Студентська наукова робота

          

          

Наукова робота студентів спеціальності «Філологія»

Здобувачі вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» освітньої програми 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» взяли участь у ХV Всеукраїнській дистанційній науково-практичній конференції студентів і магістрантів «Основні тенденції розвитку лінгвістики, літературознавства й соціальних комунікацій», яка проходила 19 квітня 2022 року у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу Сухачова Н. С. підготувала до виступу студентів Зеленько Діану Валеріївну (Філ м-11) з доповіддю «Труднощі локалізації англомовних коміксів та перспективи їх публікації на українському ринку» та Олійник Євгенію Костянтинівну (Філ м-11) «Проблеми перекладу англомовних термінологічних одиниць сфери туризму українською мовою».

За результатами конференції магістрантки на науковий керівник к. філол. н., доц. Сухачова Н. С. отримали сертифікати.

          

ХLV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік)

13–14 квітня 2022 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася ХLV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік).

У пленарному засіданні взяла участь магістрантка спеціальності «Філологія» Зеленько Діана Валеріївна (керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент) з доповіддю: «Problems of translation and localization of the English-language comics».
У роботі секції «Якість вищої освіти: проблеми, виклики, перспективи» взяла участь магістрантка спеціальності «Філологія» Олійник Євгенія Костянтинівна (керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент) з доповіддю: «Особливості засвоєння дієслівного керування німецької мови під час вивчення практичного курсу другої іноземної мови».

У рамках конференції працювала секція кафедри української, іноземних мов та перекладу «Актуальні проблеми лінгвістики» (керівник: д. філол. н., професор Бобух Надія Миколаївна, секретар: Попович Таїсія Володимирівна).

Участь у роботі секції взяли 18 студентів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма «Філологія».

Наукові розвідки майбутніх фахівців у галузі філології та перекладу були спрямовані на дослідження проблем перекладознавства, літературознавства, типологічного та зіставного мовознавства. Їх результати знайшли своє відображення у виступах на конференції.

1. Gender aspect of translation of intercultural communication in business environment
Лісовий Іван Вікторович, Філ м-11
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

2. Фразеологія сучасної німецької мови як засіб відображення національних особливостей та культурного розвитку народу
Нос Юліана Олегівна, Філ м-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

3.English is the language of business communication in the modern cultural and educational space
Прохоренко Тетяна Олександрівна, Філ м-11
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

4. Influence of English syntactic construction on translation of Ukrainian sentence
Шпигун Анна Олександрівна, Філ м-11
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

5. Translation peculiarities of terms in the sphere of tourism
Олійник Євгенія Костянтинівна, Філ м-11  
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

6. Тенденції розвитку лексичної системи сучасної німецької мови
Шилан Данііл Юрійович, Філ-41
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

7. Fiction of the English-speaking countries: theoretical, comparative, historical and cultural aspects
Попович Таїсія Володимирівна,
Семеняка Євгенія Олегівна, Філ-31
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

8. Translation peculiarities of idiomatic expressions
Кришень Катерина Петрівна, Філ-31
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

9. Семантико-композиційна роль безеквівалентної лексики в тексті ліричної поезії (оригіналі та перекладі)
Попович Таїсія Володимирівна, Філ-31
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

10. Translation transformations and their peculiarities
Павленко Вікторія Олександрівна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

11. Foreign language borrowings as an important factor for enriching English
Алексашенко Анна Олександрівна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

12. Influence of American hip-hop culture on youth slang
Перепеляк Дарія Юріївна, Філ-21
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач )

13. Значення композиційної організації сучасного рекламного тексту при перекладі
Коломієць Анастасія Євгенівна, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

14. Main processes and features of localization of computer software and games
Чепурняк Андрій Віталійович, Філ-11
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач )

15. Функціонально-семантичні групи міжмовних омонімів
Мироненко Вікторія Володимирівна, Філ-11
(керівник – Бобух Н. М., д. філол. н., професор)

16. Концепт «гроші» в лексичній системі мови
Головешко Катерина Ігорівна, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

17. English borrowings in the texts of modern Ukrainian communication media sources
Детюк Влада Валентинівна, Філ-11
(керівник – Опанасенко В. В., д. філос., ст. викладач )

18. Стійкі словосполучення сучасної німецької мови
Литвиненко Марина Сергіївна, Філ-11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

19. Білінгвізм житомирських школярів
Степушенко Олена Вікторівна,
спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
(керівник – Титаренко В. М., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

20. Історія формування та поширення суржику
Гончарук Аделіна Володимирівна,
спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
(керівник – Титаренко В. М., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

21. Типові мовні помилки в ЗМІ м. Житомира
Борисюк Оксана Степанівна, спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
(керівник – Титаренко В. М., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

22. Мовна поведінка коростенських школярів
Слабокруг Ольга Миколаївна, спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
(керівник – Титаренко В. М., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

23. Метафори в романі «Коханці Юстиції» Юрія Андруховича
Сидорик Анастасія Вікторівна, спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
(керівник – Титаренко В. М., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

24. Особливості відіменних прізвищ «Книги пам’яті України (Житомирська область)»
Березовська Яна Олегівна, спеціальність «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)», ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», 42 Бд-СОукр
(керівник – Ящук Л. В., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

25. Лексична база прізвищ Радомишльського та Попільнянського районів Житомирської області (на матеріалі «Національної книги пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні»)
Будько Іванна Вікторівна, спеціальність «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)», ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», 34 Бд-Фукр
(керівник – Ящук Л. В., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

26. Особливості вживання напівпредикативних одиниць у романі Люко Дашвар «Мати все»
Пушкар Анастасія Вадимівна, спеціальність «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)», ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», 44 Бд-Фукр
(керівник – Ящук Л. В., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

27. Семантика твірних основ прізвищ Рівненщини (на матеріалі «Книги пам’яті ліквідаторів Чорнобильської катастрофи»)
Токарчук Надія Володимирівна, спеціальність «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)», ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», 12Мд-СОукр
(керівник – Ящук Л. В., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

28. Особливості синтаксичної організації збірки О. Клименка «Supraphon»
Совенко Валерія Андріївна, спеціальність «014.01 Середня освіта (Українська мова і література)», ОП «Середня освіта (Українська мова і література)», 12Мд-СОукр
(керівник – Ящук Л. В., к. філол. н., доцент)
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Журі у складі викладачів кафедри визначили переможців.

Дипломами були нагороджені:

І місце – студентка групи Філ м-11 Зеленько Діана Валеріївна. Тема: «Problems of translation and localization of the English-language comics» (науковий керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент);

ІІ місце – Нос Юліана Олегівна, Філ м-11. Тема: «Фразеологія сучасної німецької мови як засіб відображення національних особливостей та культурного розвитку народу» (науковий керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент);

ІІІ місце – Мироненко Вікторія Володимирівна, Філ б-11. Тема: «Функціонально-семантичні групи міжмовних омонімів» (науковий керівник – Бобух Н. М., д. філол. н., професор).

За результатами роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей.

          

Студенти гр. Філ б – 21 Кришень Катерина, Попович Таїсія та Семеняка Євгенія взяли участь у V Міжнародній науково-практичній конференція для студентів, магістрантів, аспірантів «СУЧАСНИЙ АНГЛОМОВНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС», яка відбулася 30-31 березня 2021 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. За результатами конференції вийшов друком збірник наукових праць студентів, магістрантів та аспірантів, де були опубліковані статті наших студентів:

Кришень Катерина (Наук. керівник – к. філол. н., доц. Сухачова Н. С.) «Особливості перекладу ідіоматичних виразів» / Сучасний англомовний науковий дискурс: збірник наукових праць студентів, магістрантів та аспірантів / за редакцією О.М. Ніколенко, М.О. Зуєнко. Випуск 5, ПП Астрая, Полтава, 2021, С. 67 – 69
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10833

Попович Таїсія, Семеняка Євгенія (Наук. керівник – к. філол. н., доц. Сухачова Н. С.) «Художня література англомовних країн: теоретичний, історико-культурний, компаративний аспекти / Сучасний англомовний науковий дискурс: збірник наукових праць студентів, магістрантів та аспірантів / за редакцією О.М. Ніколенко, М.О. Зуєнко. Випуск 5, ПП Астрая, Полтава, 2021, С. 103 – 107
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10832

Студентка гр. Філ м – 21 Лісниченко І. О. у співавторстві зі своїм науковим керівником к. філол. н., доц. Сухачовою Н. С. підготували до друку статтю «Комунікативно-прагматичні властивості англомовних афоризмів» та взяли участь у міжнародній науково-практичній онлайн конференції. За результатами конференції вийшов друком збірник наукових праць.

Сухачова Н. С., Лісниченко І. О. Комунікативно-прагматичні властивості англомовних афоризмів / Current Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June 2021). – Poltava : Astraya, 2021. – p. 210 – 214.
https://foreign-lang.umsa.edu.ua/storage/common/files/9H7Ch42fLA7wmie3dkMSnagAv5ALgZmFTcmRaaXP.pdf

          

Кафедра української, іноземних мов та перекладу щиро вітає своїх студенток Карину Дашко (група Філ-м11) та Діану Зеленько (група Філ-41) з перемогою в номінації «Університети: англійська» та потраплянням у фінальний тур конкурсу перекладачів «Львів Європейський 2021»! Пишаємося вами й бажаємо успіху в фіналі!

https://instagram.com/linguistic__centre?igshid=nieabkl6kwtg

          

30 березня 2021 р. студентка спеціальності «Філологія» Максимчук Поліна (Філ б-21) брала участь у роботі секції «Лідерство та управління персоналом у ХХІ ст.» у рамках XLIV Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті». Максимчук Поліна посіла ІІ місце (наукове дослідження з теми «Актуальні аспекти гендерної нерівності»). Вітаємо наших!!!

          

30–31 березня 2021 року в рамках ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» працювала секція «Актуальні проблеми лінгвістики» під керівництвом д. філол. н., професора Бобух Надії Миколаївни. У роботі секції взяли участь студенти-філологи та викладачі кафедри української, іноземних мов та перекладу. Тематика презентованих досліджень пов’язана з різноманітними аспектами перекладу стилістичних прийомів у поетичних і прозових текстах, подоланням перекладацьких труднощів та навіть локалізацією комп‘ютерних ігор.

1. Ukrainian Localization of the Game Warcraft

Левошко Єлизавета Олександрівна, Філ-42
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

2. Alliteration Rendition in Amateur Translations of the poem “The Hill We Climb” by A. Gorman

Дашко Карина Ігорівна, Філ-м 11
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

3. Ukrainian Translation Peculiarities of Quality Standards in Software and Systems Engineering

Кириченко Олена Василівна, Філ-м21
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

4. Fails in Russian Self-Translation of the novel “Lolita” by V. Nabokov

Надворна Карина Владиславівна, Філ-11
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

5. Peculiarities of Medical Term Rendition from Ukrainian into English

Люлін Андрій Олександрович, Філ-11
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

6. Metaphor Translation Strategies (based on the Novel “Gone with the Wind” by M. Mitchell)

Рожко Діана Юріївна, Філ-11
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

7. Simile Translation Strategies (based on the Novel “Girl Online” by Z. Sugg)

Шевченко Анастасія Олександрівна, Філ-11
(керівник Король – Т. Г., к. пед. н., доцент)

8. Epithet Translation Strategies (based on the Novel “Murder on the Oriental Express” by A. Christie)

Усова Єва Олександрівна, Філ-11
 (керівник Король – Т. Г., к. пед. н., доцент)

9. Стійкі словосполучення сучасної англійської мови

Шипік Володимир Геннадійович, Філ-42
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

10. Semantic Features of English Proverbs

Прохоренко Тетяна Олександрівна, Філ-41
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

11. English Idioms: Origins, Meanings, Use

Нос Юліана Олегівна, Філ-41
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

12. Features of phraseological units of modern English

Олійник Євгенія Костянтинівна, Філ-41
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

13. False friends of the translator

Вікторова Валерія Олександрівна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

14. Translation Strategies for Realia

Прусакова Дар’я Сергіївна, Філ-м 11
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

15. Abbreviations and Acronyms in Hospitality Industry

Пеляк Вікторія Олександрівна, Філ-41
              (керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

16. Мовна картина світу сучасної німецької поезії

Караулова Анна Олексіївна, Філ-41
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

17. Особливості відтворення інтернаціональної лексики в поетичному перекладі

Лісовий Іван Вікторович, Філ-41
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

18. Способи відтворення безеквівалентної лексики при поетичному перекладі

Нікітіна Анастасія Андріївна, Філ-м 11
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

19. Студентська перекладацька агенція як форма практичної підготовки майбутніх фахівців

Сизонова Марія Юріївна, Філ-м 11
(керівник – Бобух Н. М., д. філол. н., професор) 

Журі у складі викладачів кафедри визначили переможців:

Вітаємо переможців та дякуємо усім учасникам за наполегливість, плідну роботу й творчий підхід!

          

26–27 березня 2020 р. відбулася Щорічна міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

Студенти спеціальності «Філологія» взяли участь у роботі секції «Актуальні проблеми лінгвістики».

СЕКЦІЯ Актуальні проблеми лінгвістики

КЕРІВНИК: Бобух Надія Миколаївна, д. філол. н., професор
СЕКРЕТАР: Дашко Карина Ігорівна, Філ-41

1. Peculiarities of Poetry Translation from English (Based on the Poems by Ocean Vuong)

Дашко Карина Ігорівна, Філ-41
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

2. UkrainianTranslation of Movie Titles from English

Левошко Єлизавета Олександрівна, Філ-32
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

3. Translation of Proper Names in the Fantasy Novel “Hunger Games” by S. Collins

Зеленько Діана Валеріївна, Філ-31
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

4. Безеквівалентна лексика: проблеми відтворення

Олійник Євгенія Костянтинівна, Філ–32
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

5. Стійкі словосполучення сучасної англійської мови

Харченко Дар’я Миколаївна, Філ–32
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

6. The false friends of interpreters

Олійник Євгенія Костянтинівна, Філ-32
              (керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

7. Characteristics of English Mass-media neologisms

Пеляк Вікторія Олександрівна, Філ-31
              (керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

8. Etymology of English idioms

Нос Юліана Олегівна, Філ-31
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

9. Diversity of idioms in modern English

Прохоренко Тетяна Олександрівна, Філ-31
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

10. Граматичні труднощі перекладу іменників із німецької мови на українську

Жадан Анна Віталіївна, Філ–32
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

11. Назви грошових одиниць як реалії: специфіка перекладу

Жолубак Галина Вікторівна, Філ–32
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

12. Сучасні запозичення в лексиці німецької мови

Шипік Володимир Геннадійович, Філ–32
(керівник – Тупиця О.Ю., к. філол. н., доцент)

13. Граматичні труднощі перекладу німецьких прикметників на українську мову

Шпигун Анна Олександрівна, Філ–32
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

          

Робота наукових студентських об’єднань

1.

«English as the Language of the International Communication» (Англійська мова – мова міжнародного спілкування)

Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент

2.

Aktuelle Themen des Studiums der deutschen Gegenwartssprache (Актуальні питання вивчення сучасної німецької мови).

Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент

          

Теми дипломних робіт студентів спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська»

  1. Бортовов Андрій Ігорович – тема «Особливості англо-українського перекладу термінологічної лексики освітньої сфери», керівник – доц. Стеценко В. В.
  2. Васильєва Анастасія Андріївна – тема «Метафора у сфері сучасної англійської політичної комунікації: перекладацький аспект», керівник – доц. Сухачова Н. С.
  3. Власенко Єлизавета Олексіївна – тема «Прагматичні аспекти вживання абревіатур в англійських технічних текстах та засоби їх відтворення в українській мові», керівник – доц. Сухачова Н. С.
  4. Даровський Едуард Володимирович – тема «Перекладацькі особливості відтворення українською мовою сучасних текстів американської реклами», керівник – доц. Стеценко В. В.
  5. Іванов Олександр Сергійович – тема «Англійські реалії в сучасних прозових художніх текстах та особливості їх перекладу», керівник – доц. Сухачова Н. С.
  6. Костирко Артем Сергійович – тема «Англомовні рекламні туристичні тексти: лінгвостилістичний і перекладознавчий аспекти», керівник – доц. Король Т. Г.
  7. Куливуш Ольга Олегівна – тема «Стратегії перекладу порівнянь у сучасній англомовній прозі (на матеріалі роману П. Гоукінз «Дівчина у потягу»)», керівник – доц. Король Т. Г.
  8. Лобач Олександра В’ячеславівна – тема «Переклад англомовних трейлерів до кінофільмів українською мовою як різновид аудіовізуального перекладу»)», керівник – доц. Король Т. Г.
  9. Молчанов Євгеній Олександрович – тема «Лінгвістичні особливості рекламного дискурсу й можливі способи перекладу рекламних слоганів», керівник – доц. Сухачова Н. С.
  10. Ставицька Альона Володимирівна – тема «Особливості перекладу українською мовою сучасної англійської термінології економічної сфери», керівник – доц. Стеценко В. В.

          

Студентка ПУЕТ стала фіналісткою конкурсу перекладачів

22 лютого 2020 року студентка 4 курсу спеціальності «Філологія» Власенко  Єлизавета стала фіналісткою Всеукраїнського конкурсу перекладачів «Львів Європейський» від перекладацької компанії «Лінгвістичний центр».

Участь у конкурсі взяли студенти-філологи з різних куточків України. Відбірковий етап, який передбачав перекласти запропонований текст обраною мовою й надіслати організаторам, розпочався в січні 2020 року. Журі Всеукраїнського конкурсу перекладачів із 1326 заявок обрало 150 переможців. Фінальний етап відбувся в сучасному ресурсно-інформаційному Центрі імені Митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету. На фінал конкурсу зібралися майбутні перекладачі з усієї України, багато з яких не вперше пробують власні сили в перекладах.

Завдання дублювалися кількома мовами: англійською, німецькою, польською, французькою, чеською та іспанською. Власенко Єлизавета – одна з трьох учасників, яка пройшла одночасно до фіналу з двох мов (польська й англійська) в конкурсному відборі. У Львові вона змагалася за кращий художній адаптований переклад з англійської мови.  

Учасників Всеукраїнського конкурсу перекладачів вітали спікери – Ірина Туловська, керівник Департаменту локалізації компанії Postmodern, яка займається дубляжем фільмів українською мовою; Тетяна Чередничок, фахівець із локалізації відеоігор (SBT Localization Team) громадської організації «Локалізаційна спілка «Шлякбитраф»; Роман Дерега, експерт публічних виступів.

Вітаємо фіналістку й бажаємо подальших успіхів!

          

Участь студентів у наукових заходах (конкурсах, олімпіадах, стипендіальних програмах, конференціях тощо)

№ з/п

Науково-педагогічний працівник – керівник
(ПІБ, науковий ступінь, учене звання)

ПІБ студента

Академічна група

Назва заходу

Дата, місце проведення

Результат участі*

1.

Король Т. Г.,
к. пед. н., доцент

Дашко К. І.

Філ-31

Щорічна міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

26–27 березня 2019 р., Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі»

Диплом
за І місце

2.

Король Т. Г.,
к. пед. н., доцент

Нос Ю. О.

Філ-21

Щорічна міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

26–27 березня 2019 р., Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі»

Диплом
за ІІ місце

3.

Король Т. Г.,
к. пед. н., доцент

Дашко К. І.

Філ-31

XІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»

03 квітня 2019 р., Національний авіаційний університет

сертифікат

4.

Король Т. Г.,
к. пед. н., доцент

Шебенюк І. Ю.

Філ-31

XІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»

03 квітня 2019 р., Національний авіаційний університет

сертифікат

5.

Король Т. Г.,
к. пед. н., доцент

Жолубак Г. В.

Філ-22

XІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»

03 квітня 2019 р., Національний авіаційний університет

сертифікат

6.

Король Т. Г.,
к. пед. н., доцент

Денисенко В. С.

Філ-31

XII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми романо-германської філології»

10 травня 2019 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

сертифікат

7.

Сухачова Н. С.,
к. філол. н., доцент

Пеляк В. С.

Філ-21

XLІІ Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

26-27 березня 2019 р., Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі»

3 місце

8.

Сухачова Н. С.,
к. філол. н., доцент

Ільченко Е. І.

Філ-21

XLІІ Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

26-27 березня 2019 р., Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі»

 

9.

Сухачова Н. С.,
к. філол. н., доцент

Нос Ю. О.

Філ-21

XLІІ Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

26-27 березня 2019 р., Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки  і торгівлі»

 

10.

Сухачова Н. С.,
к. філол. н., доцент

Олійник Є. К.

Філ-21

XLІІ Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

26-27 березня 2019 р., Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі»

 

11.

Тупиця О. Ю.,
к. філол. н., доцент

Гордієнко А. В.

Філ-32

XLІІ Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

26–27 березня 2019 р.,
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі»

Публікація
статті

12.

Тупиця О. Ю.,
к. філол. н., доцент

Ошурко О. О.

Філ-32

XLІІ Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

26–27 березня 2019 р.,
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі»

 

13.

Тупиця О. Ю.,
к. філол. н., доцент

Мостовий А. І.

Філ-32

XLІІ Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

26–27 березня 2019 р.,
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки
і торгівлі»

 

14.

Тупиця О. Ю.,
к. філол. н., доцент

Олійник Є. К.

Філ-22

XLІІ Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

26–27 березня 2019 р.,
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

Статті студентів у виданнях на території України

1.

Король Т. Г., к. пед. н., доцент

Денисенко В. С.

Філ-31

Denysenko V. Strategies for Simile Translation from English (Based on the Novel «The Great Gatsby» by Francis Scott Key Fitzgerald) / V. Denysenko // Topical Issues of Romance and Germanic Philology and Applied Linguistics : Scientific Journal. – Chernivtsi : Publishing House «RODOVID», 2019. – Issue 2(18). – P. 67–73.

          

XLІI Міжнародна наукова студентська конференція 
за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік 
«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

26–27 березня 2019 року в рамках XLІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» працювала секція «Актуальні проблеми лінгвістики» під керівництвом д. філол. н., професора Бобух Надії Миколаївни. У роботі секції взяли участь студенти-філологи й викладачі кафедри української та іноземних мов.

Було заслухано 14 доповідей учасників:

1. Особливості перекладу поезії з англійської мови (на матеріалі вірша Гелен Морт «George, Afraid of Fingerprints»)

Дашко Карина Ігорівна, Філ-31
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

2. Стратегії перекладу порівнянь з англійської мови у художніх творах різної доби: компаративістичний аспект

Денисенко Вікторія Сергіївна, Філ-31
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

3. Переклад стилістичних прийомів у новелі О’Генрі «Останній листок»

Жолубак Галина Вікторівна, Філ-22
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

4. Особливості передачі текстів пісень при перекладі з англійської мови

Нос Юліана Олегівна, Філ-21
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

5. Абревіація в сучасному англомовному молодіжному Інтернет-слензі

Пеляк Вікторія Олександрівна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

6. Ідіоми сучасної англійської мови та проблеми їх перекладу

Ільченко Еліна Олегівна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

7. Абревіація в сучасній англійській мові

Олійник Євгенія Костянтинівна, Філ-22
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

8. Англійські фразеологізми з колоративним компонентом: семантичні особливості, способи перекладу

Нос Юліана Олегівна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

9. Стійкі  словосполучення  сучасної  німецької мови

Гордієнко Альона Василівна, Філ-22
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

10. Специфіка перекладу німецьких безособових речень

Ошурко Олександра Олександрівна, Філ-22
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

11. Специфіка дієслівного керування німецької мови

Мостовий Артем Ігорович, Філ-22
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

12. Стилістичні особливості неологізмів німецької мови

Олійник Євгенія Костянтинівна, Філ-22
(керівник – Тупиця О. Ю., к. філол. н., доцент)

13. Економічні терміни англійської мови

Нікітіна Анастасія Андріївна, Філ-32
Сизонова Марія Юріївна, Філ-32
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

14. Теорія мовленнєвого впливу як вербально-соціальна інтеракція

Нос Юліана Олегівна, Філ-21
(керівник – Завалій С. Б., к. філол. н., доцент)

Вітаємо переможців!!!

          

19–20 квітня 2017 року в рамках XL Ювілейної міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2016 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» працювала секція «Актуальні проблеми лінгвістики» під керівництвом д. філол. н., професора Бобух Надії Миколаївни. У роботі секції взяли участь понад 40 струдентів-філологів та викладачі кафедри української та іноземних мов.

Було заслухано 11 доповідей учасників:

1. Американський варіант англійської мови

Худолій Анна Юріївна, Філ-21
Васильєва Анастасія Андріївна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

2. Архаїзми й неологізми (на матеріалі німецької мови)

Васильєва Анастасія Андріївна, Філ-21
(керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

3. Діалекти в німецькій мові

Забишна Анастасія Євгеніївна, Філ-21
Коршунова Ірина Андріївна, Філ-21
(керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

4. Прислів’я в німецькій мові

Худолій Анна Юріївна, Філ-21
 (керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

5. Проблематика фразеологізмів у німецькій мові

Шуть Вікторія Вікторівна, Філ-21
(керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

6. Типологія мовних помилок у професійному спілкуванні

Писаренко Тетяна Вікторівна, ГРС-23
 (керівник – Чорна О. Ю., викладач)

7. Особливості перекладу поетичних творів із англійської мови (на матеріалі творчості Дж. Г. Байрона)

Дашко Карина Ігорівна, Філ-11
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

8. Особливості перекладу архаїзмів із англійської мови(на матеріалі роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»)

Денисенко Вікторія Сергіївна, Філ-11
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

9. Труднощі перекладу сучасного англомовного роману жанру фентезі (на матеріалі творів Дж. Мартіна «Гра престолів»)

Шебенюк Ірина Юріївна, Філ-11
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

10. Особливості вживання термінів у англомовних наукових виданнях

Сопітько Анна Олексіївна, БТ-11
Федченко Інна Вікторівна, БТ-11
(керівник – Гончарова Є. Є., к. пед. н., ст. викладач)

11. Особливості перекладу англомовних реалій

Дашевська Анастасія Михайлівна Філ-13,
Перетятько Юлія Сергіївна Філ-13
(керівник – Ємець С. О., ст. викладач)

Журі у складі викладачів кафедри визначили переможців:

          

Наукова робота студентів за 2015-2016 н.р.

19–20 квітня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася XXXIX Наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2015 рік, у рамках якої працювала секція «Актуальні проблеми лінгвістики» на чолі з професором, доктором філологічних наук, завідувачем кафедри української та іноземних мов Бобух Н. М. Робочими мовами секції були українська, англійська й німецька. Учасники мали змогу обговорити актуальні питання лінгвістики, які стосувалися лексичної та граматичної семантики, перекладу, термінознавства, міжкультурної комунікації, етнолінгвістики та стилістики. Конференція надала можливість студентам представити результати своїх наукових пошуків шляхом збору, систематизації, аналізу інформації за обраною темою, а також закріпити комунікативні уміння й навички з іноземних мов. Студенти, доповіді яких виявилися найкращими, були відзначені дипломами. А саме: Василенко Антон Юрійович - дипломом ІІІ ступеня, Галіновський Дмитро Денисович - дипломом ІІ ступеня, Белакова Анастасія Олегівна - дипломом І ступеня.

XXXIX Наукова студентська конференція
за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2015 рік
(м. Полтава, 19-20 квітня 2016р.)

С Е К Ц І Я

Актуальні проблеми лінгвістики

КЕРІВНИК: Бобух Надія Миколаївна, д. філол. н., професор
СЕКРЕТАР:
Белакова Анастасія Олегівна, МО-11

1. Економічна термінологія в німецькій мові.

Василенко Антон Юрійович, УПЕП-11
(керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

2. Сленг як мовне явище.

Галіновський Дмитро Денисович, МЕ-21
(керівник – Завалій С. Б., к. філол. н., ст. викладач)

3. Стилістичні особливості англомовних слоганів підприємств сфери гостинності.

Салех Ляна Хелалівна, ГРС-21
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

4. Новий економічний словник і термінологія англійської економічної мови.

Славко Ігор Олександрович, ДІД-21
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

5. Неологізми в сучасній англомовній економічній сфері.

Белакова Анастасія Олегівна, МО-11
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

6. Лінгвістичні особливості елементів прихованої реклами в сучасному мистецтві.

Мотуз Єлизавета Сергіївна,ТЕМС-11
(керівник – Гончарова Є. Є., к. пед. н., ст. викладач)

7. Стилістичні особливості мови Інтернет-комунікацій.

Терела Євгеній Валерійович, ЕК-21
(керівник – Ємець С. О., ст. викладач)

8. Найпоширеніші мовні помилки у фаховому спілкуванні.

Давидян Діана Олегівна, МО-21
(керівник – Чорна О. Ю., викладач)

 


Белакова Анастасія Олегівна, дипломант І ступеня.

          

6–8 квітня 2016 р. студентка групи Філ - 11 Худолій Анна Юріївна брала участь з доповіддю в роботі ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ», яка проводилася у Київському національному авіаційному університет (науковий керівник доц. Шехавцова С.О.). Тези доповіді опубліковано.

          

19 грудня 2015 р. на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського відбувся VI Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка, в якому брала участь студентка 2 курсу спеціальності «Менеджмент організації» Давидян Діана Олегівна (науковий керівник викладач Чорна Олександра Юріївна).

          

12 грудня 2015 р. на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського відбувся ІІ етап XVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, в якому брали участь студентка 3 курсу спеціальності «Міжнародна економіка» Гайдук Владислава Олексіївна, науковий керівник ст.викладач: Завалій Світлана Борисівна та студентка 2 курсу спеціальності «Менеджмент організації» Давидян Діана Олегівна, науковий керівник викладач Чорна Олександра Юріївна.

Наукова робота студентів за 2015 р.

21–22 квітня 2015 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася XXXVIIІ Наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства», у рамках якої працювала секція «Актуальні проблеми лінгвістики» на чолі з професором, доктором філологічних наук, завідувачем кафедри української та іноземних мов Бобух Н. М. Робочими мовами секції були українська, англійська й німецька. Учасники мали змогу обговорити актуальні питання лінгвістики, які стосувалися лексичної та граматичної семантики, перекладу, термінознавства, міжкультурної комунікації, етнолінгвістики та стилістики. Конференція надала можливість студентам представити результати своїх наукових пошуків шляхом збору, систематизації, аналізу інформації за обраною темою, а також закріпити комунікативні уміння й навички з іноземних мов. Студенти, доповіді яких виявилися найкращими, були відзначені грамотами.

XXXVIIІ Наукова студентська конференція
«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»
(м. Полтава, 21–22 квітня 2015 року)

СЕКЦІЯ                   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ

КЕРІВНИК: Бобух Надія Миколаївна, д. філол. н., професор
СЕКРЕТАР: Плахотніченко Марія Олександрівна, ОА-11

1. Етикет у готельно-ресторанній сфері: прагмалінгвістичний аспект.

Морозова Діана Ігорівна, ГРС-21
(керівник – Бобух Н. М., д. філол. н., професор)

2. Переклад найпоширеніших американських ідіом.

Бах Абібу, І-11р
(керівник – Барилко С. М., к. пед. н., доцент)

3. Економічна термінологія в німецькій мові.

Томилко Микита Олексійович, Ф-11
(керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

4. Особливості юридичної термінології.

Мітченок Денис Андрійович, ПР-12
(керівник – Воскобойник В. І., к. філол. н., доцент)

5. Особливості перекладу запозиченої термінологічної лексики українською мовою.

Керімова Джаміля Гожгар-кизи, МЕ-21
 (керівник – Завалій С. Б., ст. викладач)

6. Стилістичні особливості англомовних банківських слоганів.

Литовченко Катерина Андріївна, БС-11
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

7. Новий економічний словник і термінологія англійської економічної мови. 

Андреєва Аліна Олегівна, ДІД-21
 (керівник – Стеценко В. В., к. е. н., ст. викладач)

8. Лінгвістичні особливості англомовної реклами.

Ширкова Каріна Юріївна, ОА-21
 (керівник – Антіпова А. В., к. філол. н., ст. викладач)

9. Інновації в сучасній англомовній економічній лексиці.

Плахотніченко Марія Олександрівна, ОА-11
 (керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., ст. викладач)

10. Особливості вживання сленгу в англомовних періодичних виданнях.

Радченко Євгенія Вікторівна, ГРС-22
(керівник – Гончарова Є. Є., ст. викладач)

11. Специфіка перекладу термінів у галузі біотехнології.

Мурзак Максим Володимирович, БТ-11
(керівник – Ємець С. О.,ст. викладач)

12. Найпоширеніші мовні помилки в мовленні студентів.

Пономарьов Віталій Анатолійович, ДІД-22
 (керівник – Чорна О. Ю., викладач)

І місце
Радченко Євгенія Вікторівна (ГРС-22).
Доповідь «Особливості вживання сленгу в англомовних періодичних виданнях».
Науковий керівник – Гончарова Є. Є., ст. викладач.

ІІ місце
Литовченко Катерина Андріївна (БС-11).
Доповідь «Стилістичні особливості англомовних банківських слоганів».
Науковий керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент.

ІІІ місце
Плахотніченко Марія Олександрівна (ОА-11).
Доповідь «Інновації в сучасній англомовній економічній лексиці».
Науковий керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., ст. викладач.

          

Наукова робота студентів за 2014 р.

На кафедрі працює наукове студентське об’єднання «Актуальні проблеми лінгвістики», керівник - зав. кафедри, д. філол. н., професор Бобух Н. М.Кількість студентів, залучених до роботи у об’єднанні – 8.
Участь у конференціях:

23 квітня 2014 р. кафедрою спільно з Київським національним технічним університетом «Київський політехнічний інститут», Томським політехнічним університетом,  Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка, Державним університетом телекомунікацій проведено Студентську Інтернет-олімпіаду з англійської мови, математики, фізики, хімії та комп’ютерних наук. В олімпіаді брали участь 32 студенти.

У 2014 р. студентами опубліковано 1 статтю у ВНЗ України та 5 тез.

          

15–16 квітня 2014 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася XXXVII Наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства». Робочими мовами секції були українська, англійська й німецька. На секції «Актуальні проблеми лінгвістики» під головуванням професора, доктора філологічних наук, завідувача кафедри української та іноземних мов Бобух Н. М. було заслухано 8 доповідей, які стосувалися лексикології, термінознавства, перекладу, міжкультурної комунікації, етнолінгвістики, стилістики, культури мовлення. До роботи в секції було залучено студентів різних факультетів. І хоча українська та іноземні мови не є профільними предметами, студентам вдалося продемонструвати глибокі знання й зацікавленість ними. До публікації в університетський збірник було рекомендовано найкращі наукові дослідження студентів.

XXXVII Наукова студентська конференція
«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

(м. Полтава, 15–16 квітня 2014 року)

СЕКЦІЯ                   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ

КЕРІВНИК: Бобух Надія Миколаївна, д. філол. н., професор
СЕКРЕТАР: Плотніченко Олена Олександрівна, ГРС-11

1. Архаїзми та неологізми німецької мови.

Шкрябіна Діана Володимирівна, ГРС-12
(керівник – Воловик Л. Б., ст. викладач)

2. Особливості перекладу запозиченої термінологічної лексики українською мовою.

Моторенко Анна Володимирівна, ЕП-31
(керівник – Завалій С. Б., ст. викладач)

3. Стилістичні прийоми англомовної готельно-ресторанної реклами.

Плотніченко Олена Олександрівна, ГРС-11
(керівник – Король Т. Г., ст. викладач)

4. Економічна лексика і термінологія англійської мови.

Киричок Анна Сергіївна, МО-11
(керівник – Стеценко В. В., ст. викладач)

5. Лінгвістичні особливості франкомовної реклами.

Баллієва Айнабат, ТЕМС-31
(керівник – Антіпова А. В., ст. викладач)

6. Неологізми у сфері економіки.

Ляшко Наталія Іванівна, МО-21
(керівник – Сухачова Н. С., ст. викладач)

7. Теоретичні і практичні аспекти дискурсивного аналізу у сфері реклами.

Костюченко Ольга Сергіївна, УПЕП-11
(керівник – Гончарова Є. Є., ст. викладач)

8. Типові мовні помилки у професійному мовленні економістів.

Мойсеєва Валерія Анатоліївна, ГРС-21
(керівник – Чорна О. Ю., викладач)

І місце
Костюченко Ольга Сергіївна (УПЕП-11).
Доповідь «Теоретичні і практичні аспекти дискурсивного аналізу у сфері реклами».
Науковий керівник – Гончарова Є. Є., ст. викладач.

ІІ місце
Мойсеєва Валерія Анатоліївна (ГРС-21).
Доповідь «Типові мовні помилки у професійному мовленні економістів».
Науковий керівник – Чорна О. Ю., викладач.

ІІІ місце
Шкрябіна Діана Володимирівна (ГРС-12).
Доповідь «Архаїзми та неологізми німецької мови».
Науковий керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., ст. викладач.

          

Наукова робота студентів за 2013 р.

24 – 25 жовтня 2013 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулася V Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі».

У роботі конференції взяло участь 25 учасників з України та Росії. Одним із учасників конференції був голова Ради студентів і аспірантів університету, магістрант факультету фінансів і обліку Заворотній С. І. (науковий керівник – д. філол. н., проф., завідувач кафедри української та іноземних мов Бобух Н. М.), який виступив з доповіддю на тему: «Культура мови – ознака загальної культури фахівця» на засіданні секції «Мова і культура».

Під час проведення конференції учасників ознайомили з матеріально-технічною базою університету, зокрема з навчально-науковою лабораторією етнології, у якій систематизовано та впорядковано фольклорні записи в рукописному фонді; зібрано фото-, фоно- та відеозаписи, графічні зображення об’єктів Поділля з народознавства; укомплектовано народознавчу бібліотеку, лабораторії та ін.

Для учасників конференції була проведена екскурсія до Хотинської фортеці.

          

Згідно з рішенням Правління Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» студент четвертого курсу Заворотній Святослав Ігорович (Ф-42) за наукову роботу на тему: «Культура мови – ознака загальної культури фахівця» (науковий керівник – завідувач кафедри української та іноземних мов, д. філол. н., проф., Бобух Надія Миколаївна) зайняв 6 позицію з-поміж конкурсантів наукового напряму «Філологія та журналістика» і 71 з-поміж 320 учасників, які стали стипендіатами програми «Завтра.UA».


Студент факультету фінансів і обліку Заворотній С. І. та науковий керівник – завідувач кафедри української та іноземних мов, д. філол. н., проф., Бобух Н. М.

          

16–17 квітня 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася XXXVI Наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт. З метою залучення студентів до обговорення широкого кола напрямів сучасної філологічної науки – мовознавства, термінознавства, перекладознавства – з урахуванням новітніх парадигм наукового пошуку у рамках конференції працювала секція «Актуальні проблеми лінгвістики» під головуванням професора, доктора філологічних наук, завідувача кафедри української та іноземних мов Бобух Н. М. Проблеми, що розглядались учасниками секції, вирізнялись своєю актуальністю та новизною наукових підходів. Особливу увагу приділено висвітленню результатів наукових досліджень у галузі лексикології, термінознавства, перекладу, міжкультурної комунікації, етнолінгвістики, стилістики та культури мовлення. Підсумовуючи роботу секції, д. філол. н., професор Бобух Н. М. відзначила високий рівень підготовки учасників, актуальність представлених науково-дослідних робіт, а також зазначила важливість наукових досліджень у сфері сучасної лінгвістики та закликала студентів продовжувати і поглиблювати їх, зосереджуючи увагу на динамічних процесах розвитку рідної та іноземних мов.

XXXVI Наукова студентська конференція
(м. Полтава, 16–17 квітня 2013 року)

КЕРІВНИК: Бобух Надія Миколаївна, д. філол. н., професор
СЕКРЕТАР: Кошман Ірина Володимирівна, Ф-21

1. Англомовна термінологія туристичного бізнесу

Дмитренко Анна Валентинівна, МТБ-21
(керівник – Ковальчук Т. І., к. філол. н., доцент)

2. Власний і запозичений капітал при створенні фірми

Калашник Ірина Валеріївна, МО-11
 (керівник – Дмитренко Р. І., к. філол. н., доцент)

3. Англомовні складноскорочення та абревіатури

Корж Ірина Сергіївна, ГРС-11
(керівник – Король Т. Г., ст. викладач)

4. Сутність маркетингових комунікацій

Кисляк Альона Миколаївна, ТЕМС-11
(керівник – Стеценко В. В., ст. викладач)

5. Німецька економічна терміносистема

Чирва Юлія Олександрівна, ОА-21
(керівник – Воловик Л. Б., ст. викладач)

6. Способи словотвору німецьких економічних термінів

Гаращенко Юлія Володимирівна, УПЕП-21
(керівник – Воловик Л. Б., ст. викладач)

7. Архаїзми й неологізми (на матеріалі німецької мови)

Мотренко Світлана Вікторівна, УПЕП-21
(керівник – Воловик Л. Б., ст. викладач)

8. Стійкі термінологічні словосполучення (на матеріалі німецької мови)

Бобокало Анастасія Сергіївна, ОА-21
(керівник – Воловик Л. Б., ст. викладач)

9. Лінгвістичні особливості реклами французькою мовою

Баллієва Айнабат, ТЕМС-21
(керівник – Антіпова А. В., ст. викладач)

10. Неологізми сучасної англійської мови

Кошман Ірина Володимирівна, Ф-21
 (керівник – Сухачова Н. С., ст. викладач)

11. Концепція й походження терміна «порівняльна риторика»

Горбенко Аліна Геннадіївна, УПЕП-21
(керівник – Гончарова Є. Є., ст. викладач)

12. Типові помилки у перекладі наукових текстів українською мовою

Іванова Яна Валеріївна, МТБ-22
(керівник – Завалій С. Б., ст. викладач)

13. Структурно-семантичний аналіз економічних термінів

Сітковська Катерина Вікторівна, ГРС-22
(керівник – Чорна О. Ю., викладач)

І місце
Корж Ірина Сергіївна (ГРС-11).
Доповідь «Англомовні складноскорочення та абревіатури».
Науковий керівник – Король Т. Г., ст. викладач.

ІІ місце
Горбенко Аліна Геннадіївна (УПЕП-21).
Доповідь «Концепція й походження терміна «порівняльна риторика».
Науковий керівник – Гончарова Є. Є., ст. викладач).

ІІІ місце
Сітковська Катерина Вікторівна (ГРС-22).
Доповідь «Структурно-семантичний аналіз економічних термінів».
Науковий керівник – Чорна О. Ю., викладач.

          

Cтуденти групи Ф – 21 Кошман Ірина, Томчук Інна, Яценко Аліна, Руденко Інна (керівник – ст. викл. Сухачова Н. С.) виступили з доповідями на регіональній науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів «Актуальні проблеми комунікативної та професійної компетенції: мовний та соціокультурний аспекти», яка була проведена кафедрою ділової іноземної мови 15 листопада 2012 р. у ПУЕТ.