Кафедра української, іноземних мов та перекладу

          

Кафедра української, іноземних мов та перекладу  ПУЕТ знаходиться в каб. 401. У розпорядженні кафедри три кабінети - № 507, № 433, № 319. Спеціалізований мультилінгвальний кабінет № 319 оснащений відповідним програмним забезпеченням  для проведення навчальних занять, зокрема програмним додатком SDL Trados Studio 2019. Лекційна аудиторія № 507 з мультимедійним комплексом (ПК з підключенням до локальної і глобальної мереж, стаціонарний мультимедійний проектор). Проведення практик відбувається на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», мовних шкіл, бюро перекладів тощо. Усі здобувачі мають гарантоване місце проходження практик.

Викладачі кафедри української, іноземних мов та перекладу  активно впроваджують інтерактивні методи навчання іноземних мов з використанням інноваційних інформаційних ресурсів (відео- та аудіоматеріалів, навчальних мультимедійних дисків, Інтернету, навчальних практикумів). Студенти мають доступ до найновіших аутентичних джерел – підручників, періодики, художньої та наукової літератури, яка знаходиться в бібліотеці, ресурсному центрі англійської мови, центрі німецької мови і культури.

Детальніше