Дисципліни

          

 1. Автоматизовані системи перекладу
 2. Бізнес-курс основної іноземної мови
 3. Вступ до мовознавства
 4. Загальне мовознавство
 5. Іноземна мова
 6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням), англійська, німецька
 7. Історія англійської мови
 8. Історія зарубіжної літератури
 9. Комунікативні стратегії німецької мови
 10. Комунікативні стратегії основної іноземної мови
 11. Культура наукової мови
 12. Лінгвопрагматичні аспекти перекладу
 13. Методика викладання перекладу у вищій школі
 14. Основи теорії мовної комунікації
 15. Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум
 16. Основна іноземна мова: практична граматика англійської мови
 17. Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови
 18. Переклад у галузі економіки і менеджменту
 19. Переклад у галузі фінансів
 20. Письмовий двосторонній переклад (німецька мова)
 21. Письмовий двосторонній переклад (основна іноземна мова)
 22. Порівняльна лексикологія англійської та української мов
 23. Порівняльна граматика англійської та української мов
 24. Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька)
 25. Функціонально-стильові труднощі перекладу
 26. Українська мова (за професійним спрямуванням)