудиторіях вишу панувала ділова й доброзичлива атмосфера, яка сприяла виявленню обдарованої творчої молоді.

Злагоджено й ефективно забезпечували роботу журі секретарі секцій: англійської мови – Царенко Вікторія Миколаївна, асистент кафедри ділової іноземної мови, німецької мови – Чабан Владислав Валерійович, асистент кафедри ділової іноземної мови.

Усі колеги виявили високу фахову компетентність, академічну доброчесність, принциповість, відповідальність і доброзичливість в оцінці доробку юних дослідників.

          

«Міжкультурне спілкування та міжнародний діалог»

Викладачі спеціальності «Філологія» переконані, що умовою успішного формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх філологів-перекладачів є інтерактивне включення студентів в англомовну комунікацію, створення середовища, яке активно залучає студентів до англомовної комунікації. У контексті цього питання особливе значення має міжкультурне спілкування та міжнародний діалог культур.

Так, 23 березня 2021 року доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу Стеценко В. В. провів онлайн зустріч зі студентами Нанджінського університету пошти і телекомунікацій Китаю та магістрами-філологами, а також студентами другого курсу спеціальності «Філологія» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Спікери NJUPT (Нанджінській університет пошти і телекомунікацій Китаю) Іман Фарах (Марокко), Марина Сильченко (Туркменістан), Богдан Бондаренко (Україна) розповіли про свої враження від перебування в Китаї. Студенти обговорили питання організації навчання, дозвілля і культурних особливостей України і Китаю. Зустріч пройшла в теплій і дружній атмосфері. Спілкування відбувалося англійською мовою. Викладач сприяв ситуативному мовленню студентів.

Переконані, що метод ситуативного включення студентів у діалог має сприяти вивченню іноземної мови. У діалозі студенти-філологи обмінюються не лише навчальною, а лінгвосоціокультурною інформацією, тому що ситуації міжкультурного спілкування наближені до їхньої майбутньої професійної реальності. Такі заняття, які відбуваються з носіями мов та представниками інших культур є традиційними, вони сприяють професійній підготовці майбутніх філологів-перекладачів.

          

Викладачі кафедри української, іноземних мов та перекладу супроводжують проведення спільних занять для англомовних студентів різних спеціальностей. До навчального процесу залучені також студенти-філологи.

Так, 11 березня 2021 року магістранти Сизонова Марія, Нікітіна Анастасія та Картіна Ірина разом з доц. Сухачовою Н. С. здійснювали переклад практичного заняття викладача кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Дудник С. О. з навчальної дисципліни «Організація роботи готелів». Заняття було проведене для іноземних студентів 3 курсу Джалло Ассіату (Сьєрра-Леоне), Надіра Уссама (Марокко) та Фахоурі Моунір (Ліван). Під час заняття студенти обговорювали організацію та специфіку роботи готелів в Україні й за кордоном.

Дякуємо за співпрацю викладачам кафедри готельно-ресторанної та курортної справи й іноземним студентам.

          

Студенти спеціальності 035 «Філологія» освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Сизонова Марія та Нікітіна Анастасія проходять навчання за програмою внутрішньої академічної мобільності в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Наші магістранти обрали для вивчення навчальну дисципліну «Когнітивна лінгвістика» (викладач – доц. Луньова Т. В.). Основний напрямок наукової діяльності Т. В. Луньової – когнітивні та семіотичні аспекти мовної семантики. Вона є автором понад 90 наукових досліджень.

Реалізація академічної мобільності студентів свідчить про можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії, отримання повнішої картини майбутньої професії, вдосконалення іншомовних навичок та вмінь. Академічна мобільність передбачає не просто «переміщення» з одного ВНЗ до іншого, а й «обмін досвідом», набуття додаткових можливостей поглиблення своїх знань і вмінь, «порівняння» та самовдосконалення.

Бажаємо успіху нашим магістрантам!

          

Практика магістрів-філологів у БО «Хесед Нефеш» (Полтава)

Магістри-філологи проходять практику в єврейській благодійної організації «Хесед Нефеш» (Полтавська філія). Студенти забезпечують переклад в усній і письмовій формі для всесвітньої організації WJR (World Jewish Relief).

Через пандемію КОВІД-19 офіс Хеседа працює в режимі онлайн, тому інформація до клієнтів надходить через 2 джерела: телефон – керівник проекту та кураторська служба інформує клієнтів; онлайн платформи, месенджер (у групі Хеседа – відправка повідомлень). 

Наші студенти набувають практичного досвіду здійснення письмового перекладу. Магістри-філологи регулярно перекладають звіти про роботу Полтавської філії БО «Хесед Нефеш» до Великобританії, демонструють свої знання, уміння й навички, здійснюючи усний переклад під час проведення онлайн зустрічей з іноземними представниками. 

Під час проходження практики в БО «Хесед Нефеш» наші студенти зарекомендували себе як фахівці високого класу. 

На cкріншотах: директор Москвітіна С. С. і колектив Хеседа під час робочої наради, а також перекладач Хеседа, доц. каф. української, іноземних мов та перекладу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Стеценко В. В., магістри-філологи Нікітіна А., Прусакова Д., Лещенко І.

          

Онлайн практичні заняття з носіями німецької мови

26 лютого 2021 року практичне заняття з курсу «Письмовий двосторонній переклад (німецька мова)» (викладач – доц. Тупиця О. Ю.) зі студентами спеціальності «Філологія» (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) було проведено онлайн із залученням носія мови пана Франца (Німеччина).

Роланд Франц, як іноземний фахівець із забезпечення освітньої-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», допомагає нашим викладачам та студентам в організації занять із німецької мови. Він дипломований менеджер, більше 50 років працював у Ландесбанку (Баден-Вюртемберг) на посаді завідувача відділу, зараз бере постійну участь у підтримці партнерських стосунків між містами Фільдера (Німеччина) та Полтавою, також перебував у рамках програми обміну в нашому місті (2019 р.).

Роланд Франц розповів нашим студентам про особливості роботи банківської системи Німеччини, специфіку отримання кредитів та ін. Жваву дискусію викликала проблема Коронавірусу. Наші студенти запитували «гостя» про сучасне життя звичайних німців під час пандемії, імунізацію.

Звичайно, таке практико-орієнтоване навчання є гарним засобом професіоналізації підготовки майбутніх фахівців у галузі перекладу. Кафедра української, іноземних мов та перекладу висловлює щиру вдячність пану Францу за його роботу. Такі «зустрічі» будуть продовжуватися.

          

5 січня 2021 р. доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу Стеценко В.В. узяв участь у роботі журі міського конкурсу - захисті наукових робіт з англійської мови Малої академії наук. Така робота викладачів кафедри сприяє профорієнтації, дає можливість пошуку талановитої молоді для вступу на спеціальність "Філологія".

          

Друзі, ми починаємо реєстрацію на ЛШП-2021! Школа відбудеться в режимі онлайн з 21 по 30 червня.

У програмі — як завжди — цікаві та професійні спікери, найактуальніші теми, багато технологій та практики, власний перекладацький проєкт.

Щоб подати заявку на участь в ЛШП-2020, потрібно:

Участь у школі безкоштовна. Кількість місць обмежена. Школа розрахована на студентів вишів України, які вивчають переклад. Реєстрація триватиме до 15 травня, про результати відбору повідомимо всім зареєстрованим до 1 червня. Подати заявку можна на сайті https://translationschool.pro.

Чекаємо на вас та спільне навчання в ЛШП-2021!

          

Доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу В. В. Стеценко проводить заняття з бізнес-курсу основної іноземної мови разом із «нашими» та іноземними студентами.

Магістранти спеціальності 035 Філологія на практичному занятті обговорюють особливості світової економіки з носієм англійської мови Санні Латіа. Санні Латіа також студент ПУЕТ (група БА-31 англ.).

Майбутні філологи-перекладачі мають у нашому університеті унікальні можливості для вивчення та вдосконалення знань іноземних мов.

          

Комунікативні стратегії німецької мови

7 жовтня 2020 р. у Центрі німецької мови та культури ПУЕТ пару для студентів-магістрантів освітньої програми 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» проводив німецький письменник-публіцист Крістоф Брумме. (Див. інформацію про письменника – https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Brumme). Запросила пана Брумме на своє заняття професорка Олена Кобзар (гарант освітньої програми). Крістоф Брумме автор багатьох романів «Нічого, крім цього», «Тисяча днів», «Одержимі брехнею», оповідань, есе, досліджень творчості Уїльяма Фолкнера, Франца Кафки, Федора Достоєвського та ін. На «комунікативні стратегії німецької мови» він завітав зі своєю новою книгою «111 Gründe die Ukraine zu lieben». Письменник організував жваву дискусію, яка торкнулася обговорення багатьох проблем сучасної України. Такі зустрічі ще будуть продовжуватися.

          

Студенти спеціальності «Філологія» складають іспити дистанційно

Студенти 2-го та 3-го курсів спеціальності «Філологія» в умовах сьогодення навчаються із використанням технологій дистанційного навчання. Викладачі кафедри української, іноземних мов та перекладу проводять заняття та консультації для майбутніх перекладачів. Студенти-філологи готуються до іспитів у «новому» форматі, активно виконують дистанційні курси. Наступний етап – проведення «усної частини» іспитів у дистанційній формі.

Іспити на 2-му курсі:

Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум (28.04.2020), Основна іноземна мова: практична граматика англійської мови (30.04.2020), Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька) (05.05.2020), Українська мова (за професійним спрямуванням) (06.05.2020), Історія англійської мови (08.05.2020).

Іспити на 3-му курсі:

Порівняльна граматика англійської та української мов (28.04.2020), Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька) (30.04.2020), Основна іноземна мова: практична граматика англійської мови (06.05.2020), Практична стилістика української мови (08.05.2020).

          

Викладач кафедри української, іноземних мов та перекладу доцент Тупиця О. Ю. узяв участь у Міжнародному кросмистецькому конгресі «Полікультурна багатовимірність – шлях до діалогу та розвитку»

27-29 квітня 2020 року на психолого-педагогічному факультеті Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся онлайн Міжнародний кросмистецький конгрес «Полікультурна багатовимірність – шлях до діалогу та розвитку».

Науковий захід, який підготувала та провела кафедра філологічних дисциплін і методик їх викладання, зібрав понад 130 осіб. Теми доповідей надіслали вчителі шкіл та керівники гуртків Полтави, Зінькова, Кривого Рогу, Дніпра, науковці Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Харківської державної академії фізичної культури, Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Київського національного університету культури і мистецтв, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (Кропивницький), Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Рівненського державного гуманітарного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Інституту проблем виховання НАПН України, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, а також науковці та педагоги з Польщі, Білорусії, США, Великої Британії, Данії.

Кандидат філологічних наук, доцент Олександр Тупиця виголосив доповідь «Значення етнокультурної лексики для інтерпретації поетичних творів Т. Г. Шевченка при перекладі», у якій зупинився на понятті мовної картини світу, проаналізував сприйняття німецькомовним читачем поезії Кобзаря, унаслідок чого відбувається «переформатування» картини світу в бік ідентифікації з іншим культурним середовищем унаслідок вербалізації. 

Посилання на інформацію про конгрес

          

Підготовка студентів спеціальності «Філологія» до першої перекладацької практики

У системі професійної підготовки майбутніх філологів перекладацька практика виконує роль єднальної ланки між дисциплінами, що вивчають в університеті, та самостійною виробничою діяльністю. Ця форма надає можливості для практичного застосування та поглиблення всіх накопичених студентом знань, умінь і навичок в обраній спеціальності, розвитку його індивідуальних перекладацьких здібностей. Перекладацька практика спрямована на розуміння специфіки професії перекладача.

Саме тому, незважаючи на складні умови, в яких опинилося зараз наше суспільство, після завершення екзаменаційної сесії керівником виробничої практики університету Бондар Л. М. та куратором доц. Сухачовою Н. С. зі студентами групи Філ-11 була проведена конференція стосовно можливостей організації та проходження практики в сучасних умовах.

          

Студентка ПУЕТ стала фіналісткою конкурсу перекладачів

22 лютого 2020 року студентка 4 курсу спеціальності «Філологія» Власенко  Єлизавета стала фіналісткою Всеукраїнського конкурсу перекладачів «Львів Європейський» від перекладацької компанії «Лінгвістичний центр».

Участь у конкурсі взяли студенти-філологи з різних куточків України. Відбірковий етап, який передбачав перекласти запропонований текст обраною мовою й надіслати організаторам, розпочався в січні 2020 року. Журі Всеукраїнського конкурсу перекладачів із 1326 заявок обрало 150 переможців. Фінальний етап відбувся в сучасному ресурсно-інформаційному Центрі імені Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету. На фінал конкурсу зібралися майбутні перекладачі з усієї України, багато з яких не вперше пробують власні сили в перекладах.

Завдання дублювалися кількома мовами: англійською, німецькою, польською, французькою, чеською та іспанською. Власенко Єлизавета – одна з трьох учасників, яка пройшла одночасно до фіналу з двох мов (польська й англійська) в конкурсному відборі. У Львові вона змагалася за кращий художній адаптований переклад з англійської мови.  

Учасників Всеукраїнського конкурсу перекладачів вітали спікери – Ірина Туловська, керівник Департаменту локалізації компанії Postmodern, яка займається дубляжем фільмів українською мовою; Тетяна Чередничок, фахівець із локалізації відеоігор (SBT Localization Team) громадської організації «Локалізаційна спілка «Шлякбитраф»; Роман Дерега, експерт публічних виступів.

Вітаємо фіналістку й бажаємо подальших успіхів!

          

Запрошуємо студентів першого і другого курсу взяти участь в Інтернет-олімпіадах

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ХІМІЇ

20-23 березня 2020 р.

Детальніше

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ФІЗИКИ

1-2 квітня 2020 р.

Детальніше

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МАТЕМАТИКИ

1-2 квітня 2020 р.

Детальніше

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

1-2 квітня 2020 р.

Детальніше

          

Translation is that which transforms everything so that nothing changes
Guenter Grass

«ШКОЛА ЮНОГО ПЕРЕКЛАДАЧА»

Кафедра української, іноземних мов та перекладу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує учнів старших класів до «Школи юного перекладача», покликаної допомогти слухачам оволодіти основними прийомами перекладу з англійської та німецької мов, а також розвинути мовленнєві навички й уміння.

Програма «Школи юного перекладача» передбачає формування комунікативної компетентності, навичок міжкультурної комунікації, а також включає інтерактивні заняття з практики усного та письмового перекладу.

Навчання проводитимуть досвідчені викладачі англійською, німецькою та рідною мовами. Учні ознайомляться з особливостями професії перекладача, покращать словниковий запас із фахової лексики, спробують свої сили в перекладі. Окрім практичних завдань, передбачено проведення цікавих квестів, конкурсів, майстер-класів тощо.

Учасники отримають сертифікати про проходження навчання в «Школі юного перекладача».

ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ

1. Translation: Getting Started (Переклад: перші кроки).
МодераторКороль Т. Г. (кандидат педагогічних наук, доцент).

2. Deutsch fuer Beruf (Німецька мова для професії): Bewerbung, Arbeitnehmer in der Firma, Arbeitsmarkt.
МодераторТупиця О. Ю. (кандидат філологічних наук, доцент).

3. Internet: Wer bin ich im Netz? Netzdeutsch fuer Anfaenger.
МодераторТупиця О. Ю. (кандидат філологічних наук, доцент).

4. Poetry Translation Challenge (Найвищий пілотаж: переклад поезії).
МодераторКороль Т. Г. (кандидат педагогічних наук, доцент).

5. Phraseological units in modern English and their translation techniques (Фразеологізми в сучасній англійській мові та способи їх перекладу на українську мову).
МодераторСухачова Н. С. (кандидат філологічних наук, доцент).

6. International words and peculiarities of their translations. (Інтернаціоналізми та особливості їх перекладу на українську мову).
МодераторСухачова Н. С. (кандидат філологічних наук, доцент).

Заняття проводитимуться:

Дата

Час

Місце проведення

4 жовтня 2019 р.

10.00

ауд. 319

19 жовтня 2019 р.

10.00

ауд. 319

1 листопада 2019 р.

10.00

ауд. 319

15 листопада 2019 р.

10.00

ауд. 319

7 грудня 2019 р.

10.00

ауд. 319

21 грудня 2019 р.

10.00

ауд. 319

До зустрічі в «Школі юного перекладача»!
Welcome!

Herzlich willkommen!

          

25 жовтня 2019 р. доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу Тупиця О. Ю. провів профорієнтаційний захід «ПУЕТ – територія успіху» з учнями випускних класів Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ–ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (ліцей «Політ»).

Презентація освітньої діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» викликала жвавий інтерес та обговорення.

Сердечно дякуємо за співпрацю адміністрацію Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ–ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка! Сподіваємося побачити талановитих учнів ліцею «Політ» серед наших студентів!

          

Workshop «Dolmetscher – Translator – Перекладач» для учнів старших класів Полтавської спеціалізованої школи № 3 та гімназії № 13

Викладачі кафедри української, іноземних мов та перекладу ПУЕТ доц. Стеценко В. В. і доц. Тупиця О. Ю. провели профорієнтаційні заходи для учнів старших класів Полтавської спеціалізованої школи № 3 та Полтавської гімназії № 13. Спілкування зі старшокласниками відбувалося німецькою і англійською мовами. Викладачі познайомили учнів зі специфікою професії перекладача, особливостями вивчення іноземних мов студентами спеціальності «Філологія». Доц. Стеценко В. В. зацікавив старшокласників сучасними концепціями економіки й менеджменту. Учні активно обговорювали іноземною мовою переваги та недоліки сучасних економічних моделей, працювали в мікрогрупах, ставили запитання. Доц. Тупиця О. Ю. наочно продемонстрував особливості роботи сучасних перекладачів. Відрадно, що старшокласники виявили високий рівень мовної підготовки.

Викладачі кафедри української, іноземних мов та перекладу сподіваються на плідну співпрацю з навчальними закладами й запрошують на навчання!  

          

Двосторонній обмін з містами Фільдера (Німеччина)

4 квітня 2019 р. доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу Тупиця О. Ю. брав участь у проведенні конкурсу, організованого Полтавською міською радою, щодо формування групи старшокласників загальноосвітніх шкіл міста для участі у двосторонньому обміні з містами Фільдера (Німеччина). Загалом у конкурсі взяли участь п’ятдесят вісім учнів дев’ятих і десятих класів полтавських шкіл. Серед основних умов конкурсу – володіння німецькою мовою, успішність у навчанні, комунікабельність, мистецькі здібності. Відбір проводився в три етапи: психологічне тестування, тестування з німецької мови та безпосереднє володіння німецькою мовою.

          

XLІI Міжнародна наукова студентська конференція 
за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік 
«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

26–27 березня 2019 року в рамках XLІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» працювала секція «Актуальні проблеми лінгвістики» під керівництвом д. філол. н., професора Бобух Надії Миколаївни. У роботі секції взяли участь студенти-філологи й викладачі кафедри української та іноземних мов.

Було заслухано 14 доповідей учасників:

1. Особливості перекладу поезії з англійської мови (на матеріалі вірша Гелен Морт «George, Afraid of Fingerprints»)

Дашко Карина Ігорівна, Філ-31
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

2. Стратегії перекладу порівнянь з англійської мови у художніх творах різної доби: компаративістичний аспект

Денисенко Вікторія Сергіївна, Філ-31
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

3. Переклад стилістичних прийомів у новелі О’Генрі «Останній листок»

Жолубак Галина Вікторівна, Філ-22
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

4. Особливості передачі текстів пісень при перекладі з англійської мови

Нос Юліана Олегівна, Філ-21
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

5. Абревіація в сучасному англомовному молодіжному Інтернет-слензі

Пеляк Вікторія Олександрівна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

6. Ідіоми сучасної англійської мови та проблеми їх перекладу

Ільченко Еліна Олегівна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

7. Абревіація в сучасній англійській мові

Олійник Євгенія Костянтинівна, Філ-22
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

8. Англійські фразеологізми з колоративним компонентом: семантичні особливості, способи перекладу

Нос Юліана Олегівна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

9. Стійкі  словосполучення  сучасної  німецької мови

Гордієнко Альона Василівна, Філ-22
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

10. Специфіка перекладу німецьких безособових речень

Ошурко Олександра Олександрівна, Філ-22
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

11. Специфіка дієслівного керування німецької мови

Мостовий Артем Ігорович, Філ-22
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

12. Стилістичні особливості неологізмів німецької мови

Олійник Євгенія Костянтинівна, Філ-22
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

13. Економічні терміни англійської мови

Нікітіна Анастасія Андріївна, Філ-32
Сизонова Марія Юріївна, Філ-32
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

14. Теорія мовленнєвого впливу як вербально-соціальна інтеракція

Нос Юліана Олегівна, Філ-21
(керівник – Завалій С. Б., к. філол. н., доцент)

Вітаємо переможців!!!

          

СТУДЕНТСЬКА ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ХІМІЇ

28-31 березня 2019

Запрошуємо студентів першого і другого курсів взяти участь у Студентській інтернет-олімпіаді з англійської мови та хімії, яка відбудеться 28.03.2019 - 31.03.2019.

Детальніше - http://www.kamts1.kpi.ua/node/2719

Facebook - https://www.facebook.com/groups/615298525331180/

          

Студенти спеціальності 035 «Філологія» активно набувають досвіду майбутньої професії перекладача за кордоном. Зараз наші студенти працюють у готелях, ресторанах, дитячих садочках Єгипту, Кіпру, Греції, Німеччини, Китаю. У деяких із них особлива відповідальність – вони працюють із маленькими дітками.

Так, студентка третього курсу Дашевська Анастасія працює в дитячому садочку «Future Star» у Пекіні (Китай).

Декілька років поспіль організовує дозвілля дітей Набієв Дениз (Філ-33). Цьогоріч Дениз – дитячий аніматор у готелі «Jaz Belvedere Resort 5*» (Шарм-ель-Шейхі, Єгипет). Як бачимо на світлинах, йому це дуже подобається!

          

Запрошуємо студентів першого і другого курсу взяти участь в Інтернет-олімпіадах

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ФІЗИКИ

19-21 березня 2019

Детальніше

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МАТЕМАТИКИ

19-21 березня 2019

Детальніше

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

19-21 березня 2019

Детальніше

          

У День української писемності та мови філологи 2 курсу Галина Жолубак і Тетяна Прохоренко провели тренінг «Мовний етикет: традиції й сучасність» для учнів 9 класу Полтавської ЗОШ № 26. Учасники обговорили питання мовного етикету, зокрема формули вітання й звертання в офіційній обстановці, розглянули особливості мовного етикету в інших країнах, з’ясували етичні питання використання мобільних телефонів та норм поведінки в громадських місцях. Учні відгадували тематичний кросворд і редагували неправильні етикетні вислови («мовні динозаври»).

          

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

18–19 жовтня 2018 року кафедра української, іноземних мов та перекладу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спільно з Інститутом української мови Національної академії наук України проводила ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Мова і міжкультурна комунікація». Актуальність проведення конференції, присвяченої питанням мови й міжкультурної комунікації, зумовлена сучасними міжнаціональними та глобалізаційними процесами, які  позначаються на розвитку всіх країн, зокрема на виробленні освітньо-культурних стратегій вищих навчальних закладів.

Загальна кількість заявок – 97, із них: членів-кореспондентів НАН України – 1, докторів наук  – 19, кандидатів наук – 59. Представлено 9 країн: Азербайджан, Болгарія, Китай, Молдова, Німеччина, Португалія, Туреччина, Україна, Чехія. У конференції взяли участь відомі в Україні й за кордоном науковці: Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України; Глуховцева Катерина Дмитрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та загального мовознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Попова Ірина Степанівна – доктор філологічних наук, професор, декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Під час конференції працювали секції: «Специфіка національних мов: структурний і комунікативний аспекти», «Лінгвокультурологічний аспект у дослідженні мови», «Дискурс. Лінгвістика тексту», «Культурологічний підхід до викладання мови».

Почесний гість науково-практичної конференції – полтавська поетеса-піснярка, журналіст, Заслужений діяч мистецтв України Марія Бойко – привітала учасників своїми віршами.

Студентка першого курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Дженіффер Едаче Еко (Нігерія) прочитала для учасників наукового зібрання поезію Ліни Костенко.

Учасників конференції привітали студенти-філологи першого курсу, майбутні перекладачі з англійської та німецької мов: Говоруха Марія, Лісова Анастасія, Озбек Мустафа (Турецька Республіка), Олійник Олександра, Рахманова Валерія, Самонова Анна, у виконанні яких прозвучали поезії англійською, іспанською, німецькою, турецькою, французькою мовами.

Студент ІІ курсу спеціальності «Харчові технології та інженерія», учасник 7 сезону «Голосу країни» Вілонджа Еміль виконав для учасників наукового зібрання пісні англійською та французькою мовами.

Доктор історичних наук, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Оніпко Т. В. провела екскурсію по Полтаві з відвідуванням літературно-меморіальних музеїв В. Г. Короленка та І. П. Котляревського, а також екскурсію до музею-садиби М. В. Гоголя (с. Гоголево Шишацького району) та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація».

          

Щасливі діти ростуть у дружній родині й під опікою щасливої матері

«Щасливі діти ростуть у дружній родині» – така ідея об’єднала студентів-філологів та викладачів спеціальності.

13 травня 2018 року студенти І курсу відзначили День Матері, відвідавши майстер-клас із виготовлення полтавських галушок у кафе «Комора», долучилися до «нелегкої» кухарської справи, познайомилися з національними традиціями та культурою, весело провели час. Відтепер кожен зможе здивувати свою матусю такою простою, але водночас історично багатою й цікавою національною стравою – полтавськими галушками!

Безумовно, День матері – це одне зі зворушливих свят, тому що кожен із нас до своїх останніх днів несе в душі єдиний і неповторний образ – образ своєї мами, яка все зрозуміє, пробачить, завжди допоможе й буде любити, незважаючи ні на що.

У цей день ми від усієї душі вітаємо дорогих мам зі святом. Хай світлом і добром відгукуються в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння й любов!

          

XLІ Міжнародна наукова студентська конференція
за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2017 рік
«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

17–18 квітня 2018 року в рамках XLІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2017 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» працювала секція «Актуальні проблеми лінгвістики» під керівництвом д. філол. н., професора Бобух Надії Миколаївни. У роботі секції взяли участь студенти-філологи й викладачі кафедри української та іноземних мов.

Було заслухано 20 доповідей учасників:

1. Особливості перекладу порівнянь з англійської мови (на матеріалі роману Сесілії Ахерн «Подивись на мене»)

Шуть Вікторія Вікторівна, Філ-31
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

2. Особливості перекладу англомовного рекламного тексту

Лобач Олександра В’ячеславівна, Філ-31
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

3. Поезія як об’єкт перекладу з англійської мови (на матеріалі віршів Гелен Морт)

Дашко Карина Ігорівна, Філ-21
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

4. Стратегії перекладу порівнянь з англійської мови (на матеріалі роману Ф. Скотт Фіцджеральда «Великий Гетсбі»

Денисенко Вікторія Сергіївна, Філ-21
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

5. Стилістичні особливості новели О’Генрі «Останній листок»

Жолубак Галина Вікторівна, Філ-12
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

6. Особливості перекладу власних назв з англійської мови у творах жанру фентезі (на матеріалі роману Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер»)

Шебенюк Ірина Юріївна, Філ-21
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

7. Неологізми сучасної англомовної економічної сфери

Король Ірина Сергіївна, Філ-22
              (керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

8. Абревіація в сучасній англійській мові

Денисенко Вікторія Сергіївна, Філ-21
              (керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

9. Особливості канадського варіанту англійської мови

Пеляк Вікторія Олександрівна, Філ-11
              (керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

10. Неологізми сучасної німецької мови зі спортивної сфери

Іванюк Анастасія Ігорівна, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

11. Визначення полісемантичних значень фразеологічних зворотів німецької мови

Ільченко Еліна Олегівна, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

12. Особливості перекладу німецьких безособових речень

Нос Юліана Олегівна, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

13. Стилістичні особливості неологізмів німецької мови

Прохоренко Тетяна Олександрівна, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

14. Походження фразеологізмів німецької мови

Лісовий Іван Вікторович, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

15. Англо-американізми в сучасній німецькій мові

Грач Жанна Анатоліївна, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

16. Неологізми німецької мови зі сфери «мода»

Іващенко Анастасія Олександрівна, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

17. Особливості комунікативного кодексу в писемному мовленні

Нос Юліана Олегівна, Філ-11
(керівник – Завалій С. Б., к. філол. н., доцент)

18. Українська термінологія й національні культурні традиції

Чопенко Юлія Геннадіївна, Т-22
(керівник – Завалій С. Б., к. філол. н., доцент)

19. Особливості вживання квантифікаторів «much, many», «few, a few» та фразеологічних словосполучень із нумеральним компонентом в англійській мові

Карачковська Поліна Сергіївна, ФК-11
(керівник – Купар М. С., ст. викладач)

20. Методичні аспекти використання блогів і кейс-методу (case study) як форм інтерактивного навчання іноземної мови

Івко Анна Володимирівна, ТЕМС-21
(керівник – Купар М. С., ст. викладач)

Журі у складі викладачів кафедри української та іноземних мов визначили переможців:

Третє місце посіла студентка групи Філ-11 Ільченко Еліна Олегівна (керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент) із доповіддю «Визначення полісемантичних значень фразеологічних зворотів німецької мови».

          

15 березня 2018 року завідувач кафедри української та іноземних мов, проф. Бобух Н. М. та студентки групи Філ-11 Ільченко Еліна й Прохоренко Тетяна провели тренінг «Мовний етикет: традиції й сучасність» для учнів 10-А класу Полтавської ЗОШ № 30. Учасники обговорили питання мовного етикету, зокрема формули вітання й звертання в офіційній обстановці, розглянули особливості мовного етикету в інших країнах, з’ясували етичні питання використання мобільних телефонів та норм поведінки в громадських місцях. Учні відгадували тематичний кросворд і редагували неправильні етикетні вислови («мовні динозаври»).

Слова давньогрецького філософа Сократа: «Заговори, щоб я тебе побачив» – не втрачають своєї актуальності й сьогодні. Адже висока мовна культура є невід’ємною ознакою освіченої, всебічно розвиненої людини.

          

Цими днями викладачі кафедри української та іноземних мов разом зі своїми студентами у жвавій дискусійній атмосфері провели профорієнтаційний захід англійською мовою у форматі круглого столу під назвою «Проблеми та питання працевлаштування в Україні та за кордоном» у гімназії № 13 для учнів 11-х класів. Студенти групи ФІЛ-31 підготували шість доповідей-презентацій на тему «Робота за кордоном».

          

Викладачі кафедри української та іноземних мов Полтавського університету економіки і торгівлі разом зі студентами у жвавій дискусійній атмосфері провели профорієнтаційний захід англійською мовою у форматі круглого столу під назвою «Проблеми та питання працевлаштування в Україні та за кордоном» для учнів 11-го класу ЗНЗ № 3. Студенти групи ФІЛ-31 підготували шість доповідей-презентацій на тему «Робота закордоном», серед них зі своєю доповіддю-презентацією на тему «Порівняльний статистичний аналіз працевлаштування в Україні та США» виступив Джошуа Томсон (США).

          

30 вересня відзначається Міжнародний день перекладача. Міжнародна федерація перекладачів оголосила цю дату своїм професійним святом. Цього дня вшановують пам’ять святого Ієроніма Стридонського, покровителя всіх перекладачів, християнського теолога, письменника, відомого перекладача тексту Біблії з грецької та гебрейської на тогочасну латинську мову.

Студенти групи Філ-23 разом із куратором доц. Сухачовою Н. С. та викладачем німецької мови доц. Тупицею О. Ю. провели захід присвячений Дню перекладача. Студенти продемонстрували свою творчість в аспекті обраної майбутньої професії: читали вірші власного перекладу, переглянули відео про специфіку та труднощі професії перекладача. Свято пройшло у дружній та веселій атмосфері. Учасники ознайомилися з різнобічними аспектами перекладацької діяльності, а також показали прекрасні знання іноземних мов, які їм допомагають здобувати висококваліфіковані викладачі кафедри української та іноземних мов.

          

24 вересня 2017 р. майбутні перекладачі взяли участь у традиційному параді вишиванок у рамках арт-проекту «Полтава вишивана». З українськими піснями та національною символікою студенти та викладачі ПУЕТу пройшли центром міста від Білої Альтанки до Соборної площі. Завершили святкову ходу в парку культури і відпочинку «Перемога» оригінальним флешмобом.

          

Вітаємо Бобух Надію Миколаївну з нагородженням Почесною грамотою Верховної Ради України

Вітаємо завідувача кафедри української та іноземних мов, доктора філологічних наук, професора Бобух Надію Миколаївну з нагородженням Почесною грамотою Верховної Ради України.

Почесну грамоту вручив аспірант Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", помічник-консультант народного депутата України, голови підкомітету з питань державного боргу та фінансування державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Заворотній Святослав Ігорович.

          

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

Кафедра української та іноземних мов Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спільно з Інститутом української мови Національної академії наук України опублікувала перший випуск збірника наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України як загальнодержавне й міжнародне видання. У збірнику вміщені статті викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, співробітників науково-дослідних установ України та зарубіжжя (Азербайджанська Республіка, Китайська Народна Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Болгарія, Російська Федерація) з актуальних проблем лінгвістики, лінгвокультурології, комунікативної прагматики, міжкультурної й міжмовної взаємодії.

Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5873

          

Майбутні перекладачі на практиці в мовних таборах

Студенти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – майбутні перекладачі – проходять практику в  пришкільних мовних таборах м. Полтави та Полтавської області.

Володіння англійською й іншими іноземними мовами – важливий інструмент підвищення конкурентоздатності нашої держави, її європейської інтеграції. Без англійської мови немає ні сучасної науки, ні вищої освіти. Це також запорука успішної персональної кар’єри.

У зв’язку з цим Міністерство освіти і науки України ініціювало загальнонаціональний проект літніх мовних таборів, мета якого – підвищити рівень володіння англійською мовою серед учнів загальноосвітніх шкіл держави. Проведення літньої мовної школи передбачено на базі загальноосвітніх навчальних закладів протягом червня-липня. У таборах учні  мають змогу спілкуватися іноземними мовами, використовувати їх у різних видах діяльності (ігрових, концертних програмах, театральних виставах тощо).

Цьогоріч студенти-філологи першого курсу Старцева В., Нікітіна А. та Сазонова М. проходять практику в мовному таборі «English Summer Class» в Полтавській гімназії № 13.

Студенти-практиканти разом із учнями щодня проводять ранкову гімнастику англійською мовою, виконують популярні зарубіжні пісні, декламують вірші англійською мовою, переглядають фільми, проводять змагання на кращий переклад переглянутого фільму. Учасники літнього табору мають змогу проявити таланти: підготувати номери, театральні сценки, різноманітні ігри та квести. Практикантам удалося створити святкову й невимушену атмосферу: учні залюбки грають у рухливі ігри, використовуючи мовний потенціал, діляться враженнями від перебування в мовному таборі «English Summer Class».

          

19–20 квітня 2017 року в рамках XL Ювілейної міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2016 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» працювала секція «Актуальні проблеми лінгвістики» під керівництвом д. філол. н., професора Бобух Надії Миколаївни. У роботі секції взяли участь понад 40 струдентів-філологів та викладачі кафедри української та іноземних мов.

Було заслухано 11 доповідей учасників:

1. Американський варіант англійської мови

Худолій Анна Юріївна, Філ-21
Васильєва Анастасія Андріївна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

2. Архаїзми й неологізми (на матеріалі німецької мови)

Васильєва Анастасія Андріївна, Філ-21
(керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

3. Діалекти в німецькій мові

Забишна Анастасія Євгеніївна, Філ-21
Коршунова Ірина Андріївна, Філ-21
(керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

4. Прислів’я в німецькій мові

Худолій Анна Юріївна, Філ-21
 (керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

5. Проблематика фразеологізмів у німецькій мові

Шуть Вікторія Вікторівна, Філ-21
(керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

6. Типологія мовних помилок у професійному спілкуванні

Писаренко Тетяна Вікторівна, ГРС-23
 (керівник – Чорна О. Ю., викладач)

7. Особливості перекладу поетичних творів із англійської мови (на матеріалі творчості Дж. Г. Байрона)

Дашко Карина Ігорівна, Філ-11
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

8. Особливості перекладу архаїзмів із англійської мови(на матеріалі роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»)

Денисенко Вікторія Сергіївна, Філ-11
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

9. Труднощі перекладу сучасного англомовного роману жанру фентезі (на матеріалі творів Дж. Мартіна «Гра престолів»)

Шебенюк Ірина Юріївна, Філ-11
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

10. Особливості вживання термінів у англомовних наукових виданнях

Сопітько Анна Олексіївна, БТ-11
Федченко Інна Вікторівна, БТ-11
(керівник – Гончарова Є. Є., к. пед. н., ст. викладач)

11. Особливості перекладу англомовних реалій

Дашевська Анастасія Михайлівна Філ-13,
Перетятько Юлія Сергіївна Філ-13
(керівник – Ємець С. О., ст. викладач)

Журі у складі викладачів кафедри визначили переможців:

          

19 квітня 2017 року на традиційне свято Полтавської гімназії № 13 «Гімназійна весна – 2017», де відзначали переможців міських, обласних і всеукраїнських конкурсів та олімпіад, були запрошені завідувач кафедри української та іноземних мов, д-р філол. н., проф. Н. М. Бобух і к. е. н., доц. В. В. Стеценко, котрі привітали учнів та педагогів, побажали їм творчих, наукових здобутків, нових значущих перемог. Окрім грамот і дипломів, викладачі вручили переможцям всеукраїнських олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН подарунки від Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – фірмові футболки.

Цього дня на сцені гімназії вшанували 42 переможці ІІ міського й 17 переможців ІІІ обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та їхніх учителів, 20 переможців І міського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої Академії Наук, 6 переможців ІІ обласного етапу та їхніх наукових керівників (із англійської, німецької, французької мов, української мови та літератури тощо).

«Гімназійна весна – 2017»  – це тріумф знань, інтелекту й таланту!

          

23.03.2017  р. ст. викл. Гончарова Є. Є. провела заняття на тему «Brand and Product (Бренд та продукт)» для учнів одинадцятого класу СЗШ №3. Тема була актуальною для випускників школи. Учні виявляли інтерес до теми заняття, брали участь в обговоренні, нотували найважливіше.

          

22.03.17. У школі №3 м. Полтава було проведено семінар на тему «Порівняльні переваги та альтернативна вартість» для учнів 11-х класів. Під час семінару учні та вчителі виявили цікавість до тематики семінару та запропонували проводити подібні заходи кожного місяця протягом навчального року.

Відповідальний за проведення семінару – доц. Стеценко В.В.

          

21.03.2017  р. доц.  Сухачова Наталія Сергіївна провела заняття на тему «Stress Management» для учнів одинадцятого класу СЗШ №3, яке передбачало обговорення стресових ситуацій у повсякденному  житті, а також їх наслідків та шляхів подолання. Тема була цікавою для випускників школи, оскільки іспити, які на них очікують є також стресовою ситуацією для більшості молодих людей. Учні жваво брали участь в обговоренні стресових ситуацій та пропонували свої шляхи попередження та подолання їх.

          

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО",
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

 

СТУДЕНТСЬКА ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ХІМІЇ

10-11 квітня 2017

КИЇВ – ПОЛТАВА

Детальніше

          

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО",

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ,
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ,
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ,
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

3-7 квітня 2017

УКРАЇНА

КИЇВ – ЛУЦЬК –  УМАНЬ- ПОЛТАВА

Детальніше

          

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО",

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ,
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ,
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ,
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МАТЕМАТИКИ

3-7 квітня 2017

УКРАЇНА

КИЇВ – ЛУЦЬК –  УМАНЬ- ПОЛТАВА

Детальніше

          

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО",

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ,
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ,
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ,
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З  АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ФІЗИКИ

3-7 квітня 2017

УКРАЇНА

КИЇВ – ЛУЦЬК –  УМАНЬ- ПОЛТАВА

Детальніше

          

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

12–13 жовтня 2016 року кафедра української та іноземних мов Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спільно з Інститутом української мови Національної академії наук України проводила ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Мова і міжкультурна комунікація». Актуальність проведення конференції, присвяченої питанням мови й міжкультурної комунікації, зумовлена сучасними міжнаціональними та глобалізаційними процесами, які  позначаються на розвитку всіх країн, зокрема на виробленні освітньо-культурних стратегій вищих навчальних закладів.

Загальна кількість заявок – 112, із них: членів-кореспондентів НАН України – 1, докторів наук  – 16, кандидатів наук – 68. Представлено 8 країн: Азербайджан, Болгарія, Китай, Польща, США, Туреччина, Україна, Чехія.  

У конференції взяли участь відомі в Україні й за кордоном науковці: Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України; Бибик Світлана Павлівна – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України; Глуховцева Катерина Дмитрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та загального мовознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Попова Ірина Степанівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови, декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Під час конференції працювали чотири секції: «Специфіка національних мов: структурний і комунікативний аспекти»; «Лінгвокультурологічний аспект у дослідженні мови»; «Дискурс. Лінгвістика тексту»; «Культурологічний підхід до викладання мови».

Учасників конференції привітали студенти-філологи першого курсу, майбутні перекладачі з англійської, німецької мов: Найда Олена, Прусакова Дар’я, Шкода Карина (Філ-11), Виницький Микита, Жаголкіна Валерія, Кулініч Єгор (Філ-12), Верига Владислав, Мартинова Яніна, Набієв Дениз (Філ-13), у виконанні яких прозвучали поезії та уривки з прозових творів азербайджанською, англійською, в’єтнамською, італійською, німецькою, польською, французькою, японською мовами.

Студент другого курсу спеціальності «Міжнародна економіка» Бенджамін Аду (країна Гана) прочитав для учасників наукового зібрання поезію Василя Симоненка «Ти знаєш, що – ти людина…», а студент третього курсу цієї ж спеціальності Лінь Сяомінь (Китайська народна республіка) презентував своє рідне місто Гуанджоу.

Дмитро Рязанов (США, штат Каліфорнія) розповів про подорожі до Індії, Бразилії, Японії, Китаю, Південної Кореї, Об’єднаного Королівства, а також зустрівся зі студентами-філологами другого курсу. Після закінчення роботи конференції гості завітали на ювілейний концерт народного фольклорного ансамблю «Яворина».

Для учасників конференції була організована екскурсія по університету. Крім того, доктор історичних наук, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Оніпко Т. В. провела екскурсію по Полтаві з відвідуванням літературно-меморіальних музеїв Панаса Мирного й І. П. Котляревського, а також екскурсію до Національного музею-заповідника М. В. Гоголя (с. Гоголеве Шишацького району).

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України.

          

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ

24-31 травня 2016 факультетом лінгвістики та фізико-математичним факультетом Національного технічного університету України “КПІ”, кафедрою іноземних мов Луцького національного технічного університету, кафедрою іноземних мов Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, кафедрою іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кафедрою української та іноземних мов Вищого навчального закладу УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі" була проведена Інтернет-олімпіада з англійської мови, математики та фізики.

Інформаційні листи

Робота олімпіади відбувалася за трьома напрямками:

 1. Англійська мова, математика та фізика.
 2. Англійська мова та математика.
 3. Англійська мова та фізика.

15 студентів представляли на олімпіаді Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі" за напрямом «Англійська мова та математика».

А саме:

 1. Аносова Дарія, МО-11 (Науковий керівник - к. філол. н., доц. кафедри української та іноземних мов Сухачова Н.С.)
 2. Базавлук Микола, ЕК-21 (Науковий керівник – ст.викладач кафедри української та іноземних мов Ємець С.О.)
 3. Бортник Карина, ГРС-11 (Науковий керівник – к. п. н., доц., доцент кафедри української та іноземних мов Король Т.Г.)
 4. Гадючко Дмитро, МО-21(Науковий керівник - к. філол. н., доц. кафедри української та іноземних мов Сухачова Н.С.)
 5. Давидян Діана, МО-21(Науковий керівник - к. філол. н., доц. кафедри української та іноземних мов Сухачова Н.С.)
 6. Єретиченко Марина, МО-21 (Науковий керівник - к. філол. н., доц. кафедри української та іноземних мов Сухачова Н.С.)
 7. Кривицька Анна, ТХ-11(Науковий керівник – к. п. н., доц., доцент кафедри української та іноземних мов Король Т.Г.)
 8. Левченко Вікторія, Ф-11 (Науковий керівник – к. п. н., доц., доцент кафедри української та іноземних мов Король Т.Г.)
 9. Литовченко Катерина, Ф-21 (Науковий керівник – к. п. н., доц., доцент кафедри української та іноземних мов Король Т.Г.)
 10. Одинюк Тарас, ТХ-11(Науковий керівник – к. п. н., доц., доцент кафедри української та іноземних мов Король Т.Г.)
 11. Погорілець Оксана, ТХ-11 (Науковий керівник – к. п. н., доц., доцент кафедри української та іноземних мов Король Т.Г.)
 12. Соколова Гання, МО-21(Науковий керівник - к. філол. н., доц. кафедри української та іноземних мов Сухачова Н.С.)
 13. Терела Євгеній, ЕК-21 (Науковий керівник – ст.викладач кафедри української та іноземних мов Ємець С.О.)
 14. Чмирь Валерія, Ф-11 (Науковий керівник – к. п. н., доц., доцент кафедри української та іноземних мов Король Т.Г.)
 15. Шевченко Віталіна, МО-21(Науковий керівник - к. філол. н., доц. кафедри української та іноземних мов Сухачова Н.С.)


Студенти 2 курсу спеціальності «Економічна кібернетика» під час проведення олімпіади


сертифікати учасників олімпіади

Студенти 2 курсу спеціальності «Економічна кібернетика» Базавлук Микола та Терела Євгеній посіли перші місця серед студентів другого курсу.
Серед студентів першого курсу студенти груп Ф-11 та ГРС-11 Чмирь Валерія та Бортник Карина посіли другі місця.
Студенти груп ТХ-11 та Ф-11 Погорілець Оксана та Левченко Вікторія посіли треті місця.

Переможці олімпіади


сертифікати переможців

Вітаємо переможців та бажаємо подальших звершень!

          

10 травня 2016 року доцент кафедри Воловик Л. Б. провела інтелектуальну гру для студентів груп ФІЛ 11, МО 11 «Подорож у Німеччину» (німецькою мовою), яка передбачала відповіді на запитання з географії, історії, економіки Німеччини (конкурси: «Декодування», «Бліц» «Правильні відповіді»). Кожен учасник мав змогу продемонструвати свою обізнаність з історією, звичаями, традиціями Німеччини.

          

19–20 квітня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася XXXIX Наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2015 рік, у рамках якої працювала секція «Актуальні проблеми лінгвістики» на чолі з професором, доктором філологічних наук, завідувачем кафедри української та іноземних мов Бобух Н. М. Робочими мовами секції були українська, англійська й німецька. Учасники мали змогу обговорити актуальні питання лінгвістики, які стосувалися лексичної та граматичної семантики, перекладу, термінознавства, міжкультурної комунікації, етнолінгвістики та стилістики. Конференція надала можливість студентам представити результати своїх наукових пошуків шляхом збору, систематизації, аналізу інформації за обраною темою, а також закріпити комунікативні уміння й навички з іноземних мов. Студенти, доповіді яких виявилися найкращими, були відзначені дипломами. А саме: Василенко Антон Юрійович - дипломом ІІІ ступеня, Галіновський Дмитро Денисович - дипломом ІІ ступеня, Белакова Анастасія Олегівна - дипломом І ступеня.

XXXIX Наукова студентська конференція
за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2015 рік
(м. Полтава, 19-20 квітня 2016р.)

С Е К Ц І Я

Актуальні проблеми лінгвістики

КЕРІВНИК: Бобух Надія Миколаївна, д. філол. н., професор
СЕКРЕТАР:
Белакова Анастасія Олегівна, МО-11

1. Економічна термінологія в німецькій мові.

Василенко Антон Юрійович, УПЕП-11
(керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

2. Сленг як мовне явище.

Галіновський Дмитро Денисович, МЕ-21
(керівник – Завалій С. Б., к. філол. н., ст. викладач)

3. Стилістичні особливості англомовних слоганів підприємств сфери гостинності.

Салех Ляна Хелалівна, ГРС-21
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

4. Новий економічний словник і термінологія англійської економічної мови.

Славко Ігор Олександрович, ДІД-21
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

5. Неологізми в сучасній англомовній економічній сфері.

Белакова Анастасія Олегівна, МО-11
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

6. Лінгвістичні особливості елементів прихованої реклами в сучасному мистецтві.

Мотуз Єлизавета Сергіївна,ТЕМС-11
(керівник – Гончарова Є. Є., к. пед. н., ст. викладач)

7. Стилістичні особливості мови Інтернет-комунікацій.

Терела Євгеній Валерійович, ЕК-21
(керівник – Ємець С. О., ст. викладач)

8. Найпоширеніші мовні помилки у фаховому спілкуванні.

Давидян Діана Олегівна, МО-21
(керівник – Чорна О. Ю., викладач)

 


Белакова Анастасія Олегівна, дипломант І ступеня.

          

6–8 квітня 2016 р. студентка групи Філ - 11 Худолій Анна Юріївна брала участь з доповіддю в роботі ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ», яка проводилася у Київському національному авіаційному університет (науковий керівник доц. Шехавцова С.О.). Тези доповіді опубліковано.

          

На весняних канікулах викладачі кафедри української та іноземних мов підготували та провели серію заходів "Дні ПУЕТ" у спеціалізованій середній школі #3 м. Полтави.

Зокрема, 22 березня 2016 року доцент Король Т. Г., старший викладач Ємець С.О. провели інтелектуальну гру «Найрозумніший» (‘The Cleverest’) англійською мовою (тема «Україна») для учнів 9-10 класів, яка передбачала проведення п’яти конкурсів: «Декодування» (поділ учнів на команди та визначення капітанів); «Бліц» (швидкі відповіді на запитання протягом хвилини); «Лінія з трьох правильних відповідей» (відповіді на запитання з обраної теми); «Битва капітанів» (вербальне пояснення → відгадування зображених об’єктів); «Канікули» (відгадування назв міст на основі запропонованої інформації та фотографій).


На фото: команда переможець інтелектуальної гри ‘The Cleverest’

          

2 березня 2016 року доцент кафедри Воловик Л. Б. провела вікторину для учнів випускних класів «Berühmte Deutsche», яка передбачала відповіді на запитання щодо діяльності відомих людей, біографічних даних державних діячів, відомих письменників, поетів Німеччини. Учням були запропоновані конкурси: «Berühmte Deutsche», «Berühmte Dichter Deutschlands»

          

4 лютого 2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті відбувся успішний захист кандидатської дисертації на тему: "Методика навчання усного англомовного спілкування з використанням ділової гри майбутніх фахівців із інформаційної безпеки" зі спеціальності 13.00.02 – "Теорія і методика навчання: германські мови" аспіранта кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики Київського національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" Конопленко Людмили Олександрівни.

Науковий керівник – к. п. н., доц., доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики Київського національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" Коломієць Світлана Семенівна.

Офіційним опонентом на захисті виступила доцент кафедри української та іноземних мов Полтавського університету економіки і торгівлі, к. п. н., Король Тетяна Григорівна.

З дисертацією, авторефератом дисертації та відгуками офіційних опонентів можна ознайомитися на сайті Київського національного лінгвістичного університету http://www.knlu.kiev.ua/research/821-zdobuvachi-naukovikh-stupeniv-d-26-054-01.

 

          

У 2016 році світ відзначатиме 400-річчя від дня смерті видатного англійського поета й драматурга Вільяма Шекспіра. Все драматичне, що трапляється з різними людьми і з суспільством у цілому, було зображено Шекспіром з тим ступенем художнього узагальнення, що дозволяє в різні часи й, здавалося б, в нових умовах пізнавати себе і своє життя. Створені майже чотири століття тому твори Вільяма Шекспіра залишаються сучасними й тепер. І тому вони безсмертні. З нагоди дня смерті митця доцент кафедри УІМ Сухачова Н. С. та студенти групи Філ – 11 організували та провели захід присвячений його творчості. У рамках заходу студенти переглянули документальні фільми, присвячені життю та творчості Вільяма Шекспіра, а також читали сонети та уривки його найвідоміших творів.

          

19 грудня 2015 р. на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського відбувся VI Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка, в якому брала участь студентка 2 курсу спеціальності «Менеджмент організації» Давидян Діана Олегівна (науковий керівник викладач Чорна Олександра Юріївна).

          

12 грудня 2015 р. на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського відбувся ІІ етап XVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, в якому брали участь студентка 3 курсу спеціальності «Міжнародна економіка» Гайдук Владислава Олексіївна, науковий керівник ст.викладач: Завалій Світлана Борисівна та студентка 2 курсу спеціальності «Менеджмент організації» Давидян Діана Олегівна, науковий керівник викладач Чорна Олександра Юріївна.

          

16 листопада 2015 р. ст. викладач кафедри Ємець Світлана Олегівна брала участь у роботі методичного семінару Real-life learning, teaching and assessment, організованого Видавництвом Кембриджського університету (Cambridge University Press), Екзаменаційним департаментом Кембриджського університету Cambridge English, Ukraine, та офіційним представником видавництва в Україні компанією Linguist Ukraine. Лінгвіст, навчальна література.

В рамках семінару була проведена зустріч з міжнародними тренерами Ольгою Мадилус (Olha Madylus) i Джилліан Хортон-Крюгер (Jillian Horton-Krueger).

Учасники семінару взяли учать у надзвичайно важливій дискусії з Ольгою Мадилус про важливість розвитку міжкультурної компетенції на уроках англійської мови. Матеріали з цієї теми та багато інших цікавих наробок Ви знайдете в блозі Ольги http://www.olhamadylusblog.com/.

Джилліан розповіла про особливості оцінювання всіх чотирьох мовленнєвих вмінь рівня В1 на прикладі екзамену Cambridge English: Preliminary for Schools.

Фото зі сторінки Cambridge University Press ELT Ukraine у Facebook https://www.facebook.com/195740800509682

#cambridgeukraine


Під час роботи семінару


Ольга Мадилус про міжкультурну компетенцію на уроках англійської мови


Джилліан Хортон-Крюгер про особливості оцінювання всіх чотирьох мовленнєвих вмінь рівня В1

          

Звіт
про участь кафедри української та іноземних мов
у проведенні дня відкритих дверей
23 жовтня 2015 р.

Для 22 учнів 9, 10, 11 класів СЗШ №3 м. Полтави (у супроводі вчителів Ребрик Тамари Олександрівни та Пустовіт Олени Іванівни) було проведено:


На фото: студенти групи Філ-11 під час проведення дня відкритих дверей

          

 

Вітаємо!

Колектив кафедри української та іноземних мов сердечно вітає

Воловик Ларису Борисівну,
Король Тетяну Григорівну,
Стеценка Володимира Валерійовича

з присвоєнням вченого звання доцента!

Зичимо творчих успіхів!


          

5 травня 2015 року об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України  ст. викладач кафедри Завалій Світлана Борисівна захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 „Типологія оксиморонних синтагм у поезії  другої половини ХХ – початку ХХІ століття” (науковий керівник доктор філологічних наук, професор Бобух Надія Миколаївна, ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі», завідувач кафедри української та іноземних мов).

Вітаємо з захистом та бажаємо подальших наукових звершень!

          

Вітаємо з захистом кандидатської дисертації ст. викл. кафедри Завалій Світлану Борисівну!

          

Звіт про роботу факультативу з англійської мови для спеціальних цілей ‘ESP Coffee Shop: If English is your cup of tea’, який працює на базі 11-х класів спеціалізованої СЗШ № 3 м. Полтави

27 квітня 2015 року ст. викладач Гончарова Є.Є. провела заняття на тему "Product and Brand" для учнів одинадцятого класу СЗШ №3, яке передбачало обговорення типів товару. Учнів зацікавила тема і вони активно приймали участь у дискусії.

          

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки»

19–21 березня 2015 р. Вищому навчальному закладі «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулась VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інформатика та системні науки» (ІСН–2015).

Конференція проводилась під егідою

Співорганізатори конференції:

Конференція працювала за напрямами:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

Конференція викликала значний інтерес в наукових колах, про що свідчить статистика конференції:

Серед учасників:

До роботи конференції була залучена старший викладач кафедри української та іноземних мов Ємець Світлана Олегівна, яка забезпечувала синхронний переклад виступу Andrzej Jarynowski (Молдавський державний університет) зі спільної доповіддю з Andrzej Buda (Інститут ядерної фізики Польської академії наук) «Agent-based modeling, complex networks and system dynamics – practical approaches».


Виступає Andrzej Jarynowski (Молдавський державний університет) зі спільної доповіддю з Andrzej Buda (Інститут ядерної фізики Польської академії наук) «Agent-based modeling, complex networks and system dynamics – practical approaches». Синхронний переклад забезпечує старший викладач кафедри української та іноземних мов Світлана Олегівна Ємець

          

Вітаємо з захистом кандидатської дисертації ст. викл. кафедри Гончарову Євгенію Євгеніївну!

          

27 березня 2015 року об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ст. викладач кафедри Гончарова Євгенія Євгеніївна захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 „Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах” (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Гринькова Марина Вікторівна, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту).

Вітаємо з захистом та бажаємо подальших наукових звершень!

          

Конкурс соціальної реклами англійською мовою

Кафедра сучасних європейських мов Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ запрошує студентів усіх курсів та напрямів підготовки взяти участь у конкурсі соціальної реклами англійською мовою, який буде проведено у форматі презентації відеороликів у рамках відкритого засідання Євроклубу “Healthy Living: Tools for Success”.

Оголошення результатів конкурсу відбудеться під час засідання Євроклубу 5 травня 2015 року о 13.00 на базі Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

Заявки щодо участі у засіданні Євроклубу (зразок додається) та рекламні відеоролики (електронний варіант – на зйомному носії або електронною поштою) необхідно надати до 28 квітня 2015 року.

Детальніше

          

Звіт про роботу факультативу з англійської мови для спеціальних цілей ‘ESP Coffee Shop: If English is your cup of tea’, який працює на базі 11-х класів спеціалізованої СЗШ № 3 м. Полтави

16 березня 2015 року доц. Воскобойник В. І. провела  бесіду «Їжа та здорове харчування» англійською мовою для учнів випускного класу 11-А ЗОШ № 3 м. Полтави, яка передбачала обговорення питань необхідності споживання різних груп харчових продуктів, типів поживних речовин та особливостей здорового харчування. У кінці бесіди учні розробили інструкції здорового харчування та склали свій щоденний здоровий раціон харчування.

          

27 лютого 2015 р. старший викладач Стеценко Володимир Валерійович провів заняття на тему «History of Economic Thought» для учнів одинадцятого класу СЗШ №3, яке передбачало ознайомлення з історією економіки. Учням була цікава тема заняття, оскільки вона стосувалась історико-економічних факторів, яки мали великий вплив на світовий розвиток.

          

Звіт про роботу факультативу з англійської мови для спеціальних цілей ‘ESP Coffee Shop: If English is your cup of tea’, який працює на базі 11-х класів спеціалізованої СЗШ № 3 м. Полтави

12 грудня 2014 р. старший викладач Сухачова Наталія Сергіївна провела заняття на тему «Stress Management» для учнів одинадцятого класу СЗШ №3, яке передбачало обговорення стресових ситуацій у житті кожної людини, а також їх наслідків та шляхів подолання. Учням була цікава тема заняття, оскільки вона стосувалась їх повсякденного життя. Вони жваво брали участь в обговоренні стресових ситуацій та пропонували свої шляхи попередження та подолання їх.

          

Звіт про роботу факультативу з англійської мови для спеціальних цілей ‘ESP Coffee Shop: If English is your cup of tea’, який працює на базі 11-х класів спеціалізованої СЗШ № 3 м. Полтави

5 грудня 2014 року відбулося чергове засідання факультативу з англійської мови для спеціальних цілей ‘ESP Coffee Shop: If English is your cup of tea’, який працює на базі 11-х класів спеціалізованої СЗШ № 3 м. Полтави. Доцент кафедри Король Т. Г.  провела заняття з ділової англійської мови на тему “Bank Products and Services” («Банківські продукти та послуги»). Учні мали можливість узяти участь у вікторині з історії банківської системи, ознайомитися з необхідним лексичним матеріалом із теми, обговорити основні типи банківських продуктів та послуг на основі запропонованих текстів для читання та аудіювання.

          

Звіт про роботу факультативу з англійської мови для спеціальних цілей ‘ESP Coffee Shop: If English is your cup of tea’, який працює на базі 11-х класів спеціалізованої СЗШ № 3 м. Полтави

27 листопада 2014 року доцент кафедри Барилко С.М. провела в 11-Б класі урок з ділової іноземної мови «Особливості перекладу економічних термінів» з використанням роздаткового  матеріалу (ідіоматичних слів і словосполучень).

          

Викладачі кафедри української та іноземних мов провели заходи з профорієнтаційної роботи в спеціалізованій СЗШ № 3 м. Полтави.

19 листопада 2014 року доцент кафедри Воловик Л. Б. провела вікторину для учнів випускних класів (11-А, 11-Б) «Die beruhmte Menschen Deutschlands», яка передбачала відповіді на запитання щодо діяльності відомих людей, біографічних даних державних діячів , відомих письменників, поетів Німеччини. Учням були запропоновані конкурси: «Beruhmte Deutsche», «Beruhmte Dichter Deutschlands», «Beruhmte Schauspieler Deutschlands»

          

10 листопада 2014 року ст. викладач кафедри української та іноземних мов к. філол. н. Сухачова Н. С. взяла участь у навчальному семінарі-моделюванні для сучасної спільноти «Наша громадо! Дебатуй та домовляйся задля користі та компромісів», який проходив у Полтавському університеті економіки і торгівлі. CIVIC-Інститут міжнародної освіти проводив гру з моделювання та ряд семінарів спільно з Інститутом іноземних культурних зв’язків (IFA). Семінар демонстрував інтерактивні методи в галузі європейської громадянської освіти. Учасники обговорювали методи, проблеми та перспективи освіти в умовах сучасної глобалізації та демократизації суспільства.

          

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

10–11 жовтня 2014 року кафедра української та іноземних мов Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спільно з Інститутом української мови Національної академії наук України проводила ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Мова і міжкультурна комунікація». Актуальність проведення конференції, присвяченої питанням мови й міжкультурної комунікації, зумовлена сучасними міжнаціональними та глобалізаційними процесами, які  позначаються на розвитку всіх країн, зокрема на виробленні освітньо-культурних стратегій вищих навчальних закладів.

Загальна кількість заявок – 48, із них: членів-кореспондентів НАН України – 1, докторів наук  – 14, кандидатів наук – 26. Представлено 7 країн: Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Росія, Туреччина, Україна, Чехія.

У конференції взяли участь відомі в Україні й за кордоном науковці: Єрмоленко Світлана Яківнадоктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України;Бибик Світлана Павлівна доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України; Глуховцева Катерина Дмитрівнадоктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та загального мовознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та ін.

Під час конференції працювали дві секції: «Специфіка національних мов і культур: структурний та комунікативний аспекти»; «Культурологічний підхід до викладання мови» і круглий стіл «Сучасні методи дослідження взаємозв’язку мови і культури».

Почесний гість науково-практичної конференції – полтавська поетеса-піснярка, журналіст, заслужений діяч мистецтв України Марія Бойко – привітала учасників поетичним словом.

Студент ІІ курсу факультету фінансів і обліку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міралієв Гусейн (Азербайджан) прочитав для учасників наукового зібрання поезію Ліни Костенко.

Після роботи секцій була організована екскурсія по університету. Крім того, доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки, культурології та історії Оніпко Т. В. провела екскурсію по Полтаві з відвідуванням літературно-меморіальних музеїв В. Г. Короленка та І. П. Котляревського, а також екскурсію до Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

Інформація про ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Мова і міжкультурна комунікація» була висвітлена 10 жовтня 2014 р. у новинах Полтавської телевізійної студії «Місто».

          

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мова і міжкультурна комунікація», яка відбудеться 10–11 жовтня 2014 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Робочі мови конференції – українська, російська.

Наукова проблематика конференції:

 1. Мова – засіб національної ідентифікації.
 2. Мовна освіта в сучасних умовах міжкультурної комунікації.
 3. Мовна культура – основа елітарної української мови.
 4. Дискурс. Лінгвістика тексту.
 5. Проблеми сучасної термінології.
 6. Методика навчання української та іноземних мов.

          

Студентська Інтернет-олімпіада
з англійської мови, математики, фізики, хімії та комп’ютерних наук

23 квітня 2014 року кафедра української та іноземних мов спільно з кафедрами іноземних мов Київського національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Томського політехнічного університету,  Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка та Державного університету телекомунікацій провела «Студентську Інтернет-олімпіаду з англійської мови, математики, фізики, хімії та комп’ютерних наук», у якій узяли участь понад 40 студентів І і ІІ курсів нашого університету.

Студентам було запропоновано випробувати себе в розв’язанні задач з математики, фізики, хімії та програмування англійською мовою, а також виконати граматичний тест, завдання з аудіювання і читання та написати нарис на задану тему. 

Результати участі студентів ПУЕТ у «Студентській Інтернет-олімпіаді з англійської мови, математики, фізики, хімії та комп’ютерних наук»:

Категорія «Англійська мова, хімія», І курс

Друге місце – Гонтова Катерина (ГРС-11), науковий керівник – к. п. н., ст. викл. Король Т.Г.;
– Сороковий Богдан (ГРС-11), науковий керівник – к. п. н., ст. викл. Король Т.Г.

Третє місце – Поденко Юрій (ДІД-11), науковий керівник – к. е. н., ст. викл. Стеценко В.В.

Категорія «Англійська мова, комп’ютерні науки», І курс

Третє місце – Медвінська Катерина (ДІД-12), науковий керівник – викл. Ємець С.О.;
– Албаєв Михайло (EK-11), науковий керівник – ст. викл. Гончарова Є.Є. 

Категорія «Англійська мова, математика», І курс

Третє місце  –  Кикоть Сергій (І-11), науковий керівник – викл. Ємець С.О.

Категорія «Англійська мова, математика», ІІ курс

Третє місце  – Щербань Ігор (ЕК-21), науковий керівник – викл. Ємець С.О.

Вітаємо призерів та їхніх наукових керівників!

Зведені результати «Студентської Інтернет-олімпіади з англійської мови, математики, фізики, хімії та комп’ютерних наук» представлено в таблицях поданих нижче:


Учасники виконують завдання олімпіади

STUDENTS INTERNET CONTEST IN ENGLISH, MATHS, PHYSICS, CHEMISTRY, AND COMPUTER SCIENCES.  

Students Internet Contest in English, Maths, Physics, Chemistry, and Computer Sciences was held by the Department of Ukrainian and Foreign Languages of our University together with the Departments of Foreign Languages of National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Tomsk Polytechnic University (Russia), Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, and State University of Telecommunications on April 23 2014. About 40 1-st and 2-nd year students of our university have participated in the contest in different categories. The second places were taken by students of PUET Kateryna Hontova (HB-11), Bohdan Sorokovyy (HB-11).  The third places were taken by students of PUET Yuriy Podenko (RM-11), Kateryna Medvinska (RM-12), Mykhaylo Albayev (EC-11), Serhiy Kykot (I-11), Ihor Scherban (EC-21).

Congratulations!

          

Міжнародний симпозіум у Болгарії

03 – 06 квітня 2014 р. у Великотирновському університеті імені Святих Кирила і Мефодія (Болгарія) відбувся Одинадцятий міжнародний симпозіум – МАПРЯЛ’14 «Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание» за участі представників 16 країн, зокрема Японії, Ірану, Греції, Сербії, Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Туреччини, Казахстану, Грузії та ін. У роботі симпозіуму взяли участь завідувач кафедри української та іноземних мов, проф. Бобух Н. М. і старший викладач кафедри Король Т. Г. (заочно). Н. М. Бобух була співголовою секції «Культурология и лингвокультурология. Русский язык в этнокультурной парадигме». Крім засідання секцій, був проведений круглий стіл «Тестирование: за и против». Учасники симпозіуму отримали сертифікати.

          

Запрошуємо студентів І-ІІ курсів до участі у студентській Інтернет-олімпіаді з англійської мови, математики та фізики, математики, фізики, хімії, комп’ютених наук, яка відбудеться 22-24 квітня 2014 року.

За додатковою інформацією звертатися на кафедру української та іноземних мов  (каб. 401).

          

18 лютого 2014 року зав. кафедри, проф. Бобух Н. М. та магістрант факультету фінансів і обліку Заворотній С. провели вікторину-бесіду «Заговори, щоб я тебе побачив» (тема «Мовний етикет») для учнів випускних класів на базі ЗОШ №22 м. Кременчука, яка передбачала обговорення питань мовного етикету, зокрема формул вітання, звертання в офіційній обстановці, особливостей етикету в інших країнах світу, з’ясування етичних питань використання мобільних телефонів та норм поведінки в громадських місцях. Учням було запропоновано відгадати тематичний кросворд і відредагувати неправильні вислови («мовні динозаври»).

          

Запрошуємо студентів, аспірантів та викладачів університету взяти участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Ольвійський форум – 2014». Конференція відбудеться в місті Миколаїв та селищі міського типу Коблево, що знаходиться на узбережжі Чорного моря, 23 – 25 травня 2014 року.

Інформаційний лист Конференції молодих учених

          

Запрошуємо студентів, аспірантів та викладачів університету взяти участь у вебінарах видавничого дому Macmillan.

Завантажити pdf

          

Викладачі кафедри української та іноземних мов провели захід з профорієнтаційної роботи в спеціалізованій ЗОШ № 3 м. Полтави.

6 грудня 2013 року старші викладачі кафедри Воловик Л. Б. і Стеценко В. В. провели вікторину «Was wissen wir über Deutschland» для учнів випускних класів (11-А, 11-Б), яка передбачала відповіді на запитання з історії, політики, економіки Німеччини. Учням були запропоновані конкурси: «Wo spricht man deutsch?», «Die Reise nach Deutschland», «Deutsch macht Spaß».


Фото 1 - 3. Під час проведення вікторини

          

4 грудня 2013 року видавничий дім Macmillan провів он-лайн вебінар за участю Steve Taylore-Knowles на тему: “Lifeskills and Mind Online”. У роботі вебінару взяли участь ст. викладач кафедри Король Тетяна Григорівна та викладач кафедри Ємець Світлана Олегівна.

Прослухати вебінар можна за посиланням:

https://sas.elluminate.com/site/external/jwsdetect/playback.jnlp?psid=2013-12-04.0024.M.A4A2083F8D83DF6653BCC2FA66B669.vcr&sid=2009418


Фото 1 - 2. Сертифікати учасників

          

Вітаємо переможців конкурсу соціальної реклами англійською мовою!

26 листопада 2013 р. на базі Харківського торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету (ХТЕІ КНТЕУ) у рамках відкритого засідання Євроклубу “Create, Do Not Destroy!” відбулася презентація конкурсних відеороликів соціальної реклами англійською мовою. У заході взяли участь студенти Полтавського університету економіки і торгівлі, Харківського національного автодорожнього університету, Харківської гуманітарно-педагогічної академії, Харківського торговельно-економічного інституту та Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Протягом засідання студенти спілкувалися на злободенні проблеми сьогодення, які носять соціальний характер, висловлювали свою думку щодо гострих питань українського суспільства, а також з’ясовували, які проблеми мають статус глобальних та пропонували шляхи для їх вирішення. Серед соціальних аспектів, на які студенти зауважили у своїх рекламних роликах, найбільшої актуальності набули проблеми наркотичної залежності, паління, людської байдужості та жорстокості, а також родинних стосунків.

У засіданні взяли участь викладач кафедри української та іноземних мов Ємець Світлана Олегівна та студенти-представники творчих команд: Петриченко Сергій, Жданова Аліна та Токарєва Яна (група ЕК-31). Студенти представили на відкритому засіданні свої рекламні ролики та взяли участь в обговоренні конкурсних робіт.


Фото 1. Під час роботи Євроклубу, засідання Євроклубу веде ст. викладач кафедри сучасних європейських мов Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ Хорошилова Ю. О.


Фото 2. Нагородження учасників

Ролик «Love never fails» (автори: Гуторов Юрій і Левченко Євген (І-11); Жданова Аліна, Матвієць Сергій, Петриченко Сергій, Токарєва Яна (ЕК-31); режисер – викл. Ємець С. О.) відзначений дипломом І ступеня в номінації «Still Loving Hearts».


Ролик 1. Love never fails


Фото 3 – 8. Дипломи І ступеня

Соціальна реклама «Life is not a Movie», підготовлена студентками групи ЕК-31 Токарєвою Яною та Ждановою Аліною (викл. – Ємець С. О.), відзначена дипломом І ступеня в номінації «Reality of Life».


Ролик 2. Life is not a Movie


Фото 9, фото 10. Дипломи І ступеня

Грамотою ХТЕІ КНТЕУ нагороджено викладача кафедри української та іноземних мов Ємець Світлану Олегівну за підготовку студентів до участі в конкурсі соціальної реклами англійською мовою “Create, Do Not Destroy!”.


Фото 11. Грамота викладача кафедри української та іноземних мов Ємець Світлани Олегівни

          

The Macmillan Online Conference 2013

З 11 по 15 листопада 2013 року видавничий дім Macmillan проводив он-лайн конференцію, присвячену проблемам викладання англійської мови.


Фото 1. План роботи конференції

У роботі конференції взяла участь викладач кафедри української та іноземних мов Ємець Світлана Олегівна


Фото 2-5. Сертифікати учасника

З матеріалами конференції можна ознайомитися за адресою:
http://www.macmillanenglish.com/online-conference/2013/

або
http://www.youtube.com/user/macmillanELT?feature=watch

або стежити за новинами в twitter:

macmillanelt @MacmillanELT
Mike Hogan @irishmikeh
Ceri Jones @cerirhiannon
Scott Thornbury @thornburyscott
NikPeachey @NikPeachey
Pete Sharma @petesharma

З матеріалами конференцій, які проводилися раніше, можна ознайомитися:
http://www.macmillanenglish.com/online-conference/

          

24–25 жовтня 2013 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулася V Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі».

У роботі конференції взяло участь 25 учасників з України та Росії. Одним із учасників конференції був голова Ради студентів і аспірантів університету, магістрант факультету фінансів і обліку Заворотній С. І. (науковий керівник – д. філол. н., проф., завідувач кафедри української та іноземних мов Бобух Н. М.), який виступив з доповіддю на тему: «Культура мови – ознака загальної культури фахівця» на засіданні секції «Мова і культура».

Під час проведення конференції учасників ознайомили з матеріально-технічною базою університету, зокрема з навчально-науковою лабораторією етнології, у якій систематизовано та впорядковано фольклорні записи в рукописному фонді; зібрано фото-, фоно- та відеозаписи, графічні зображення об’єктів Поділля з народознавства; укомплектовано народознавчу бібліотеку, лабораторії та ін.

Для учасників конференції була проведена екскурсія до Хотинської фортеці.

          

20 жовтня 2013 р. в м. Краснодар (Росія) пройшла IV Міжнародна науково-практична конференція «Світ гуманітарних знань». У роботі конференції взяла участь старший викладач кафедри української та іноземних мов, к. філол. н., Воловик Л. Б.
з доповіддю «Словотвірні функції префіксальних дієслів (на матеріалі німецької економічної термінології)».

          

3–5 жовтня 2013 р. викладач кафедри  Задорожна Альона Сергіївна взяла участь у  роботі Міжнародної наукової конференції «Поетика інтермедіальності в літературі ХІХ – ХХІ століть», яка проходила в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, з доповіддю «Прецедентні імена літературного походження в мемуаристиці українських шістдесятників».

          

20–21 вересня 2013 р. викладач кафедри  Ємець Світлана Олегівна взяла участь у  роботі ІІ Міжнародної наукової конференції «Взаємодія етнічних і планованих мов у контексті європейської інтеграції», яка відбулася у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, з доповіддю «Конвенціональні метафори концепту УСПІХ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)» а також прослухала курс лекцій із дисципліни «Застосування сучасних комп’ютерних технологій у лінгвістичних дослідженнях» проф. Біскуб І. П. (54 год.)


Фото 1-2. Сертифікат учасника

          

Згідно з рішенням Правління Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» студент четвертого курсу Заворотній Святослав Ігорович (Ф-42) за наукову роботу на тему: «Культура мови – ознака загальної культури фахівця» (науковий керівник – завідувач кафедри української та іноземних мов, д. філол. н., проф., Бобух Надія Миколаївна) зайняв 6 позицію з-поміж конкурсантів наукового напряму «Філологія та журналістика» і 71 з-поміж 320 учасників, які стали стипендіатами програми «Завтра.UA».


Студент факультету фінансів і обліку Заворотній С. І. та науковий керівник – завідувач кафедри української та іноземних мов, д. філол. н., проф., Бобух Н. М.

          

Вітаємо

Вітаємо старшого викладача кафедри української та іноземних мов Король Тетяну Григорівну з присвоєнням наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

          

Вітаємо

Вітаємо старшого викладача кафедри української та іноземних мов Воловик Ларису Борисівну з присвоєнням наукового ступеня кандидата філологічних наук.

          

Вітаємо старшого викладача кафедри української та іноземних мов Антіпову Альону Володимирівну з захистом кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

          

Міжнародна Інтернет-олімпіада з англійської мови, математики та фізики

16 квітня 2013 року кафедрою української та іноземних мов спільно з кафедрами іноземних мов Київського національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Томського політехнічного університету та Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка проведено «Міжнародну Інтернет олімпіаду з англійської мови, математики та фізики», в якій узяли участь понад 40 студентів І і ІІ курсів нашого університету.

Студентам пропонувалося випробувати себе в розв’язанні задач з математики та фізики англійською мовою, а також виконати граматичний тест,  завдання з аудіювання і читання та написати нарис на задану тему. 


Студенти 2 курсу (зліва направо Морозова Є., Миць В., Дмитренко А.) виконують завдання олімпіади


Студенти 1 курси під час виконання завдань Інтернет-олімпіади (зліва направо Гарашко Ю., Сіонська А., Куценко Є.)

У загальному університетському заліку І місце здобула команда КПІ, ІІ місце – ТПУ, ІІІ місце – ПУЕТ, а команда ПНТУ - відповідно IV місце.

Третє місце в Міжнародній Інтернет-олімпіаді посіла студентка І курсу ПУЕТ, Корж Ірина (ГРС-11), науковий керівник – к.п.н., ст. викл. Король Т.Г. Вітаємо призера!

Зведені результати «Міжнародної Інтернет олімпіади з англійської мови, математики та фізики» представлено в таблицях поданих нижче (файл 1 - перший курс, файл 2 – другий курс).

Відповідно найкращими серед студентів І курсу ПУЕТ стали:

Найкращими серед студентів ІІ курсу ПУЕТ стали:

          

Інформація кафедри української та іноземних мов про заходи з профорієнтаційної роботи в ЗОШ №3 м. Полтави

Викладачі кафедри української та іноземних мов провели ряд заходів з профорієнтаційної роботи в ЗОШ № 3 м. Полтави.

Зокрема, 20 березня 2013 року старші викладачі Король Т. Г., Остапченко О. Б., Стеценко В. В. провели інтелектуальну гру «Найрозумніший» (‘The Cleverest’) англійською мовою (тема «Україна») для учнів випускних класів (11-А, 11-В), яка передбачала проведення п’яти конкурсів: «Декодування» (поділ учнів на команди та визначення капітанів); «Бліц» (швидкі відповіді на запитання протягом хвилини); «Лінія з трьох правильних відповідей» (відповіді на запитання з обраної теми); «Битва капітанів» (вербальне пояснення → відгадування зображених об’єктів); «Канікули» (відгадування назв міст на основі запропонованої інформації та фотографій).

21 березня 2013 року зав. кафедри, проф. Бобух Н. М., старший викладач Завалій С. Б.) і голова ради студентів та аспірантів ПУЕТ Заворотній С. провели вікторину-бесіду «Заговори, щоб я тебе побачив» українською мовою (тема «Мовний етикет») для учнів випускних класів (11-А, 11-В), яка передбачала обговорення питань мовного етикету, зокрема формул вітання, звертання в офіційній обстановці, особливостей етикету в інших країнах світу, з’ясування етичних питань використання мобільних телефонів та норм поведінки в громадських місцях. Учням було запропоновано відгадати тематичний кросворд та відредагувати неправильні вислови («мовні динозаври»).

1 квітня 2013 року старші викладачі кафедри Воловик Л. Б. і  Стеценко В. В. провели вікторину ‘Geografie, Geschichte, Wirtschaft’ для учнів випускних класів (11-А, 11-В), яка передбачала відповіді на запитання з географії, історії, економіки Німеччини (конкурси: «Декодування», «Бліц» «Правильні відповіді»). Кожен учасник мав змогу продемонструвати свою обізнаність з історією, звичаями, традиціями Німеччини й виявити рівень володіння німецькою мовою.

Переможці інтелектуальної гри, вікторини-бесіди й вікторини були нагороджені призами, а всі учасники – солодощами.

          

20 березня 2013 року старші викладачі кафедри української та іноземних мов Король Т.Г., Остапченко О.Б. та Стеценко В.В. провели інтелектуальну гру The Cleverest для учнів 11 класів ЗОШ № 3 м. Полтави. Учні мали можливість відповісти на цікаві запитання з різних галузей знань, а саме - історії, культури, освіти, спорту, мистецтва України, виконати завдання творчого характеру та продемонструвати високий рівень володіння англійською мовою. Учасники та  переможці гри заохочені призами та солодощами.


Конкурс капітанів.


Команди під час обговорення.


Нагородження учасників гри.

          

11 березня в рамках практикуму з іноземної мови (англійської) ст. викладач  Остапченко О.Б. і студенти групи ОА-11, М-11 відвідали Полтавський краєзнавчий музей. Першокурсники ознайомилися з експозицією музею, зокрема оглянули експонати скарбниці.  Після відвідування музею студенти підготували презентації присвячені краєзнавчому музею.

          

Запрошуємо студентів І-ІІ курсів до участі в I міжнародній он-лайн олімпіаді з англійської мови, математики та фізики, яка відбудеться 16-25 квітня 2013 року.

          

Вітаємо старшого викладача кафедри української та іноземних мов Стеценка Володимира Валерійовича з присвоєнням наукового ступеня кандидата економічних наук.

          

14 грудня 2012 року старші викладачі кафедри української та іноземних мов Остапченко Ольга Борисівна, Король Тетяна Григорівна та викладач кафедри Ємець Світлана Олегівна відвідали семінар “Teaching for Success: Applying Active Learning Methods to Teaching”, проведений професором Lee University (Cleveland, Tennessee, USA)


Інформаційний лист семінару

Учасники семінару розглянули актуальні проблеми викладання англійської мови як іноземної в різних типах навчальних закладів, обговорили шляхи підвищення мотивації до навчання англійської мови представниками різних вікових груп, особливу увагу зосередили на методах та прийомах активного навчання англійської мови.

Семінар завершився обміном досвіду викладачів різних навчальних закладів міста.Сертифікати учасників семінару

          

Вітаємо переможців конкурсу соціальної реклами!

27 листопада 2012 року на базі Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету відбулося відкрите засідання Євроклубу «The Role of Social Advertising in Modern Society», в рамках якого були оголошені результати студентського конкурсу соціальної реклами. У заході взяли участь студенти Полтавського університету економіки і торгівлі, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського гуманітарно-педагогічного університету, Харківського банківського інституту, Харківського торговельно-економічного інституту та спеціальні гості з Сінгапуру.

У засіданні брали участь ст. викладач кафедри української та іноземних мов Остапченко Ольга Борисівна, викладач кафедри української та іноземних мов Ємець Світлана Олегівна та студенти-представники творчих команд. Студенти представили на відкритому засіданні свої роботи та взяли участь в обговоренні конкурсних робіт.

Засідання Євроклубу

Нагородження учасників

Ролик «Call your parents», знятий студентами груп ОА-31 Шкребець Альоною та Хоречко Юлією (ст. викладач Остапченко О.Б.) та І-31 Зуєвим Романом та Семенчаком Олексієм (викл. Ємець С.О.), отримав диплом І ступеня в номінації «Confronting Human Indifference».Дипломи І ступеня

Соціальна реклама «Abortion is your choice» студентки групи ЕК-21 Токаревої Яни (викл. Ємець С.О.) нагороджено дипломом І ступеня в номінації «Give Me Life».


Диплом І ступеня

Відеоролик студентів груп ЕК-31 та ЕК-21 (викл. Ємець С.О.)  «Live Love Laugh» відзначено дипломом І ступеня в номінації «Getting out of the Black».


Диплом І ступеня

Старшому викладачу кафедри української та іноземних мов Остапченко Ользі Борисівні та викладачеві кафедри української та іноземних мов Ємець Світлані Олегівні висловлена подяка ХТЕІ КНТЕУ за підготовку студентів до участі у відкритому засіданні Євроклубу «The Role of Social Advertising in Modern Society».

Подяка старшому викладачу кафедри української та іноземних мов Остапченко Ользі Борисівні

Подяка викладачеві кафедри української та іноземних мов Ємець Світлані Олегівні

          

З 28 жовтня по 9 листопада 2012 р. студенти факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й факультету фінансів і обліку ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проходили стажування на базі Бакинського слов’янського університету. Стажери прослухали курс лекцій з економіки, правових основ туристичного бізнесу, зовнішньої політики Азербайджану, а також відвідали готельні комплекси (Kempinski Hotel Badamdar, Hilton, Jumeirah Bilgah Beach).

Керівник делегації ПУЕТ – завідувач кафедри української та іноземних мов, доктор філологічних наук, професор Бобух Н. М. – провела майстер-класи з української мови для студентів Бакинського слов’янського університету (спеціальність «Переклад (Українська мова)» і «Регіонознавство (Українознавство)» та зустрілася з викладачами кафедри слов’янської філології.

Для членів делегації було організовано зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом України в Азербайджанській Республіці Міщенком О. П. та ректором Бакинського слов’янського університету проф. Абдулаєвим К. М.


Зустріч членів делегації з Надзвичайним і Повноважним послом України в Азербайджанській Республіці Міщенком О. П. у Посольстві України


Надзвичайний і Повноважний посол України в Азербайджанській Республіці Міщенко О. П. та керівник делегації ПУЕТ Бобух Н.М у Посольстві України


Зустріч членів делегації з Надзвичайним і Повноважним послом України в Азербайджанській Республіці Міщенком О. П. та ректором Бакинського слов’янського університету проф. Абдулаєвим К. М.


Майстер-класи з української мови проф. Бобух Н. М. для студентів Бакинського слов’янського університету


В Українському центрі культури Бакинського слов’янського університету


У галереї «Азербайджанський килим» ТОВ «Азер-Ілмя»

          

Вітаємо старшого викладача кафедри  української та іноземних мов Воловик Ларису Борисівну з захистом кандидатської дисертації на здобуття ступеня кандидата філологічних наук

          

ВІТАЄМО

Вітаємо старшого викладача кафедри  української та іноземних мов Король Тетяну Григорівну з захистом кандидатської дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук

          

Міжнародна науково-практична конференція «Мова і міжкультурна комунікація»

11 - 12 октября 2012 года кафедра украинского и иностранных языков Высшего учебного заведения Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли» совместно с Институтом украинского языка Национальной академии наук Украины проводила Международную научно-практическую конференцию «Язык и межкультурная коммуникация». Актуальность проведения конференции, посвященной вопросам языка и межкультурной коммуникации, предопределена современными межнациональными и глобализационными процессами, которые отражаются на развитии всех стран, в частности на определении образовательно-культурных стратегий высших учебных заведений.

Представлено 6 стран: Украина, Россия, Беларусь, Азербайджан, Чехия, Болгария. В конференции приняли участие 23 ученых, в частности известные в Украине и за рубежом: Ермоленко Светлана Яковлевна – доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины, заведующий отделом стилистики и культуры речи Института украинского языка НАН Украины; Глуховцева Екатерина Дмитриевна – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой украинской филологии и общего языкознания ДЗ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»; Симоненко Людмила Александровна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела научной терминологии Института украинского языка НАН Украины, автор и редактор многих терминологических словарей.

Во время конференции работали две секции: «Специфика национальных языков и культур: структурный и коммуникативный аспекты»; «Культурологический подход к преподаванию языка» и круглый стол «Современные методы исследования взаимосвязи языка и культуры».

Почетный гость научно-практической конференции – полтавская поэтесса, журналист, Заслуженный деятель искусств Украины Мария Бойко – поздравила участников своими стихотворениями и подарила сборники поэзий. Для участников конференции состоялся концерт народного фольклорного ансамбля «Яворина».

После работы секций была проведена экскурсия по университету и встреча участников конференции с ректором Полтавского университета экономики и торговли доктором исторических наук, профессором, Заслуженным работником образования Украины Нестулей А. А. Кроме того, доктор исторических наук, профессор кафедры педагогики, культурологии и истории Онипко Т. В. провела экскурсию к музей-усадьбу Н. В. Гоголя (с. Гоголево Шишацкого района), Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опошне, а также экскурсию по Полтаве с посещением литературно-мемориального музея
И. П. Котляревского и музея истории Полтавской битвы.

Информация о Международной научно-практической конференции «Язык и межкультурная коммуникация» была освещена 11 октября 2012 г. в новостях Полтавской телевизионной студии «Місто».

          

Афінський національний університет імені Каподістрії 25-ий рік поспіль організовує літню програму новогрецьких студій (ΘΥΕΣΠΑ). Заняття тривали з 5 червня до 11 липня 2012 року, до участі були запрошені викладачі, студенти та аспіранти відділень закордонних університетів, на яких вивчають предмети, пов’язані з грецькими студіями. Університет надав 100 стипендій кандидатам на участь у програмі. Стипендіатом програми стала й викладач кафедри української та іноземних мов Ємець Світлана Олегівна. Загалом учасниками програми були 252 представники з 88 університетів 36 країн світу, серед яких Україна, Вірменія, Грузія, Узбекистан, Болгарія, Туреччина, США, Японія, Росія та інші.

У перший день стажування учасники програми склали вступний тест, який включав 140 запитань, що охоплювали найважливіші й найскладніші розділи граматики, та твір на визначену тему. За результатами тестування учасники були розподілені на 9 рівнів: від А1 (початковий рівень) до Г3 (рівень просунутого користувача).


Учасники програми Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. 2012 складають вступний тест

Заняття проходили на території Університетського містечка в корпусі Філософського факультету.


Викладач кафедри української та іноземних мов Ємець Світлана Олегівна в корпусі Філософського факультету Афінського національного університету імені Каподістрії, де проходили заняття групи Г2

Щоденно з 9.00 до 14.30 проходили заняття з новогрецької мови. Учасники прослухали лекції провідних викладачів з мовознавства, історії, літератури, культури архітектури, політики Греції. До програми навчання були включені чудові екскурсії, які ознайомили слухачів з визначними історичними й туристичними місцями Афін: Акрополь, новий музей Акрополя, Візантійський музей, церкви та пам’ятки Візантійського періоду, найбільший музей Греції – музей Бенакі, Національна картинна галерея, Парламент Республіки Греція, інші визначні місця, пам’ятки культури та музеї міста.

Під час екскурсії на Акрополь

Учасники програми Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. 2012 на сходинках Афінського університету (у нижньому ряду перша справа викладач кафедри української та іноземних мов Ємець Світлана Олегівна)

Учасники програми мали змогу вдосконалити грецьку мову, ознайомитися з історією, економікою, політикою сучасної Греції, здобути та покращити знання з новогрецької літератури, архітектури, географії. Крім того,  учасники виконували в хорі програми грецькі пісні відомих виконавців і  композиторів, вивчали та вдосконалювали грецькі традиційні танки (Каламатьянос, Сіганос, Хасапосервікос, Зейбекікос тощо), які продемонстрували на прощальній вечірці.

Учасники програми танцюють традиційний грецький танок Каламатьянос / Καλαματιανóς (у чорній сукні викладач кафедри української та іноземних мов Ємець Світлана Олегівна)

Учасники програми танцюють традиційний грецький танок  Хасапосервікос / Χασαποσερβικος (у чорній сукні викладач кафедри української та іноземних мов Ємець Світлана Олегівна)


З секретарем програми Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. пані Марією Хадзисалата та учасниками під час прощальної вечірки (друга зліва пані Марія Хадзисалата, третя зліва викладач кафедри української та іноземних мов Ємець Світлана Олегівна )

Після закінчення програми учасники отримали свідоцтва про стажування та довідку про складені іспити. 


Свідоцтво про проходження стажування та Довідка про навчання та складання іспитів

          

Захист кандидатської дисертації

14 червня 2012 відбувся захист кандидатської дисертації ст. викл. Стеценка В.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації».

          

Підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками

Зав. кафедри д. філол. н., проф. Бобух Н.М. та к. філол. н., доц. Воскобойник В. І. з 5 березня по 19 травня 2012 р. проходили курси підвищення кваліфікації з дистанційного навчання в Сумському державному університеті. Виконано випускові роботи:  «Українська мова (за професійним спрямуванням)» – проф. Бобух Н. М.; «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» – доц. Воскобойник В. І.

          

Кафедра української та іноземних мов з 20 по 26 квітня проводила Тиждень іноземних мов. Студенти мали змогу взяти участь у граматичних конкурсах,  вікторинах, у конкурсах на кращу стінгазету про університет.

Переможці в номінації «Англійська мова»

Переможці в номінації «Німецька мова»

Переможці в номінації «Французька мова»

Переможці вікторини «Чи знаєте Ви Україну?»

Переможці конкурсу на кращу стінгазету

Тиждень іноземних мов завершився святковим концертом, у якому взяли участь студенти, учні шкіл №27, №31 м. Полтави та викладачі кафедри.  В їх виконанні зі сцени звучали пісні українською, англійською, німецькою, французькою, новогрецькою, китайською та азербайджанською мовами. Учасники концерту порадували глядачів японськими, польськими та грузинськими танцями. Студенти з Азербайджану й Туркменістану, які навчаються в університеті, представили глядачам вірші українською мовою та запальні національні танці.

          

Пілотний проект «Заговори, щоб я тебе побачив»,  підготовлений студентами Заворотнім С. (Ф-32) та Ковінько О. (ГРС-43), мета якого – формування сучасного гармонійного іміджу студента на основі поглиблення знань мовного етикету, норм поведінки та дрес-коду (керівник – д. філол. наук, проф., зав. кафедри української та іноземних мов Бобух Н.М.).

Ініціатори заходу: відповідальна за виховну роботу в університеті доц. Марченко О.Ю., декан факультету фінансів і обліку доц. Педченко Н.С., Рада студентів та аспірантів. Першими навчались етикету студенти групи   ОА-21.

          

День гостинності кафедри

12 жовтня кафедра української та іноземних мов Полтавського університету економіки і торгівлі провела День гостинності для учнів 11-их класів СЗШ №3.

Учням 11-А класу, учасникам круглого столу «English is a key to success» («Англійська мова – ключ до успіху»), були запропоновані завдання з аудіювання, письма, читання, пояснення стійких висловів.

Переможці вікторини:

І місце

Герман Денис Олександрович;

ІІ місце

Рудяк Владіміра Олександрівна,
Олійник Марія Олександрівна;

ІІІ місце

Мілов Марк Олександрович,
Вовк Олександра Євгеніївна.

Учні 11-Б класу взяли участь у вікторині «Deutschland: Geographie, Geschichte, Wirtschaft» – «Німеччина: географія, історія, економіка», що передбачала змагання між двома командами. Учасники відповідали на запитання з географії, історії та економіки Німеччини.

Для учнів 11-В класу була проведена вікторина «Чи знаєш ти рідну мову?». Учасники добирали антоніми до багатозначних лексем, синоніми до слів іншомовного походження, відмінювали складні числівники, установлювали відповідність між українськими й російськими фразеологізмами, розгадували антонімічний лайнворд.

Переможці вікторини:

Одинадцятикласники СЗШ №3  зустрілися з проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків, кан” кафедри української та іноземних мов, представниками студентської ради. Учні переглянули фільм про університет, відвідали музей ПУЕТ, навчальні аудиторії, бібліотеку.